FinExpert.e15.cz

Nemocenské pojištění 2011 a další novinky pro podnikatele

Snahu vlády uspořit pocítí podnikatelé v mnoha oblastech.
Nemocenské pojištění 2011 a další novinky pro podnikatele

Rok 2011 je opravdu rokem změn z pohledu podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a bohužel nelze říci, že z jejich pohledu vždy pozitivních. Snaha vlády uspořit a také zacelit některé mezery v zákoně se ve finále promítne v mnoha oblastech, počínaje povinnými odvody do státní pokladny a konče snížením příspěvků na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V článku přinášíme výtah těch nejvýznamnějších změn, které dopadnou na podnikatele a firmy.

Změny v pojištění na sociální zabezpečení

Nejvýznamnějšími změnami v oblasti systému sociálního pojištění prošlo zřejmě nemocenské pojištění. Jako každý rok tak i letos se mírně zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu. První redukční hranice nově činí 825 Kč, druhá redukční hranice 1 237 Kč a třetí redukční hranice 2 474 Kč. Dávka nemocenské se bude počítat stejně jako v roce 2010, tj. z 60 % denního vyměřovacího základu.

Oproti minulému roku, kdy zaměstnavatel proplácel zaměstnanci náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost „pouze“ za prvních 14 dní, se tato doba prodlužuje na tři týdny tedy prvních 21 dní nemoci. Pro firmy tato změna bude představovat podstatné zvýšení nákladů na zaměstnance.

Navíc si již zaměstnavatelé nebudou moci odečítat z pojistného polovinu náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, které proplatili v měsíci, za který pojistné odvádí, a to dokonce i v případě náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům se zdravotním postižením. U tohoto okruhu zaměstnanců měla původně možnost odpočtu zůstat zachována.

Novela odpočet ruší pro náhradu mzdy vyplácenou všem zaměstnancům. Právo odečtu zůstane pouze malým zaměstnavatelům s počtem zaměstnanců do 25 včetně, kteří se přihlásili k zvláštnímu režimu placení pojistného na sociální pojištění se zvýšenou pojistnou sazbou 3,3 %.

Pojistné na sociální zabezpečení

Podnikatele dále nepotěší, že nová legislativa zachovává sazbu pojistného na sociální zabezpečení pro jeho odvod zaměstnavatelem i ve výši 25 % vyměřovacího základu u zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Nebýt novely, došlo by k 1. lednu 2011 ke snížení této sazby na 24,1 %.

Pro rok 2011 zůstává také zachován maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni 72násobku průměrné mzdy. Limit 72násobku byl zaveden tzv. Janotovým úsporným balíčkem jako přechodné opatření pro rok 2010. Pokud by k této změně nedošlo, činil by maximální vyměřovací základ od 1. ledna 2011 jen 48násobek průměrné mzdy.

Pro OSVČ se navyšuje procentní sazba pojistného na nemocenské pojištění, a to z původních 1,4 % na 2,3 %, minimální pojistné tak bude nově činit 92 Kč, tj. 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4 000 Kč. Nově nesmí být částka maximální výše měsíčního základu pro placení na nemocenské pojištění vyšší než měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je nadále dobrovolná, avšak nově je podmíněna právě účastí na důchodovém pojištění. Jestliže se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí OSVČ vedlejší, bude bez ohledu na skutečnou výši dosaženého příjmu považována za OSVČ hlavní. OSVČ tak automaticky vzniká povinnost platit zálohy na sociální pojištění. Měsíční záloha na sociální pojištění se zvyšuje v roce 2011 z 1 731 Kč na 1807 Kč.

Daň z přidané hodnoty

Významnými změnami prochází také zákon o dani z přidané hodnoty. Jeho účinnost je však posunuta až na počátek dubna, protože zákon byl prozatím schválen jen poslaneckou sněmovnou a poté senátem ve čtvtek vrácen znovu do poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Avšak již pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis přiznání k DPH, který sice vychází z ještě neschválené novely zákona o DPH účinné od 1. dubna 2011, ale použije se již pro prvé zdaňovací období roku 2011.

Novela přináší jednu pro podnikatele významnou novinku. Dle novely nebudou firmy muset platit DPH z nedobytných pohledávek. Poplatníci daně z přidané hodnoty si mohou dle novely opravit odvedenou výši daně a v daňovém přiznání požadovat její vrácení, pokud daň odvedli za pohledávku, kterou odběratel neuhradil a nachází se v insolvenčním řízení. Povinností odběratele je odvést zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně.

Úplnou novinkou v novele je zavedení režimu přenesení daňové povinnosti, který jednoduše řečeno znamená, že povinnost odvézt DPH bude za určitých okolností přenositelná na toho, kdo zboží koupí. Režim přenesení daňové povinnosti se však týká pouze obchodníků s emisními povolenkami, se zlatem, dodavatelů benzínu a pohonných hmot a poskytovatele stavebních nebo montážních prací.

Další změny pro podnikatele a firmy ve zkratce

 • Podstatnou změnou, která se dotkne všech poplatníků daně z příjmů jak z řady fyzických tak právnických osob, je novela daňového řádu, o které jsme psali v článku „Změny 2011: Příjmy a daně“.
 • S cílem zamezení práce „na černo“, je nově zavedena povinnost pro zaměstnavatele uzavírat dohodu o provedení práce vždy písemnou formou. Doposud mohla být uzavřena i ústně.
 • Upravují se sazby zahraničního i tuzemského stravného a průměrných cen pohonných hmot.
 • Příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku se nově považují vždy za příjmy podle § 7, ovšem s možností paušálních výdajů v 30% výši.
 • Podání daňového přiznání spoluvlastníkem k dani z nemovitostí je rozšířeno i na stavby, doposud bylo možné pouze v případě pozemků.
 • Mění se obsahová náplň některých živností.
 • Omezuje se státní podpora výroby elektřiny ze slunce. Nárok na podporu budou mít nově pouze takové zdroje, které dodávají proud do rozvodné sítě.
   
 • Všechny vozy nad 3,5 tuny hmotnosti budou platit na českých dálnicích a rychlostních silnicích zhruba o čtvrtinu vyšší mýtné.
 • Evropská unie zavádí nový způsob odměňování šéfů investičních společností.
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, jak je to s odpočtem 1/2 náhrady mzdy u ...
Dufková
4. 2. 2011, 13:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená