FinExpert.e15.cz

Nekalá soutěž: past na peníze zákazníka

Konkurenční boj mezi výrobci zboží a poskytovateli služeb je nutí používat i nekalé praktiky. Jaké jsou? Jak se jim bránit? A kdo se může bránit?
Nekalá soutěž: past na peníze zákazníka
Právo nekalé soutěže je velmi přísné při srovnání s ostatními odvětvími, neboť chrání spotřebitele a udržuje zdravé soutěžní prostředí na trhu. Za porušení pravidel hospodářské soutěže pak ukládá vysoké tresty. Nejdůležitějším prvkem práva nekalé soutěže je zjištění, zda-li daným nekalým soutěžním jednáním mohl být oklamán průměrný spotřebitel, za něhož právní teorie považuje, zjednodušeně řečeno, špatně vidícího a nahluchlého důchodce. Je-li tomu tak, pak je prostor k ukládání sankcí.


  • Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
  • Spotřebitel je ten, komu je daný výrobek nebo služba určena
  • Soutěžitel je ten, kdo vyrábí nebo poskytuje zaměnitelné výrobky nebo služby


Jednotlivé druhy nekalého soutěžního jednání

Zákon vyjmenovává některé druhy nekalé soutěže, avšak nekalou soutěží je vše, co odpovídá výše uvedené definici.

Klamavá reklama

Klamavou reklamou je ve spotřebiteli vyvolána mylná představa o nějaké skutečnosti, která zvýhodní některého ze soutěžitelů. Způsobů, jak toho lze dosáhnout, je nepřeberné množství. Klamavá reklama může být i pravdivá (např. auto se spotřebou 3,5 l benzínu/100 km v testu, avšak údaj, že jí bylo dosaženo při konstantní rychlosti 90 km/h již chybí), klamavou reklamou může být i velikost obalu výrobku, která je nepřiměřená množství výrobku, které obal obsahuje. Naopak klamavou reklamou není obvyklé reklamní přehánění (nejlepší, miliony spokojených zákazníků apod.).

Klamavé označení zboží a služeb

Je jím každé označení (nejen na výrobku, ale i na letácích, na billboardech, v katalozích apod.), které vyvolává představu o zvláštních vlastnostech výrobku, např. o zemi původu (maďarská trikolóra na suchém salámu s názvem Pravý uherský salám,ale původem z ČR), o oblasti (Pravé olomoucké tvarůžky, ale z Humpolce), o výrobci (Adidos, Reebor), o zvláštní jakosti (označení obalu medailemi ze soutěží, které ale výrobek nezískal) atd.

Vyvolání nebezpečí záměny

Brání užití názvu či jména jiného výrobce na svých výrobcích (např. nápis developed by Kodak na fotofilmu od čínského výrobce), chrání podnikové značky a příznačné materiály (Goratex) a chrání výrobce před tvarovými a jinými napodobeninami jeho výrobků (prodej limonády v lahvích á la Coca-Cola).

Parazitování na pověsti

Na rozdíl od klamavého označení zde nelze zmást spotřebitele, neboť byl klamavě označen výrobek naprosto odlišného určení (např. chléb Siemens).

Podplácení

Jedná se o jiný druh úplatků než v trestním právu, zde lze např. postihovat podplácení zaměstnance obchodu X, který nebude dostatečně iniciativní při prodeji a způsobí tak postupný odliv zákazníků k prodejci Y.

Zlehčování

Publikace nepravdivých údajů nebo stanovisek, které mohou jiného soutěžitele poškodit, či uvádění i pravdivých údajů, které však mohou jiného soutěžitele poškodit (naše nemrznoucí směs mrzne při teplotě –40 °C, kdežto směs výrobce B již při –30 °C. Toto konstatování by v Norsku bylo přípustné, ne však v jižní Itálii).

Srovnávací reklama

Reklama, která výslovně nebo nepřímo srovnává vlastní zboží nebo služby a obdobné produkty jiných soutěžitelů (např. nákup stejných výrobků v různých supermarketech a rozdílná cena tohoto nákupu). Obecně je zakázána, po splnění určitých podmínek je od roku 2001 přípustná.

Porušení obchodního tajemství

Např. zaměstnanec výrobce A pomocí lsti zjistí od zaměstnance výrobce B zvláštní výrobní postup.

Ohrožování zdraví a životního prostředí

V této skutkové podstatě soutěžitel úmyslně využívá zastaralé, ale levnější technologické postupy, které však ve větší míře ohrožují životní prostředí nebo lidské zdraví oproti modernějším postupům.


Čeho se lze domáhat?

Zdržení se jednání
aby se nekalý soutěžitel zdržel jednání, při němž označuje svůj salám nápisem „Pravý uherský salám“
Odstranění závadného stavu
aby nekalý soutěžitele na všech již vyrobených salámech přelepil slovo „Pravý“
Přiměřené zadostiučinění
Zejména v nehmotné podobě (např. omluva), ale lze žádat i peněžní satisfakci.
Náhrada škody
Je třeba přesně vyčíslit, o kolik se snížily tržby výrobce od okamžiku, kdy nekalý soutěžitel uvedl na trh falešný uherský salám oproti předcházejícímu období. Tuto sumu pak lze žádat po nekalém soutěžiteli.
Bezdůvodné obohacení
Při využití reklamního spotu výrobce aut výrobcem energetických nápojů může automobilka požadovat po výrobci nápojů sumu, kterou za tento spot zaplatila, a o niž se výrobce nápojů takto bezprávně obohatil.

Kdo může vznášet tyto nároky?

Spotřebitel
Ten, kdo mohl být dotčen nebo byl dotčen touto nekalou soutěží. Pokud podá žalobu spotřebitel, pak může žádat všech 5 nároků a navíc nemusí prokazovat, že došlo k jednání, kvůli němuž danou žalobu podal. Naopak domnělý nekalý soutěžitel musí prokazovat, že se nijak neprovinil.
Jiný soutěžitel
Kdo může vznášet tyto nároky? Opět může žádat všech 5 nároků, ale musí prokázat všechny skutečnosti, které prokazují, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání.
Jiná dotčená osoba
Např. celebrita, jejíž jméno a fotka byly použity na billboardu bez jejího svolení. Rovněž může žádat všech 5 nároků, pokud prokáže nekalosoutěžní jednání.
Zvláštní právnická osoba
Jedná se o takovou právnickou osobu, v jejíchž zřizovacích statutech je zapsáno, že jejím cílem je chránit soutěžní prostředí apod. Jsou jimi různé svazy dovozců, organizace na ochranu spotřebitelů atd. Tato právnická osoba může pouze žádat, aby se nekalý soutěžitel zdržel nekalé soutěže a odstranil závadný stav, jiné nároky již nemá právo požadovat.

Koho lze žalovat?

V prvé řadě je touto osobou nekalý soutěžitel. Byl to on, kdo se provinil, tak je pasivně legitimován k žalobě a lze jej žalovat. Mimo něj je však možné žalovat i pomocníka v nekalé soutěži. Je jím např. provozovatel billboardů, na nichž byla uveřejněna reklama neslučitelná s dobrými mravy soutěže, a tento provozovatel o tom musel vědět nebo alespoň nemohl nevědět. Pak bude moci být žalován i on. 

Setkali jste se s klamavou reklamou anebo s nečestným jednáním? Napálil vás někdo neseriózní nabídkou či zbožím? Jak se bráníte vy? Uvítáme vaše názory. 

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Zlehčování v Itálii
Upstairs
19. 5. 2006, 10:45
Klonáda
edy
17. 5. 2006, 12:30
Klamavá reklama - Bohemia Chips
Tomáš
22. 6. 2005, 19:35
Re: Telecom
Petr
15. 6. 2005, 18:22
Telecom
Pepa
15. 6. 2005, 15:30

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená