FinExpert.e15.cz

Nejdůležitější změny ve vaší peněžence pro rok 2016

Polepšit si mají rodiny s dětmi i důchodci.
Nejdůležitější změny ve vaší peněžence pro rok 2016

Od roku 2016 se mění mnohé věci, které mají přímý či nepřímý dopad na naše peněženky. Tou nejzásadnější bude pro mnohé rodiče zvýšení daňového bonusu na druhé a třetí dítě, dále vyšší minimální mzda, konec druhého důchodového pilíře a změny ve třetím důchodovém pilíři posilující jeho atraktivitu. Naroste ale třeba také spotřební daň z tabákových výrobků a v průběhu příštího roku má nabýt účinnosti zákon o prokazování původu příjmů a majetku. Nejdůležitější změny a jejich popis najdete níže.

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Pro rok 2016 je navrhováno zvýšení daňového zvýhodnění u druhého dítěte z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně u třetího a každého dalšího dítěte. Daňové zvýhodnění na první dítě (13 404 Kč) a maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna (60 300 Kč). Návrh novely Zákona o dani z příjmů aktuálně leží v poslanecké sněmovně, schválen by měl být na začátku příštího roku s tím, že se podle nových pravidel stihne už zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc leden.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (viz níže) dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 × 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 × 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč).

Vyšší sleva na dani - „školkovné“

Na minimální mzdu je navázané také tzv. školkovné. Slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku za rok 2016 bude možné uplatnit až do výše 9 900 Kč. Nově lze slevu uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Zvýšení částky osvobozených důchodů

Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. 36 × 9 900 Kč).

Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2016 vzroste minimální mzda o 700 Kč na 9 900 Kč (9 200 Kč v roce 2015), minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod vzroste na 9 300 Kč měsíčně. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Valorizace důchodů

Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Starobní důchodci se mohou těšit ještě na jednorázový příspěvek 1 200 Kč k penzi, vyplacený by měl být v únoru.

Další změny v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2016 najdete zde

Ukončení II. důchodového pilíře

V roce 2016 bude probíhat proces ukončování důchodového spoření. Prostředky naspořené v tzv. II. pilíři budou jeho účastníkům ke konci roku postupně vyplaceny podle jejich volby. Proces ukončení se bude týkat zhruba 85 000 účastníků důchodového spoření. Za zaměstnance budou odvody ukončeny od ledna 2016, u OSVČ mohou platby za rok 2015 probíhat až do konce června 2016.

Změny ve III. důchodevém pilíři

Spolu se zrušením II. pilíře byly schváleny i změny ve III. pilíři (doplňkové penzijní spoření). Nově pltí fixního věk 60 let pro nárok na penzi a jednorázové vyrovnání, zrušení minimálního věku pro účast a možnost odečíst si až 24 000 Kč jako nezdanitelnou část základu daně (doposud 12 000 Kč) při měsíční úložce alespoň 3 000 Kč. Na dani z příjmů lze tak nově ušetřit až 3 600 Kč. Penzijní fondy také mají nově zvýšen limit pro investování ve fondech kolektivního investování.

Sjednocení poplatníka daně a nabyvatele nemovité věci

S navrhovanou účinností od 1. dubna 2016 bude nově poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. Kupující tak bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny, a nebude tak vystaven riziku podvodného jednání ze strany zprostředkovatelů.

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň z cigaret a dalších tabákových výrobků půjde nahoru. V roce 2016 bude činit zvýšení spotřební daně u cigaret přibližně 3 Kč na krabičku, pro roky 2017 a 2018 pak 0,90 až 1 Kč, respektive o 1,20 Kč na krabičku.

Prokazování původu majetku

I s tímto zákonem má parlament problémy, respektive se ještě nestihl schválit. Zákon umožní Finančnímu úřadu vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (alespoň 7 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy vykázanými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají.

Daňové řízení: Prokazování původu majetku

Daňové řízení: Prokazování původu majetku

Nová právní úprava prokazování původu majetku je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Mezi další změny příštího roku, které spadají do gesce Ministerstva financí patří například upřesnění definice stavebního pozemku, změna koncepce zdanění inženýrských sítí, upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků či možnost vést za určitých podmínek opět jednoduché účetnictví.

Další změny v gesci Ministerstva financí pro rok 2016 najdete zde

Kontrolní hlášení DPH

Od zdaňovacího období leden 2016, respektive od 1. čtvrtletí mají plátci DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Dále platí nové povinnosti vztahující se k elektronickému podávání přiznání k DPH, kdy se povinnost elektronického podání bude vztahovat úplně na všechny plátce. Více se dozvíte zde. Kontrolní hlášení prakticky znamená zásadní změnu pro plátce DPH, věnovali jsme se mu proto podrobně v samostatném článku:

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Jste plátce DPH? Bez těchto informací nepřežijete.

Elektronická evidence tržeb (EET) navzdory původním plánům Ministerstva financí v roce 2015 schválena nebyla a je otázka, kdy a zda vůbec bude zákon schválen. 

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

naprosty souhlas kdo tu bandu kromě pražske kavarny ...
muf
3. 1. 2016, 20:50
Top09 je ten nejodpornější lidský odpad, který podpo...
Werner
1. 1. 2016, 09:57
Re: Jeden se i po ránu pobaví.
Novodobý kádrovák
31. 12. 2015, 19:39
Jeden se i po ránu pobaví.
Alík
30. 12. 2015, 03:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená