FinExpert.e15.cz

Nebojte se reklamovat dovolenou

Cestovní slouvu důkladně prostudujte a ptejte se. Co v ní nebude, toho se při reklamaci nedomůžete.
Nebojte se reklamovat dovolenou

Léto je čas dovolených. Bohužel někdy zájezd, který jsme tak dlouho vybírali, zaplatili z pracně budovaných úspor a měsíce se na něj těšili, nesplní naše očekávání. A řeč není o deštivém počasí namísto kýženého opalování. Místo čtyřhvězdičkového hotelu dvě hvězdy, výhled do dvorku s popelnicemi, mizerná strava, na pokoji chybí slibovaná klimatizace, o hygienických podmínkách nemluvě.

Pokud se vám něco podobného přihodí, nebojte se přihlásit o svá práva. Musíte to ale stihnout nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu. Pokud bude reklamace oprávněná, máte nárok na dodatečnou slevu z ceny zájezdu, jejíž výše se bude odvíjet od toho, co všech neodpovídalo nabídce cestovní kanceláře. Samozřejmě je důležité veškeré nedostatky prokázat, tzn. zdokumentovat a také již během pobytu na místě upozornit delegáta.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu zájezdem rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, za b) ubytování, za c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Ze zákona tedy vyplývá, že cenu zájezdu tvoří doprava, ubytování a strava a cestovní kancelář za ně odpovídá. Nicméně kancelář je odpovědná i za to, pokud uváděla v katalogu informace jiné, než je skutečnost, například pláž 100 metrů od hotelu, která se ve skutečnosti nacházela kilometr daleko.

Cestovní smlouvu prostudujte. Do posledního písmenka

Základním dokumentem mezi vámi a cestovní kanceláří je cestovní smlouva. Je velmi důležitá, neboť definuje celý váš zájezd, proto jsou její základní náležitosti vymezeny zákonem. Ze zákona musí být cestovní smlouva písemná a musí obsahovat označení zájezdu, termín zahájení a ukončení, cenu zájezdu, způsob dopravy, popis ubytování i typ stravování. Zejména popis ubytování by měl být poměrně dosti podrobné, aby nedocházelo k nedorozuměním a klient dopředu věděl, co může očekávat, ale také na co má nárok.

Smlouvu si proto důkladně prostudujte, toho, co v ní nebude uvedeno, se těžko budete později domáhat. Smlouva ale může také výslovně odkazovat na např. na popis v katalogu, pak platí totéž: máte právo se domáhat všeho, co bylo v katalogu přislíbeno. Stejně tak pokud byly v katalogu fotografie nádherného hotelu a ve skutečnosti vás ubytovali ve špeluňce, ozvěte se. Pozor, aby na fotografiích nebylo malým písmem uvedeno „ilustrativní foto“, pak máte smůlu.

Pokud smlouva obsahuje ujednání, kterým CK vylučuje nebo omezuje svoji odpovědnost za vadně poskytnutou službu nebo její neposkytnutí, je třeba CK namítnout v případě reklamace i neplatnost takové podmínky. Ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která obsahují taková nepřiměřená ujednání, jsou totiž absolutně neplatná (dTest).

Cena zájezdu není neměnná

Cestovní kancelář může zvýšit cenu zájezdu pouze v případech taxativně stanovených zákonem, tedy: pokud se změnil směnný kurz o více než deset procent, došlo ke zdražení dopravy o více než deset procent nebo pokud se zvedly ceny palivových a letištních poplatků. Ve všech těchto případech nemáte právo od smlouvy odstoupit a nezbývá vám než částku doplatit. Toto navýšení musí cestovní kancelář oznámit nejpozději do 21 dnů před odjezdem.

Reklamujte na místě, můžete si zachránit dovolenou

Pokud se zájezdem nejste spokojeni, reklamujte nedostatky ihned na místě, u vašeho delegáta. Při troše dobré vůle lze většinu závad odstranit na místě, například poskytnout jiný pokoj. Pokud ne, pak přijde na řadu požadavek dodatečné slevy. Reklamaci doručte kanceláři v písemné podobě, přiložte fotografie a další důkazy o tom, co nebylo v pořádku. Ve lhůtě 30ti dní je třeba reklamační dopis doručit, nestačí jej pouze předat k přepravě. Ponechte si kopii a žádejte potvrzení o tom, že kancelář vaši reklamaci převzala (případně pošlete doporučeně a uschovejte podací lístek). Reklamace musí být dle zákona vyřízena do třiceti dnů.

Existuje také takzvaný ITQ kodex, jedná se o pojistný produkt pojišťovny, který může CK dobrovolně sjednat s pojisťovnou. Tento kodex garantuje klientům zcela transparentní, korektní a jasný postup ze strany CK v případě, že se klient rozhodne reklamovat poskytnuté služby. Kompenzační tabulka ITQ kodexu uvádí, kolik procent z celkové ceny zájezdu může zákazník požadovat. Například pokud byl klient ubytován do nižší kategorie, než bylo CK deklarováno, měla by kompenzace činit, dle ITQ kodexu od 10 % do 25 % z celkové ceny zájezdu.Tabulka však představuje pouze orientační vodítko, proto výsledná kompenzace může být v jednotlivých případech vyšší či nižší. (MMR)

Prevence – pečlivý výběr cestovní kanceláře

Nejlepší je samozřejmě osobní doporučení, ani reference na internetu nejsou k zahození – ideálně na neutrálních místech, ne na webu cestovní kanceláře. Vodítkem může být i délka působení CK na trhu. Ověřte si, zda je kancelář pojištěna proti úpadku, je to její zákonná povinnost, kterou však ne všechny dodržují. Pokud by pak v průběhu dovolené zkrachovala, návrat domů zaplatí pojišťovna, a pokud jste ještě neodcestovali, vrátí vám pojišťovna zaplacenou částku. Zákazník má právo na to, aby mu ještě před uzavřením smlouvy cestovní kancelář předložila k nahlédnutí doklad o pojištění.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená