FinExpert.e15.cz

Nechejte dlužníka, aby uznal svůj dluh

V podnikání se každý někdy stane věřitelem nebo dlužníkem.
Nechejte dlužníka, aby uznal svůj dluh

Co však dělat v případě, že se váš obchodní partner dostane například do druhotné platební neschopnosti a z vás se stane věřitel pohledávky po splatnosti? Tehdy se obvykle obracíte na státní soud, aby daný spor vyřešil, pokud možno k vašemu prospěchu.

Zdlouhavé řešení sporu

V obchodních vztazích je každý alespoň na chvíli věřitelem nebo dlužníkem. Minimálně na dobu, než splní své závazky vyplývající z obchodní smlouvy obě smluvní strany – např. ten kdo prodává i ten kdo kupuje.

Obchod končí ve chvíli, kdy kupující převezme to, co kupuje a prodávajícímu zaplatí. Pokud se toto nestane, vzniká spor. Většina věřitelů se pak obrací na státní soud, zejména poté, co absolvovala vyčerpávající a neúspěšný boj s dlužníkem nebo ukončila spolupráci s obchodním partnerem. Takové řešení je ale poměrně nákladné jak časově, tak finančně.

Předcházejte komplikacím

Pokud chcete v budoucnu usnadnit řešení takových sporů, používejte tzv. Uznání dluhu. Martin Kohout z Rozhodčího soudu při IAL SE ho definuje takto: „Uznání dluhu je jedním ze zajišťovacích prostředků, jimiž si věřitel zajišťuje svoji pohledávku, kterou má za dlužníkem. Věřitel si tímto vylepšuje svoji pozici pro případ vymáhání této pohledávky soudní cestou.“

V takovém případě obě strany předchází prodlužování soudního řízení. Pro rozhodčí řízení je uznání dluhu směrodatné a opravňuje rozhodce vydat rozhodčí nález. Pokud navíc dáte do uznání dluhu rozhodčí doložku, odstraníte problém dlouhotrvajícího soudního řízení úplně. Většina dlužníků je navíc ochotna uznání dluhu podepsat.

Uznání dluhu pomůže i v případě promlčení

Ačkoliv to obchodní zákoník na rozdíl od občanského zákoníku nepožaduje, je vždy vhodné závazek specifikovat jak co do jeho výše, tak co do důvodu vzniku. V praxi je často za účelem uznání závazku sepisována s dlužníkem dohoda o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady.

V takové dohodě uzná dlužník svůj dluh v konkrétní výši určený zpravidla písemnou formou, z níž plynou závazky  a zároveň se zaváže věřiteli jej ve smluvených splátkách uhradit. Pokud je navíc dluh promlčen, pak písemným uznáním dluhu se má za to, že dluh v době uznání trval.

Uznání dluhu má následující výhody:

  • výrazně posiluje pozici věřitele pro případ vymáhání pohledávky soudní cestou
  • nastává domněnka, že dluh, uznaný co do důvodu a výše, v době uznání trval
  • počíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta
  • lze uznat i promlčený dluh (pokud dlužník ví, že uznává promlčený dluh)

Samozřejmě. Uznání dluhu není samospasitelné, ale rozhodně je to nástroj, který zkrátí spor mezi vámi a dlužníkem. V kombinaci s rozhodčí doložkou je to řešení sporu, které je ve své podstatě velice blízké rozumné domluvě. Rozumná domluva šetří váš čas, vaše peníze a v neposlední řadě i náklady státu na soudní řízení.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Seznam.cz
a
7. 7. 2011, 14:24

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená