FinExpert.e15.cz

Nejvyšší životní minimum je v Dánsku

Výše sociálních dávek se odvíjí od výše životního minima. Ve které zemi je hranice životního minima nejvyšší a kde nejnižší?
Nejvyšší životní minimum je v Dánsku

Pobírat sociální dávky není pro většinu obyvatel příjemná životní etapa, Evropany však může těšit, že i v této složité situaci je jím nabídnuta pomocná ruka a pobírají sociální dávky do výše životního minima. Přesto výše sociálních dávek ve všech evropských zemích rozděluje společnost.

Jedni navrhují, aby bylyco nejnižší (nebo byly dokonce zrušeny) a druzí naopak chtějí, aby byly poměrně vysoké a zajišťovaly tak občanům, kteří jsou na ně odkázáni slušnou životní úroveň. Způsob a formu poskytování těchto dávek si stanoví jednotlivé státy individuálně. Ve které zemije hranice životního minima nejvyšší a kde naopak nejnižší?

Kdo má na dávky nárok?

Dávkaživotního minimanáležípřisplněníkonkrétních podmínek v jednotlivých státech pouze fyzické osobě. Při ztrátě zaměstnání pobírá občan nejdříve podporu v nezaměstnanosti. Podporaje ovšem poskytována pouze po zákonem stanovenou dobu. Jestliže si během tohoto časového úseku občan nenajde práci, je již odkázán na sociální dávky – nejméně do výše životního minima.

Nárok na životníminimum má v Belgii, Dánsku, Německu, Velká Británii, Irsku,Itálii, Finsku pouze občan s trvalým bydlištěm na území daného státu. V Rakousku, Portugalsku, Švédsku, Francii, Lucembursku mají nárok všichni občané legálně pobývající na území státu.

V Nizozemí musí občan, aby měl nárok na výplatu částky životního minima pobývat během posledních 20 let v Nizozemí minimálně 5 let, ve Španělsku během posledních 5 let více než 3 roky. V Řecku, Švýcarsku a Maďarsku není životní minimum zákonem definováno (jsou však občanům vypláceny jiné dávky – např. přídavky na děti).

V Dánsku, Lucembursku, Norsku, Nizozemí a Španělsku je výše životního minima zdaněna. V ostatních evropských zemích (i v ČR) nikoliv. Žije-li v domácnosti více osob, sčítají se pro účely zjištění výše životního minima příjmy všech členů domácností. Občané nedosahující životní minimum, kteří si nemohou své příjmy zvýšit, dostávají sociální dávky.

Nejnižší životní minimum je v Lotyšsku

Nejvyšší životní minimum je stanoveno v Dánsku, protože však podléhá zdanění, není konečná výše tak závratná, jak se zdá na první pohled. Výše životního minima je rovněž vysoká v Lucembursku, Islandu či Lichtenštějnsku. Naopak nejnižší životní minimum je v Pobalstkých zemích (Lotyšsko, Litva a Estonsko).

Ve všech nových členských zemích je životní minimum nižší než v původních patnácti členských zemích (životní náklady jsou zde však mnohem nižší). Z původních členských zemí je životní minimum nízké v Portugalsku, Španělsku a Itálii. Výše životního minima u rodin s dětmi je ve většině zemí závislá na věku dětí.

Pro lepší porovnání jsme u všech zemí zvolili rodiny s dítětem ve věku 8 let, rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let a rodiny s dětmi ve věku 8, 10 a 12 let. Výše životního minima se tedy v konkrétních případech může od uvedených lišit. V některých zemích se rovněž liší životní minimum v jednotlivých regionech (Rakousko, Španělsko, Finsko a Itálie). Rozdíly jsou však minimální.

V tabulce jsou použity hodnoty v hlavním městě. Zákonem bylo životní minimum stanoveno nejdříve v Německu (1961), Nizozemí (1963) a Belgii (1974). V ostatních zemích se začal institut životního minima zavádět v devadesátých letech minulého století. V Česku to bylo v roce 1991. Dávky životního minima ve většina státech vyplácí stát, v některých je však v rukou regionů (Itálie, Rakousko, Španělsko, Německo), v dalších státech se na výplatě podílí stát i region (Nizozemí, Belgie, Dánsko, Finsko).

Životní minimum v Česku v roce 2008

Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Od 1.1.2007 platí výše životního minima dle tabulky. Nejdůležitější změnou (oproti roku 2006) bylo zavedení pouze jedné složky (předtím byly dvě: na osobu a domácnost). Tento model je aplikovaný ve většině členských zemí Evropské unie. V konečném důsledku to znamená mírnésnížení hranice životního minima. V Česku však životní minimum neřeší výdaje spojené s bydlením, které jsou řešeny prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatkem na bydlení.

  • Na jednotlivce 3 126 Kč
  • Na první dospělou osobu v domácnosti 2 880 Kč
  • Na druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 Kč
  • Na nezaopatřené dítě do 6 let1 600 Kč
  • Na nezaopatřené dítě od 6 do 15 let1 960 Kč
  • Na nezaopatřené dítě od 15 do 26 let2 250 Kč

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Vedle životního minima je zaveden i institut existenčního minima ve výši 2 020 Kč za měsíc, slouží pro větší motivaci u dospělých osob, je to minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, nelze jej použít u dětí a důchodců. Ukázky životního minima u jednotlivých typů domácností v roce 2008:

  • Jednotlivec 3 126 Kč
  • 2 dospělí5 480 Kč (2 880 Kč + 2 600 Kč)
  • 2 dospělí + 2 děti (13 a 16 let)9 690 Kč (2 880 Kč + 2 600 Kč + 1 960 Kč + 2 250 Kč)

Životní minimumv roce 2007 (euro/měsíc)

Země

DospělýManželéSamoživitel s 1 dítětemSamoživitel s 2 dětmiManželé s jedním dítětemManželé s dvěmi dětmiManželé se třemi dětmi
Belgie626834977117197711841429
Dánsko1175234620462154322533333442
Estonsko488686125125163201
Finsko36261561582686910791297
Francie4336506507797799091083
Irsko7181198802886126813411414
Island1174161618782113187821132348
Itálie269542697852697852914
Kypr359539471583651763864
Lichtenštějnsko714109413401538133215291712
Litva408181121121162206
Lotyšsko3469608495119140
Lucembursko1071160611681266170418011899
Malta330366366401401437472
Německo34562159388382810351242
Nizozemí5171142800800114211421142
Norsko5358908061076116015011772
Polsko112213183264315366412
Portugalsko171333314373329451510
Rakousko5327897621036106813411646
Slovensko133230194209263278294
Slovinsko196333313372392451509
Španělsko228301367551551551228
Švédsko36459758284482810841312
Velká Británie70493211241459135316901984

Pramen: Europaesiche Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union“

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená