FinExpert.e15.cz

Nemocenská v roce 2009

Od ledna 2009 náleží nemocenská zaměstnanci až od 15. dne. Náhradu mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti budou vyplácet zaměstnavatelé.
Nemocenská v roce 2009

Podobný systém již dlouhodobě funguje v mnoha evropských zemích, důsledkem je nižší nemocnost.

Nižší pojistné pro zaměstnavatele od ledna 2009

Vzhledem k tomu, že budou zaměstnavatelé zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy na prvních 14 dni nemoci, budou od ledna 2009 zaměstnavatelé odvádět na nemocenském pojištění méně- 2,3 % (místo 3,3 v roce 2008) a od roku 2012 dokonce již pouze 1,4 %. Dále se zaměstnavatelům v roce 2009 bude refundovat formou odpočtu od odváděného pojistného polovina z náhrady mzdy. Zaměstnancům klesne odvod nemocenského pojištění o 0,1 %, čili celkem budou na sociálním pojištění odvádět 7,9 % místo 8 %.

Západní Evropa = 3 % nemocnost

V mnoha západoevropských zemích jsou zaměstnavatelé na výplatě náhrady mzdy nemocným zaměstnancům zainteresování ještě podstatně více, než to bude v Česku. Např. v Dánsku a Španělsku zaměstnavatelé dokonce vyplácejí celé nemocenské dávky. Délka výplaty mzdy nebo nemocenského zaměstnavatelem se pohybuje od několika dní až po rok (např. Německo 6 týdnů, Rakousko 6-12 týdnů, Nizozemí dokonce celý rok). Zapojení zaměstnavatelů výrazným způsobem snížilo nemocnost v zemi, v současné době se v západní Evropě pohybuje okolo 3 % (v Česku těsně pod 6 %). Zaměstnavatelé totiž nemají zájem zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou často nemocní, nepřinesou mu žádný výkon a naopak mu zvyšují náklady. Zaměstnanci zůstávají na nemocenské pouze v případě, že jim onemocnění vážně brání ve výkonu práce.

 • Španělsko

Nemocenské od 4. do 15. dne nemoci dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele ve výši 60 % jeho průměrné mzdy, zaměstnavatel neobdrží refundaci od příslušné sociální instituce.Při delší nemoci je zaměstnavateli mzda refundována příslušnou sociální institucí. Prvních 20 dní je nemocenská vyplácena ve výši 60 % (posledních 5 dní je vyplácená příslušnou sociální institucí), potom ve výši 75 % z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

 • Dánsko

První dva týdny platí zaměstnanci nemocenské zaměstnavatel bez náhrady této mzdy od sociálního úřadu.Zaměstnanec musí ovšem pracovat před nemocí pro zaměstnavatele minimálně 8 týdnů a musí včas nahlásit pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Při nemoci delší než 2 týdny dostává zaměstnavatel refundaci nemocenského od příslušného sociálního úřadu. Jestliže občan řádně platil příspěvky do fondu, pobírá po dobu nemocenské 100 % svého průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu 52 týdnů během posledních 18 měsíců, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

Stanovení náhrady mzdy

Nemocenskou budou od Nového roku vždy vyplácet již pouze státní orgány nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé budou vyplácet pouze náhradu mzdy po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci tedy již pouze doplatí začátkem roku 2009 nemocenské dle roku 2008, a následně budou nemocenské za všechny zaměstnavatele vyplácet místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy, se zjišťuje z hrubých příjmů za předchozí čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Redukční hranice pro náhradu mzdy jsou odvozeny z redukčních hranic pro nemocenské pojištění (dále v textu). Náhrada mzdy podle zákoníku práce však náleží:

 • až od 4. pracovního dne
 • jen z pojištěného zaměstnání (např. u dohody o provedení práce náhrada mzdy za nemoc nenáleží)
 • jen za dobu trvání pracovního poměru

Výpočet nemocenské v roce 2009

Základ, z něhož se vypočítává nemocenské (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 přecházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den. Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského se redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2009 jsou:

 • 786 Kč
 • 1 178 Kč
 • 2 356 Kč

Do první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Nemocenská potom činí:

 • 60 % z denního vyměřovacího základu za 15. až 30. den nemoci
 • 66 % z denního vyměřovacího základu za 31. až 60. den nemoci
 • 72 % z denního vyměřovacího základu od 61. dne nemoci

Ukázkový příklad

Od 15. dne nemoci bude zaměstnanci vyplácena již nemocenská. V našem případě bude činit jeho denní vyměřovací základ 700 Kč (tj. jeho průměrný příjem je 21 300 Kč).

 • denní vyměřovací základ 700 Kč se redukuje na 90 % = 630 Kč
 • za 15 až 30 den nemoci náleží nemocenská ve výši 60 % = 630 x 60 % x 16 dní = 6 048 Kč

V našem zvoleném případě tedy bude činit nemocenská za 15. až 30. den nemoci 6 048 Kč.

Prameny:

 • Zákon č. 187/2006
 • MPSV – tiskové zprávy
 • „Sozial Kompass Europa“, Herausgeber: Bundesministerium fur Gesundheit und soziale Sicherung – Bundesrepublik Deutschland

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Daň z příjmu při náhradě mzdy v nemoci za 4 až 14.
2. 1. 2009, 11:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená