FinExpert.e15.cz

Nejvíce peněz do zdravotnictví proudí v USA

Můžeme říci, že kvalita zdravotnictví je ovlivněna především množstvím peněžních prostředků, které do něj proudí. Jaké jsou tedy výdaje na zdraví občanů? Kde je zdravotnictví financováno především ze státních zdrojů a kde musí občané za lékařskou péči nejvíce platit?
Nejvíce peněz do zdravotnictví proudí v USA

Ve všech vyspělých zemích světa se úroveň zdravotnictví neustále zvyšuje. Lidský věk se prodlužuje, dříve smrtelné nemoci dokáží lékaři léčit. Lékařské přístroje, chod nemocnic, zřizování speciálních ordinací jsou však velmi nákladné.

Zdravý životní styl

Zdraví je naše nejcennější hodnota, které si musíme všichni vážit a pečovat o ni. Péče o zdraví začíná již od ranného dětství, je nedílnou součástí naší výchovy v rodině a dále pokračuje naší školní docházkou a vlastně nikdy nekončí. V životě lidském ale nastávají totiž události, které nemůže jednotlivec ani při sebelepší vůli ovlivnit. Tady je sociální solidárnost na místě a je důležité poskytnout každému kvalitní lékařskou službu. Nejzdravější na světě jsou Dánové a Švédové. Náš zdravotní stav do značné míry ovlivňuje náš životní styl. A právě proto patří první dvě místa Švédsku a Dánsku (tyto země mají nejméně kuřáků, nejmenší spotřebu alkoholu, nejméně obézních lidí a přitom se občané nejvíce věnují sportu).

Nejméně peněz ve zdravotnictví je v Turecku

Mezinárodní dolary nám umožňují srovnávat výdaje v jednotlivých státech, neboť zohledňují rozdíly v cenových hladinách jednotlivých států. Nejvíce peněz do zdravotnictví z členských zemí OECD proudí ve Spojených státech (5267 dolarů na občana za rok), následuje Švýcarsko, Norsko a Lucembursko (více než 3 000 dolarů). Nejméně peněz ve zdravotnictví je v Turecku (446), Mexiku (553) a Polsku (654).

Veřejné výdaje do zdravotnictví

V tabulce máme uvedeny jak celkové výdaje na zdravotnictví na jednoho občana za rok, tak veřejné výdaje. Do veřejných výdajů se počítají státní výdaje či peněžní prostředky proudící do zdravotnictví přes zdravotní pojištění. Z veřejných výdajů nikde ve světě nejsou hrazeny nadstandardní lékařské úkony u pacientů (např. plastická chirurgie). V Česku jsou výdaje na zdravotní péči z více než 91% kryty z veřejných výdajů. V Česku je dokonce bezplatně ošetřen i ten, kdo si neplatí zdravotní pojištění, které je ze zákona povinné. To se týká především osob samostatně výdělečně činných, které neodvádí zdravotní pojištění nebo osob bez zdanitelných příjmů (tj. občanů, kteří nejsou nikde zaměstnaní ani nejsou evidování na Úřadu práce, aby za ně hradil zdravotní pojištění stát). Doplatky za léky nebo ošetření jsou u nás minimální. Občané ve všech zemích si platí zdravotní pojištění a přesto musí za mnohé lékařské úkony doplácet a platit mnohdy až 40% spoluúčast. Pobyt a stravování v nemocnicích není rozhodně zadarmo. Vždyť ve Spojených státech krytí státní výdaje pouze 45% výdajů proudících do zdravotnictví.

Spoluúčast v některých evropských zemích

Belgie
Stomatologické ošetření: všeobecně do 25% tarifu, u některých úkonů až 40%

Léky:
Skupina A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast
Skupina B (nezbytné léky) 25%, max. 9,30 EUR
Skupina C (méně nezbytné léky) 50%, max. 15,49 EUR
Skupina CS (běžné léky) 60%
Skupina Cx 80%
Léky vydávané na předpis max. 1,00 – 2,00 EUR

Nemocniční péče:
Denní spoluúčast (vícelůžkový pokoj) 12,07 EUR, jednorázový paušální poplatek dle typu péče 27,27 EUR, paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR/den

Francie

Lékařské ošetření 30 % nákladů
Laboratorní testy 40 % nákladů

Léky:
65 % nákladů za léky s modrou etiketou
35 % nákladů za léky s bílou etiketou
35 % nákladů za léky bez etikety

Nemocniční péče - 20 % nákladů nebo 10,67 EUR/den

Německo

Stomatologické ošetření: 10 EUR poplatek za čtvrtletí

Léky: 10%
Léčebné prostředky: 10%

Nemocniční péče: 10 EUR za den
Jízdné: spoluúčast 10% ceny

Velká Británie

Stomatologické ošetření: 80%, max. 348 liber
Stomatologická prohlídka 4,76 liber (existují výjimky)
Léky 5,90 liber za medikament (existují výjimky)

Rakousko

Vystavení Krankenscheinu (nemocenského lístku) 3,63 EUR
Léky 4,25 EUR za položku na receptu
Hospitalizace 7,70–9 EUR/den pro pojištěnce, 10–15 EUR/den pro rodinné příslušníky

Pramen: www.mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - „Průvodce zdravotní péče při pobytu v státech EU“

Výdaje na zdravotnictví (na obyvatele) v zemích OECD 

Stát Celkové výdaje Státní výdaje Podíl státních výdajů (v %)
USA 5 267 USD 2 364 USD 45%
Švýcarsko 3 446 USD 1 995 USD 58%
Norsko 3 409 USD 2 845 USD 83%
Lucembursko 3 065 USD 2 618 USD 85%
Kanada 2 931 USD 2 048 USD 70%
Německo 2 817 USD 2 212 USD 79%
Island 2 807 USD 2 357 USD 84%
Francie 2 736 USD 2 080 USD 76%
Nizozemí 2 643 USD 2 140 USD 81%
Dánsko 2 583 USD 2 142 USD 83%
Švédsko 2 517 USD 2 148 USD 85%
Belgie 2 515 USD 1 790 USD 71%
Austrálie 2 504 USD 1 708 USD 68%
Irsko 2 367 USD 1 779 USD 75%
Rakousko 2 220 USD 1 551 USD 70%
Itálie 2 166 USD 1 639 USD 76%
Velká Británie 2 160 USD 1 801 USD 83%
Japansko 2 077 USD 1 696 USD 82%
Finsko 1 943 USD 1 470 USD 76%
Nový Zéland 1 857 USD 1 447 USD 78%
Řecko 1 814 USD 960 USD 53%
Portugalsko 1 702 USD 1 201 USD 71%
Španělsko 1 646 USD 1 176 USD 71%
Česko 1 118 USD 1 022 USD 91%
Maďarsko 1 079 USD 757 USD 70%
Jižní Korea 996 USD 519 USD 52%
Slovensko 698 USD 621 USD 89%
Polsko 654 USD 474 USD 72%
Mexiko 553 USD 249 USD 45%
Turecko 446 USD 281 USD 63%

Pramen: OECD FACTBOOK 2005 – ISBN 92-64-01869-7 – © OECD 2005

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

sadf
koffr
11. 5. 2005, 22:28
Kam ty peníze doopravdy jdou
Patrik Chrz
9. 5. 2005, 07:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená