FinExpert.e15.cz

Nejvyšší zisk: Akciové evropské fondy

Drtivá většina otevřených fodů skončila v plusu, některé zhodnotily peníze až o desítky procent. Jakých chyb se vyvarovat, chcete-li zisk?
Nejvyšší zisk: Akciové evropské fondy

Hlavní zásluhu na tom má vývoj na akciových trzích. Ceny akcií šly v loňském roce téměř na všech světových burzách nahoru. Lidé se často ptají: Jak si vedly fondy v loňském roce? U fondů vždy záleží na tom, jak si vedly finanční trhy. Platí závislost: když jdou trhy nahoru, fondy investorům peníze vydělávají, když jdou trhy dolů, fondy peníze investorům prodělávají. Pod pojmem „trhy“ se myslí ceny akcií a dluhopisů obchodovaných na burzách.


TIP: Investiční seminář zdarma
Zajímá vás jak správně sestavit investiční portfolio z otevřených podílových fondů? Jaké investiční strategie jsou v dlouhém horizontu nejvýhodnější? Jak se podílet na výkonnosti trhu nemovitostí? O těchto tématech se bude hovořit na investičním semináři, který pořádá poradenská společnost Moneco dne 21. února v Brně a 1. března v Praze. Začátky seminářů v 16 hodin, délka semináře 2 hodiny. Vstup zdarma po předchozí registraci.


Konstrukce portfolia

Tuzemští investoři do otevřených podílových fondů, resp. jejich poradci, většinou konstruují portfolio tak, že zvolí strategický poměr mezi akciemi a dluhopisy a tyto dvě základní složky portfolia dále dělí. Dělení akciové složky probíhá většinou podle regionálního klíče, například na čtyři díly – akcie firem z Evropy, Severní Ameriky, Japonska a rozvíjejících se trhů (tj. méně rozvinuté regiony, východní Evropa, jihovýchodní Asie, Latinská Amerika). Dluhopisová složka portfolia se u tuzemských investorů skládá z největší části z korunových dluhopisů. Jako doplněk se přibírají zahraniční dluhopisy, například z rozvíjejících se zemí nebo firem s nízkým ratingem (kvalitou emitenta).
 Jakmile má investor rozhodnuto jaký zvolí poměr akcií a dluhopisů a poměr jednotlivých částí akciového a dluhopisového trhu, může začít vybírat konkrétní fondy zaměřené svojí investiční strategií na dané části trhu.   

Jak si vedly jednotlivé trhy

Kolik vydělaly jednotlivé části finančního trhu v loňském roce ukazuje tabulka 1. Velmi dobře si vedly akcie firem v západní Evropě. Index, který zjednodušeně řečeno měří výkonnost všech akcií na daném trhu pomocí váženého průměru, posílil o 15,5 % v korunovém vyjádření. Zklamaní nemohou být ani investoři, kteří do svého portfolia zahrnuli akcie firem z jihovýchodní Asie (10,2 % v korunovém vyjádření). Dobře si vedly také rozvíjející se trhy (8,1%). V porovnání s akciemi nijak neoslnily dluhopisy (1,2%).
 Loňské růsty akciových trhů jsou historicky nadprůměrné. O něco lepší vypovídací schopnost o výkonnosti finančních trhů mají delší časové periody, například pětiletá uvedená v tabulce 1. V této souvislosti je také třeba upozornit na dopady posilování koruny vůči cizím měnám, zejména dolaru a euru. Na výkonnost zahraničních akcií a dluhopisů vyjádřenou v české koruně má posilování domácí měny negativní vliv. Kdyby koruna tolik neposilovala, vydělali by investoři do zahraničních aktiv ještě více.


Chyba, které se investoři často dopouštějí
Někteří začínající investoři se podívají do seznamu fondů, vyberou ten, který za poslední rok nejvíc vydělal, a do něj vloží svoje úspory. To je zcela špatně! Ve správném investičním portfoliu musí být riziko rozloženo do několika fondů. (Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze fondy smíšené.) Se sestavení portfolia, které bude vyhovovat vašemu rizikovému profilu, by měl pomoci zkušený investiční poradce.

 

Kolik vydělaly finanční trhy

Trhy Výkonnost v CZK
1 rok 5 let p.a.
AKCIE - podle regionů
Západní Evropa 15,5% 4,2%
Jihovýchodní asie 10,2% 7,3%
Rozvíjející se trhy 8,1% 13,1%
Střední a východní Evropa 5,8% 20,4%
Svět (všechny regiony) 5,2% 0,4%
Severní Amerika 1,7% -3,6%
Japonsko -9,6% 2,3%
DLUHOPISY
Korunové 1,2% 5,2%
Vysoký výnos (nízký rating) 0,4% -0,9%
Rozvíjející se země -1,8% 2,8%

Měřeno indexy MSCI, Lehman, Patria. Převod do korun podle kurzu devizového trhu ČNB. Periody: 1 rok - od 13.1.2006 do 12.1.2007, 5 let - od 11.1.2002 do 12.1.2007.

Zdroj: databáze Standard&Poor's a interní databáze společnosti MONECO, vydavatele časopisu FOND SHOP 

Které fondy zářily

Z uvedeného vyplývá, že největší hvězdy loňského roku budou zcela jistě ty fondy, které svým investičním zaměřením investují do akcií firem v západní Evropě, východní Evropě (mimo Turecka, které ztrácelo) a některých zemí jihovýchodní Asie.
 Menší radost mohou mít investoři do těch fondů, které se zaměřují na akcie amerických firem. Celý americký akciový trh sice skončil za loňský rok 13 % v plusu, ale oslabení dolaru vůči koruně srazilo výkonnost vyjádřenou v české koruně na slabých 1,7%. Nejhůře dopadli investoři se silným zastoupením akciového fondu zaměřeného na Japonsko ve svém portfoliu. Ceny akcií na tokijské burze loni stagnovaly a ještě k tomu oslaboval jen. Ve výsledku to znamenalo minus 9,6% v korunovém vyjádření.

Tabulka 2 uvádí příklady fondů od různých investičních společností, kterým se v posledním roce velmi dařilo. Každá investiční společnost má řadu fondů různého investičního zaměření. Důvodem je snaha nabídnout investorům pokrytí všech důležitých částí akciového a dluhopisového trhu. V každém roce excelují jiné regiony a sektory. Loni to byla Evropa, jihovýchodní Asie a nemovitostní sektor (tj. akcie firem podnikajících v sektoru nemovitostí). Příští rok budou excelovat jiné části trhu, přespříští zase jiné.

Příklady fondů od různých investičních společností, kterým se v posledním roce velmi dařilo

Fond Kdo zprostředkuje nákup a prodej podílových listů Kolik vydělal za poslední rok (v % CZK)
ESPA Stock Europe Property Česká spořitelna 37,5%
KBC Equity Fund Eastern Europe ČSOB 13,4%
SGAM Fund Equity China Komerční banka 44,9%
Raiffeisen European Small Cap Raiffeisenbank 26,1%
Volksbank Europa Invest Volksbank 17,9%
ING (L) Invest European Small Caps ING Bank + zprostředkovatelé 26,6%
Pioneer akciový Pioneer Investments + zprostředkovatelé 10,3%
ABN Amro Russia Equity Atlantik Kilcullen AM 22,9%
ČP Invest Fond globálních značek ČP Invest + zprostředkovatelé 7,8%
HSBC BRIC Freestyle HSBC + zprostředkovatelé 17,0%
Fortis Fund Real Estate Europe zprostředkovatelé 43,3%
Credit Suisse EF European Property zprostředkovatelé 40,5%
Franklin Global Real Estate zprostředkovatelé 17,2%
Parvest Asia zprostředkovatelé 10,8%

Převod do korun podle kurzu devizového trhu ČNB. Perioda: 1 rok - od 13.1.2006 do 12.1.2007.

Zdroj: databáze Standard&Poor's a interní databáze společnosti MONECO, vydavatele časopisu FOND SHOP

Rozklad rizika

Nikdo nedokáže s jistotu odhadnout, které trhy půjdou příští rok nahoru a které dolů. Proto je pro běžné investory velmi důležité rozkládat riziko mezi několik fondů s různým investičním zaměřením (expozicí na různé trhy). Odborníci tomu říkají diverzifikace nebo strategická alokace. Existují jednoduché návody typu „jste-li dynamický investor, diverzifikujte takto, jste-li konzervativní investor, diverzifikujte takto“. Kdo se jich bude držet, zpravidla žádnou závažnou chybu neudělá.

 Pro umístění větší částky peněz do fondů je však jistější poradit se s dobrým finančním poradcem nebo privátním bankéřem. Problém je v tom, že skutečných odborníků na investování pomocí otevřených podílových fondů je v současné době v ČR nedostatek. Práce nezávislých finančních poradců a privátních bankéřů se v nedávných letech zvrhla v masovou distribuci státem podporovaných vysokonákladových, netransparentních a nelikvidních spořicích produktů. S tím, jak roste poptávka po odbornících na fondy se však nezávislí finanční poradci i privátní bankéři snaží vědomosti rychle načerpat.

Tlak na nízkou nákladovost

Správně nastavené portfolio složené z otevřených podílových fondů má v porovnání s alternativními způsoby uložení peněz několik výhod. V analýzách nákladovosti vychází fondy nejlevněji, i když investor platí vstupní poplatek z investované částky (0% až 5%) a pravidelný roční manažerský poplatek (0,3% až 2,0%). Ve zjednodušeném statutu musí fondy zveřejňovat ukazatel celkové nákladovosti. Majetek investorů a majetek investiční společnosti je oddělen. Z uvedených důvodů je velmi obtížné zakomponovat do struktury podílového fondu skryté poplatky, což u některých jiných investičních produktů lze a bohužel se to děje. Jednoznačným plusem podílových fondů je okamžitá likvidita. Investor může v případě nespokojenosti s výkonností fondu nebo jeho poplatky kdykoli peníze vybrat a umístit jinam. V praxi se ukazuje, že pouze hrozba ztráty stávajících klientů a tlak na informační otevřenost může u investičních produktů držet náklady na uzdě. 

Nevýhody fondů se projeví při špatně sestaveném portfoliu, zejména jeho vyšší nebo nižší rizikovosti než je investor schopen psychicky zvládnout. Hodnota rizikového portfolia v čase silně kolísá, portfolio odolné vůči kolísání hodnoty zase málo vydělá. Největší průšvih by však nastal, kdyby ceny akcií a dluhopisů dlouhodobě stagnovaly nebo klesaly, například dvacet let. V takovém případě by však nikoho nezachránil ani žádný jiný investiční nástroj. 

Kde pořídit fondy

Investice do otevřených podílových fondů zprostředkovávají bankovní pobočky. V bance  jsou zpravidla k dostání pouze fondy jedné investiční společnosti, a to té, která je majetkově spřízněná s danou bankou. Některé banky nabízí z důvodu dřívějších fůzí fondy dvou i tří investičních společností. Druhá cesta k nákupu a prodeji podílových listů otevřených podílových fondů vede přes nezávislé finanční poradce. Příklady velkých sítí finančních poradců jsou v ČR firmy OVB, AWD, Broker Consulting, KZ Finance, Sophia Finance, Fincentrum FP, Top Consultant a další. Někteří jednotliví finanční poradci se však zdráhají klientům nabízet investice do podílových fondů a raději pracují pouze s provizně přitažlivějšími produkty jako je investiční životní pojištění, penzijní fondy a stavební spoření.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená