FinExpert.e15.cz

Nejste spokojeni s řemeslníkem?

Nejčastější příčiny sporu jsou nedodržení termínu a ceny, špatná kvalita díla a neodvedení dohodnuté práce.
Nejste spokojeni s řemeslníkem?

Každý rok se rozhodne pro rekonstrukci domu či bytu několik tisíc domácností. Ať už plánujete výměnu kuchyňské linky nebo rozsáhlejší rekonstrukci celé nemovitosti, vždy podepište s firmou písemnou smlouvu. Ústní dohoda nikdy nenahradí písemnou smlouvu. Řádně sepsaná smlouva potvrzuje vše, na čem jste se vy a stavebník domluvili. Smlouva identifikuje smluvní strany (zadavatel a stavebník), stanovuje termín zahájení a ukončení přestavby, přesně specifikuje předmět díla (co má být zrekonstruováno, přestavěno apod.), popisuje kvalitu a použité materiály, cenu včetně způsobu a termínu splatnosti, výši záloh, smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení apod. V souvislosti s přestavbou, rekonstrukcí či jinými úpravami v domácnosti můžete použít smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu.

Dílo, nebo koupě?

Pokud bude firma provádět například stavební práce, výměnu elektroinstalace, renovaci oken a jiné činnosti s vysokým podílem práce, vyplatí se uzavřít smlouvu o dílo. Smlouva o dílo může být uzavřena podle obchodního i občanského zákoníku. Ve většině případů si objednávají rekonstrukci lidé, kteří nejsou podnikateli, a práci vykonává podnikatel. Z tohoto důvodu je výhodné uzavřít smlouvu o dílo podle občanského zákoníku. Rozhodnete-li se uzavřít smlouvu podle obchodního zákoníku, bude případné uplatnění vašich spotřebitelských práv mnohem obtížnější. Občanský zákoník jednoznačně upravuje práva a povinnosti smluvních stran v případech, kdy se strany nedohodnou v jednotlivých otázkách jinak. Navíc jsou vaše práva posílena v rámci úpravy tzv. spotřebitelské smlouvy a zákona na ochranu spotřebitele (zejména o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady).

Objednáte-li si u firmy například novou kuchyňskou linku včetně montáže, uzavřete kupní smlouvu. Získáte tak oproti smlouvě o dílo delší zákonnou záruku.

Nejste-li spokojení, odstupte od smlouvy

Pokud zjistíte, že řemeslníci neodvádí sjednanou práci řádně nebo se dokonce nedostavují na místo rekonstrukce, domluvte se na okamžité nápravě. Nevedou-li vaše připomínky ke změně, můžete od sjednané smlouvy odstoupit. Ústně a následně i písemně informujte stavební firmu o ukončení spolupráce (odstoupení od smlouvy) včetně důvodů. Veškeré písemnosti zašlete dopisem s doručenkou, který v případě sporu dokazuje, že jste firmu na nedostatky opakovaně upozorňovali. Firma má ze zákona právo na úhradu nákladů za vykonané práce i na úhradu účelně vynaložených nákladů.

Co dělat při nedodržení termínu dokončení?

Není-li rekonstrukce dokončena v termínu, který jste si sjednali ve smlouvě, písemně vyzvěte stavebníka k nápravě, tzn. dokončení rekonstrukce. Uveďte termín, do kdy měla být rekonstrukce dokončena. Máte-li sjednánu smluvní pokutu, můžete na ni ve výzvě upozornit. Kvalitní stavební firma vás sama kontaktuje, bude se snažit zpoždění vysvětlit a navrhne nový termín dokončení. Pokud firma nereaguje a je zřejmé, že doba rekonstrukce se výrazně prodlouží, můžete uplatnit sjednanou sankci za nedodržení termínu dokončení nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy má firma opět nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů. Vy můžete naopak uplatnit sankci za nedokončení sjednaných prací.

Navýšení ceny

Ve smlouvě může být cena sjednána buď na základě rozpočtu, nebo odhadem. Cenu stanovenou na základě rozpočtu (tzn. podrobného rozpisu cen použitého materiálu, vybavení a práce) musí stavebník dodržet. Cenu může stavebník navýšit pouze tehdy, dáte-li mu k navýšení písemný souhlas.

Pokud je cena stanovena odhadem, může stavebník navýšit cenu i bez vašeho souhlasu o 10 až 20 %. O podstatném navýšení ceny vás musí firma opět informovat a musí získat váš souhlas.

Kvalita neodpovídá dohodě

Po dokončení prací vám seriozní firma předá prostory a sepíše předávací protokol. Celou stavbu si projděte a případné nedostatky (vady) ihned sepište. U každé vady uveďte, zda požadujete odstranění vady nebo slevu. Pokud chcete vady odstranit, uveďte, co a v jakém termínu má firma opravit. Obecně má zhotovitel 30 dní na vyřízení reklamace.

Některé vady můžete objevit až v době užívání nemovitosti. Pokud jste našli vadu, popište ji a obraťte se s reklamací písemně na stavební firmu (dopis s doručenkou). Na stavební práce je záruční lhůta minimálně 18 měsíců a na zhotovení stavby tři roky.

Více o modernizaci domova naleznete v zářijovém čísle Osobních financí.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, článek je hezký ale nikde není uvedeno ...
Martina
16. 6. 2016, 15:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená