FinExpert.e15.cz

Nemocenské pojištění není pro každého

Při „vedlejšáku“ se tento rok nemocensky nepojistíte.
Nemocenské pojištění není pro každého

Od letošního roku nelze být při vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemocensky pojištěn. Na tuto skutečnost je třeba si dát pozor, jinak budete platit povinné minimální zálohy.

Podnikání jako vedlejšák přináší řadu výhod. Především při platbě sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, pojistné se platí dle skutečně dosaženého zisku. Při vedlejší činnosti se tak neplatí povinné minimální zálohy.

V roce 2011 je minimální sociální pojištění 1 807 Kč a minimální zdravotní pojištění 1 670 Kč. Do ročního zisku 59 374 Kč za rok 2011 se při vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí vůbec.

Vyplatí se nemocenské pojištění OSVČ?

Pro většinu OSVČ je nemocenské pojištění nevýhodné. Nárok na nemocenské dávky totiž v případě nemoci vznikají až od 22. dne nemoci. Nemocenské dávky závisí na výši zaplacených záloh a při nízkých platbách je tak nemocenská nízká.

Dobrovolné nemocenské pojištění je navíc nutné platit ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Placení vyšších záloh nemocenského pojištění tak znamená i vyšší platbu důchodového pojištění, což je pro většinu OSVČ nevýhodné. Je tedy vhodné zvážit alternativu komerčního pojištění. Dobrovolné nemocenské pojištění se však vyplatí např. budoucím maminkám podnikatelkám. Při vedlejší činnosti však ani nelze být nemocensky pojištěn.

Zpětné odhlášení není možné

Pro účely sociálního pojištění se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší, pokud jsou splněny podmínky § 9 zákona o důchodovém pojištění. Základní podmínkou je, že OSVČ není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Při vedlejší činnosti tak nelze být nemocensky pojištěn.

OSVČ, které chtějí být nemocensky pojištěny, musí počítat s platbou povinné minimální zálohy na sociálním pojištění, protože bude jejich činnosti hodnocena v databázi místně příslušné OSSZ jako hlavní.

Zjednodušeně řečeno, kdo chce být nemocensky pojištěn, musí platit minimální sociální pojištění 1 807 Kč měsíčně. A to i v případě, kdy byla OSVČ nemocensky pojištěna jenom po část měsíce. Protože není zpětné odhlášení od nemocenského pojištění možné, tak OSVČ na vedlejší činnost, které tak učiní až během roku, musí počítat s tím, že nebudou mít na vrácení povinných minimálních záloh nárok.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Zákonné podmínky pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jsou splněny, když OSVČ:

  • vykonává zaměstnání
  • pobírá invalidní důchod
  • pobírá starobní důchod
  • má nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, jestliže tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců
  • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
  • osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou
  • je nezaopatřeným dítětem
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená