FinExpert.e15.cz

Nejméně chudých je v České republice

V žádné členské zemi Evropské unie nežije nikdo chudý podle světového měřítka chudoby za „jeden dolar na den“.
Nejméně chudých je v České republice

V Evropské unii  jsou nejnižší rozdíly v životní úrovní mezi občany, což je dáno především  ekonomicko-sociální vyspělostí. Jestli žije na jejím území někdo chudý, tak se jedná o lidi, kteří si sami zvolili život na okraji společnosti a nepobírají žádné sociální dávky a jejich počet je statisticky zanedbatelný, přesto se někteří občané cítí sociálně vyloučeni a považují se za chudé.

„Chudým občanem“ v EU je ten, jehož měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu (v některých studiích průměrné mzdy) v daném státě. Chudoba a sociální vyloučení jsou problémy, které trápí i hospodářsky a sociální velmi vyspělou Evropskou unii, kde jsou občanům poskytovány poměrně štědré sociální dávky.  Chudoba v členských zemích Evropské unie je proto rozdílná od chudoby v rozvojových zemích světa, kde lidé umírají hlady či přežívají za složitých životních podmínek. Ve kterých zemích jsou největší rozdíly v míře nerovnosti příjmů?

Evropané bohatnou

Ekonomika EU je výkonná a Evropané bohatnou, vždyť za deset let (od roku 1995 do roku 2005) vrostlo HDP z 6,9 biliónů euro na 8,7 biliónů euro (v konstantních cenách roku 1995). Pro srovnání Spojené státy Americké dosáhly v roce 2005 HDP 7,8 biliónů euro.

S ekonomickým růstem země se zvyšuje životní úroveň občanů, současně se však rozevírají příjmové nůžky. Počet dolarových milionářů rok od roku roste, rovněž však přibývá lidí pracujících za podprůměrnou mzdu. Průměrná mzda je tak v současné době  pro většinu občanů nedosažitelná. Její výše je ovlivněná extrémně vysokými příjmy dobře placených odborníků.

Hodnoty mezd nejlépe vydělávajících občanů výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak stále méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance. K porovnání míry nerovnosti slouží Giniho index, který  nám  udává míru nerovnosti ve výši příjmů občanů v zemi. Čím je vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů vyšší.

Pokud by se index rovnal nule, měli by všichni občané  stejně vysokou „výplatu“ a neexistovala by tak mzdová nerovnost. Čím vyšší je Giniho index, tím je rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem vyšší. V Česku činí rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem téměř 3000 Kč. Nejvíce roste totiž mzda nejlépe placeným občanům, a to mnohem rychleji než ostatním. 

Nejvyšší rozdíly jsou v Portugalsku

V Evropské unii jsou mzdové rozdíly nejnižší na světě, naopak nejvyšší jsou  v Namibii (index 71), JAR (59) a Paraguay (57). Jenom pro porovnání si uvedeme další mimoevropské vyspělé země světa: USA (45), Kanada (33), Japonsko (38), Austrálie (35), Korea (36), Rusko (41). Ve světě je přitom více než 80 % bohatství světa v rukou necelých 20 % lidí. Za posledních deset let Gini index ve všech členských zemích mírně vzrostl, výjimku tvoří Německo, Nizozemí a Španělsko, kde došlo k jeho snížení, avšak pouze  o pár desetinek.

Rodinný příjem 10 % nejlépe situovaných Čechů pětkrát vyšší než příjem 10 % nejhůře situovaných lidí. V současné době má 20 % nejlépe situovaných občanů Evropské unie v průměru 4,8krát vyšší měsíční příjem než činí průměrný příjem 20 % nejhůře situovaných občanů, tento poměr se přitom každý rok zvyšuje, vždyť ještě v roce 2004 byl příjem 20% „nejbohatších“ vyšší 4,5krát.

Mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou samozřejmě značné rozdíly. Nejvyšší rozdíl je mezi občany v Portugalsku, kde pětina nejlépe vydělávajících občanů 7,2krát více než příjmově nejslabší pětina. Následuje Lotyšsko (6,1krát) a Řecko (6,0krát). Naopak nejmenší rozdíly jsou v zemích Skandinávie a východní Evropy (od 3,1krát po 3,5krát). 

Chudoba nejvíce postihuje dlouhodobě nezaměstnané

V Evropské unii (při počtu 25 členských zemí) je 16 % obyvatel postiženo chudobou (tj. 73 miliónů obyvatel. Nejvíce „chudoba“ trápí Slovensko (21 %), Portugalsko (20 %) a Irsko (20 %). Nejméně chudých je potom v Česku (8 %) a Slovinsku (10 %). Dlouhodobě nezaměstnaní občané tj. ti, kteří jsou nezaměstnaní déle než jeden rok, tvoří v celé Evropské unii téměř 50 %.  Například v  Japonsku je dlouhodobě nezaměstnaných asi pouze 15 % a v USA asi 7 %.

Nejvyšší dlouhodobou nezaměstnanost je v Lotyšsku, Litvě a Itálii (přes 60 %). Čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději nalézt práci zpět. Dlouhodobá nezaměstnanost nejčastěji postihuje mladistvé, občany s nízkou kvalifikací, imigranty či obyvatele venkova.

Ve Švédsku, Finsku a Dánsku je díky celé soustavě státních dávek a poměrně nízkým mzdovým rozdílům ve společnosti nejméně nezaměstnaných s příjmem pod 60 % mediánu v zemi (okolo 20 %). V Česku nabízíme nezaměstnaným sedmé nejlepší životní podmínky, pouze 30 % nezaměstnaných má příjem pod hranicí „chudoby“.

V Estonsku, Slovensku, Lucembursku, Velké Británii, Maltě, Itálii, Irsku jsou na tom nezaměstnaní nejhůř. Téměř každý druhý zde nedosahuje příjem ve výši 60 % mediánu. Nezaměstnanost je  problémem ve všech evropských zemích a národní vlády se všemožně snaží o její snižování. Nejvíce je potom zaměřena pozornost na  snižování nezaměstnanosti padesátníků, mladých lidí do 25 let a na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost dělá starosti všem občanům a případná ztráta zaměstnání trápí Evropany více než růst cen, úroveň a dostupnost vzdělání či bydlení nebo všeobecná kriminalita v zemi.  Čím vyšší nezaměstnanost v zemi, tím větší obavy ze ztráty zaměstnání. Více jak třetina Evropanů považuje nezaměstnanost jako nejdůležitější problém hospodářství. V sedmi z deseti zemí mají občané největší obavy z nezaměstnanosti. Největší obavy z případné nezaměstnanosti mají Němci, následují Poláci a Francouzi.  Naopak nejméně nezaměstnanost tráví Brity a Nizozemce.

Světová chudoba

Mimo členské země Evropské unie vykazují nulovou světovou chudoba další vyspělé země světa: USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Island, Chorvatsko,  ale také Saudská Arábie, Omán či Alžírsko nebo Maroko…

Nejvíce lidí žijících za dolar denně z hodnocených zemí  je v Africe, první neafrická země je Nikaragua, která se dělí o deváté místo s Ghanou a Burkina Faso (45% lidí žijících za dolar denně). Není bez zajímavosti, že největší přírůstky populace vykazují země, které jsou nejchudší.

Míra nerovnosti v příjmech domácností

 

 

ZEMĚ

GINIHO INDEX
Portugalsko38,5
Velká Británie36,8
Itálie36,0
Irsko35,9
Řecko35,1
Lotyšsko35,0
Polsko34,1
Kypr33,3
Estonsko33,0
Litva32,5
Španělsko32,5
Kypr32,3
Bulharsko31,6
Rakousko31,0
Nizozemí30,9
Rumunsko28,8
Lucembursko28,6
Slovinsko28,4
Německo28,3
Belgie38,0
Česko27,3
Finsko26,9
Maďarsko26,9
Francie26,7
Slovensko25,8
Švédsko25,2
Dánsko23,2

Pramen: Central Intelligence Agency – The World Factbook 2007

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená