FinExpert.e15.cz

Nenechte se oklamat

Uvedení nových výrobků a služeb na trh provází reklamní kampaně. Jejím cílem je upozornit na produkt a vyvolat ve spotřebitelích potřebu jej zakoupit. Jsou reklamy vtipné s nápadem i bez. Někdy se však můžeme setkat i s tzv. klamavou reklamou. Jak ji poznat, existuje proti ní obrana?
Nenechte se oklamat

Termínem "klamavá reklama" označuje Obchodní zákoník v paragrafu 45 šíření údajů o výrobcích, které může vyvolat klamnou představu a sjednat tím v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Dokonce takto prezentovaný údaj nemusí být sám o sobě nepravdivý. Klamavým se stane až v okamžiku, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
Pod klamavou reklamou lze zařadit i klamavé označení zboží nebo služeb (viz. § 46 téhož zákoníku), které může vyvolat mylnou domněnku, že pochází z určitého státu, určité oblasti nebo od určitého výrobce. A podle litery zákona je klamavou reklamu také sdělení, které vede k nebezpečí vyvolání záměny. Poslední body jsou namířeny proti prodeji napodobenin světových značek textilního či obuvního zboží na tržištích.

Klamavou reklamou se zabývá i zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, který ve svém paragrafu 8 (Zákaz klamání spotřebitele) říká: „Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.“

Vyzdvihování a mlžení

Snad nejčastějším případem klamavé reklamy je zdůrazňování vybraných vlastností výrobků, které jsou buď jen okrajové anebo jich prakticky nelze dosáhnout. V ruku v ruce s tím jde zamlčování negativních doprovodných jevů používání nabízeného výrobku.
Při striktním výkladu bychom mohli za klamání spotřebitele považovat například reklamy na auta. Vidíme v nich, jak se auta prohánějí po rozsáhlých pláních, po krásných volných silnicích nebo jak tiše projíždí bez zastavení městem. V divákovi je vzbuzován pocit volnosti, svobody a poklidné jízdy. Ve skutečnosti ovšem existují ucpané města a dálnice, havárie, které v reklamě nikdy neuvidíme. Jedná se tedy o jasné vyzdvihování jedné vlastnosti (rychlosti) a zamlčování negativního dopadu (ucpané silnice).
Ještě jasnějším příkladem klamavé reklamy založené na vyzdvihování jedné vlastnosti jsou některé prezentace výsledků nezávislých testů nebo analýz v reklamě. Například: „Výrobek MN dopadl v redakčním testu časopisu XY jako nejlepší“, popřípadě „Dle studie renomované poradenské společnosti je výrobek MN nejprodávanějším produktem na trhu.“ Obvykle se dole na stránce malým písmem dozvíte, že tak skvělého hodnocení bylo dosaženo jen v určitém úzkém segmentu trhu či za konkrétních testovacích podmínek. O ostatních vlastnostech srovnávaných výrobků se nedočtete. Všimněte si přitom, že prezentovaný údaj je sám o sobě pravdivý, ale v souvislostech jaký byl podán může vést (a často také vede) ke zmatení spotřebitele.

Záruka v reklamě

Jedná se o zdůrazňování vlastnosti výrobku, která je všeobecně dostupná i u konkurence a nikdo se nad ní nepozastavuje. V neinformovaném příjemci reklamy se však vytváří pocit výlučnosti inzerovaného výrobku, i když se o žádnou mimořádnou vlastnost nejedná. Příkladem může být zdůrazňování dvouleté záruky u spotřebního zboží. Taková vlastnost je ale přímo dána ze zákona a platí i pro konkurenční výrobky. Něco jiného by ale byla záruka nad rámec zákonné povinnosti. V takovém případě je však dobré se informovat, zda za tuto nadstandardní službu není příplatek.

Za rychlou odpověď dárek

V teleshopingu nebo v katalozích méně seriozních zásilkových služeb se často setkáváme s výzvou, že kdo rychle odpoví (u televizních spotů zpravidla do hodiny, u zasílaných obálek do 3 dnů), obdrží jako dárek věcnou nebo finanční prémii. Cílem takého apelu je záměr vzít potenciálnímu spotřebiteli čas na důkladné promyšlení celé nabídky a vést jej k ukvapenému rozhodnutí. Mohu-li radit, pokud se s takovou výzvou setkáte, v žádném případě na ní nedbejte a důkladně si nabídku nechte projít hlavou. Klamný pocit rychlého štěstí se nemusí vyplatit.

Dárek zdarma

Jiným oblíbeným trikem je poskytnutí dárku zdarma při zakoupení výrobku či služby (bez ohledu na rychlost objednávky). Může se jednat o drobnou pozornost. Někdy je však dárek prezentován jako něco, kvůli čemu se již opravdu vyplatí nabízený produkt koupit. Mějte na paměti, že nikdo žádný dárek zdarma nedá. Vždy jej zaplatíte do posledního haléře a to i se ziskem pro prodávajícího.

Jsme nejlepší

Před časem jsem zhlédl TV reklamu na maličký digitální fotoaparát, kde k nabídce byl přidán jako dárek software na úpravu fotografií. V reklamě se, mj. (volně) tvrdilo: „Jako dárek vám přidáme tento skvělý software pomocí něhož můžete upravovat fotografie jako skutečný profesionál. Podobné programy stojí i desítky tisíc. Vy jej však dostanete od nás zcela zdarma.“
Přídavná jména typu „skvělý, velkolepý, nadprůměrný, …“ nemají žádný hodnotící význam. Jedná se čistě o subjektivní pocit bez srovnání s jinými výrobky. Nehledě na tom, že prakticky o každém výrobku můžete prohlásit že je skvělý. Hodnocení „jako skutečný profesionál“, často používané ve spojení „profesionální výsledky“, „profesionální výrobek“ navozuje pocit solidnosti, zdání kvality. Ale ve skutečnosti o výrobku vůbec nic neříká. I profesionál v oboru digitálních fotografií může někdy zkusit upravovat fotografie mizerným programem. O výsledku takového experimentu však lze pochybovat. Proto profesionálové používají programy, které na rozdíl od těch zdarma přidávaných k digitálním fotoaparátům obsahují desítky či spíše stovky dalších nástrojů. Ty pak pochopitelně stojí zmíněné desetitisíce. Srovnání pomocí slova „podobné programy“ je zavádějící a velmi záleží na tom, kdo takové tvrzení pronese.
V neposlední řadě je zde použita finta o vyzdvihování samozřejmé vlastnosti a to o software pro úpravu fotek zdarma. Takové softwary totiž nabízejí všichni výrobci digitálních fotoaparátů, nejedná se tudíž o nic mimořádného.

Gratulujeme, právě jste postoupili do dalšího kola

Marně vzpomínáte, kdy jste se zúčastnili spotřebitelské soutěže a přesto jste dostali upozornění o vylosování do dalšího kola soutěže o hodnotné ceny? Vězte, že v tom nejste sami a takovou ojedinělou nabídku obdržely po republice další tisíce lidí.
Neseriozní zásilkové obchody už dávno zjistily, že losovat se dá jeden, stejně jako devadesát devět výherců ze sta. Cílem je vzbudit v příjemci inzerce dojem výlučnosti, že se na něj usmálo štěstí a má opravdu jen krůček k tomu, aby z rukou zástupců firmy převzal luxusní vůz nebo velkou finanční prémii.
Když si však celý dopis důkladně prostudujete zjistíte, že proto, aby se na vás opravdu „usmálo“ štěstí, si musíte napřed objednat nějakou tu maličkost, o kterou byste jinak neměli zájem, například předražený zeměpisný atlas světa. Potom vám poštou přijde další dopis, že jste opět postoupili do dalšího kola s ještě větší šanci vyhrát atd. Opět doporučuji neodpovídat.

Reklama s tváří článku

Dalším příkladem klamavé reklamy je směšování placených reklamních článků s normálními redakčními články a zprávami bez jasného označení, že se jedná o reklamu. Čtenář je klamán tím, že je mu jako redakční článek předkládán placený text, jehož úkolem je chválit konkrétní produkt.
Aby bylo dikci zákona učiněno zadost, redakce pod takový článek doplní zkratku PR jako Public Relations, Placená Reklama nebo PL jako placené. Takové poznámky si čtenář většinou nevšimne, protože grafického zpracování je blízké či shodné se zpracováním ostatních redakčních článků.
Naštěstí většina seriozních zadavatelů inzerce k takovým metodám nesahá a tak se v takových článcích můžete setkat jen s návody typu Jak zlepšit růst vlasů nebo Jak rychle zvětšit poprsí.


Kde si mohu stěžovat?

Možná jste již zaslechli ve zprávách nebo četli v novinách o tom, jak jedna firma napadá druhou za klamavou reklamu a podává (či hrozí podáním) podnětu k přešetření sporné reklamy. Stejný podnět však může podat také kterýkoliv občan. Pokud jste se setkali s klamavou reklamou nebo máte byť jen podezření na ni, můžete se obrátit na příslušné orgány, aby věc prošetřily.
Na reklamu rozšiřovanou v rozhlasovém a televizním vysílání reklamy dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud se reklama týká léčiv, je zodpovědným orgánem Ministerstvo zdravotnictví. Za dodržování pravidel u reklamy šířené tiskem jsou odpovědné živnostenské úřady příslušné podle sídla toho, kdo reklamu šíří.

Další článek


 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

uvery
baraka
4. 1. 2005, 12:09
Re: Klamavá reklama ....
Freaky
1. 10. 2004, 15:08
Re: a jeste jeden zpusob
david
15. 9. 2004, 15:09
Re: U me se reklama necape
Sartori
27. 8. 2004, 12:03
!! Nejvetsi mistr v klamave reklame = CTel. !!!
Fucker CTel.
26. 8. 2004, 13:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená