FinExpert.e15.cz

Nechejte si zaplatit za péči o blízké

Péče o blízkou osobu zabere velké množství času. Rozhodně se nejedná o vhodný způsob vysokého přivýdělku; alespoň část svých „nákladů“ a času si ovšem můžete nechat proplatit od státu.
Nechejte si zaplatit za péči o blízké

DOTAZ ČTENÁŘE:
Manželka několik let pobírá dávku za „péči o osobu blízkou“. Po tu dobu má pozastavenou živnost. Zaslechli jsme ovšem, že k této dávce je možno si do nějakého limitu přivydělat, nicméně příslušní úředníci nevědí kolik a jestli to lze formou obnovení živnosti, a zda je nutno přitom platit daň, zdravotní a sociální. Krejčovskou živnost by manželka vykonávala bez zaměstnanců a v rozsahu příjmů několik málo tisíc Kč za měsíc.

Klepněte pro větší obrázek

undefinedO jakou sociální dávku se jedná

Nejdříve je potřeba vysvětlit tzv. dávku, která náleží za „péči o osobu blízkou“. Jedná se o dávku, která se správně nazývá Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu dle § 80 – § 85 zákona č. 100/1988 Sb., zákon o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů.

Tento příspěvek náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je
- převážně nebo úplně bezmocná,
- starší 80-ti let a je částečně bezmocná (náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti),
- nezletilé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, pokud pečuje rodič, prarodič, popřípadě jiný občan, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.


Kdo má nárok na vyplacení
Pokud občan, který má nárok na tuto dávku, vykonává výdělečnou činnost na základě pracovní smlouvy (klasický pracovní poměr), která zakládá účast na nemocenském pojištění, má nárok na výplatu příspěvku jen jestliže příjem z této výdělečné činnosti nepřesáhne v kalendářním měsíci po odpočtu daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (tj. čistá mzda) 1,5 násobek částky na osobní potřeby občana podle zákona o životním minimu – v současné době se jedná o částku – 3 480 Kč/měs. Pokud tedy máte čistý příjem vyšší než je suma 3 480 Kč, příspěvek při péči o osobu blízkou vám nenáleží.

Výše příspěvku
Pokud občan pečuje o jednu osobu
, náleží mu příspěvek ve výši 1,6 násobku částky na osobní potřeby (podle zákona o životním minimu) – v současné době je to částka 3 712 Kč/měs.

Pokud občan pečuje o dvě osoby, náleží mu příspěvek ve výši 2,75 násobku částky na osobní potřeby (podle zákona o životním minimu) – v současné době jde o částku 6 380 Kč/měs.

Jestliže vykonáváte zajišťující péči o blízkou nebo jinou osobu jako osoba samostatně výdělečně činná (tzn. na živnostenský list, což by byl váš případ), vyplácí se příspěvek zálohově v kalendářním měsíci, v němž podle sdělení občana byl jeho příjem, včetně dávek nemocenského pojištění, které byly v tomto měsíci zaúčtovány, nižší než 1,5 násobek částky na osobní potřeby občana – 3.480 Kč/měs. Situace je tedy podobná jako při klasickém pracovním poměru a tím, že po uplynutí zdaňovacího období se provede zúčtování.

Příspěvek určitě nedostanete když
• dojde k souběhu pracovně-právního poměru a podnikání,
• dojde k souběhu příjmu z výdělečné činnosti nebo příjmu z podnikatelské činnosti s výplatou důchodu z důchodového pojištění,
• jestliže žádá poživatel plného invalidního důchodu, starobního, vdovského nebo vdoveckého, nemá nárok na příspěvek, jestliže výše jeho důchodu, popřípadě souběhu důchodů přesahuje výši příspěvku. Pokud je výše důchodu nižší, než příspěvek, náleží občanu rozdíl mezi výší jeho důchodu a výší příspěvku.

Přiznáním tohoto příspěvku zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku a odměny pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

už to zahodte,je to stará informace,dávno NEPLATNÁ
j
11. 2. 2015, 22:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená