FinExpert.e15.cz

Nebojte se reklamovat dovolenou

Především věnujte zvýšenou pozornost cestovní smlouvě, která bude hrát hlavní roli při případné reklamaci.
Nebojte se reklamovat dovolenou

Chystáte se na dovolenou s cestovní kanceláří nebo vybíráte zájezd přes cestovní agenturu? Nevrhejte se bezhlavě do první nabídky, vybírejte tak, abyste se nenachytali a strávili dovolenou přesně podle svých představ. Především věnujte zvýšenou pozornost cestovní smlouvě, která bude hrát hlavní roli při případné reklamaci.

Objednat si zájezd do zahraničí přes cestovní kancelář nebo agenturu je pro většinu lidí tou nejpohodlnější a zároveň nejvyužívanější formou. Někdy se ale stane, že pochybením CK dovolená nevychází podle plánu a nezbývá než reklamovat. „Nejčastějším důvodem pro reklamaci je změna rezervovaného objektu do nižší kategorie, změna typu pokoje, chybějící výhled na moře, schází klimatizace, nebyl dodržen typ stravování – polopenze místo all inclusive aj.,“ říká pro FinExpert.cz Jana Jabůrková z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pojištění to jistí

Aby vaše dovolená probíhala bez problémů a nebyl tak důvod k její reklamaci, zpozorněte už při samotné návštěvě CK. Vyžádejte si certifikát o pojištění CK proti úpadku, který vám na požádání musí být předložen. O jeho pravosti se přesvědčte na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo na webových stránkách pojišťoven oprávněných pojišťovat CK.

V případě úpadku CK a následného neuskutečnění zájezdu je totiž pojišťovna povinna vrátit klientovi peníze. Pokud CK zkrachovala v průběhu trávení vaší dovolené, ze zákona se o vás musí postarat opět daná pojišťovna, ale jen v případě, je-li CK pojištěna.

Pamatujte však i na své vlastní pojištění – tzn. zdravotní a cestovní pojištění či připojištění, které není vždy součástí ceny zájezdu. Zvažte i možnost pojištění pro případ stornování zájezdu. Jestliže nebudete moci náhle odcestovat, vyhnete se tak případným stornopoplatkům.

Co je psáno, to je dáno

Při výběru zájezdu si pečlivě pročtěte cestovní smlouvu, kterou vyžadujte vždy v písemné formě. Kromě smluvních stran zde musí být uvedeny další specifikace zájezdu, jako je termín zájezdu, místo, ubytování, doprava, stravování, cena a poskytované služby.

Zkontrolujte si, zda jsou ve smlouvě uvedeny služby a podmínky, za které jste si připlatili zvlášť. Jedná se například o příplatek za přistýlku, pronájem automobilu, pokoj s výhledem na moře, dietní strava, služby animátora, využívání bazénu, fakultativní výlety aj. Dohlédněte na to, aby vše, co máte sjednáno, bylo uvedeno ve smlouvě. Nebojte se požádat o její doplnění.

Cestovní kancelář však není povinna jednotlivé body do smlouvy vepisovat , v tom případě tu musí být odkaz na číslo zájezdu uvedené v katalogu CK, kde jsou tyto specifikace rozepsány. Zkontrolujte si pro jistotu veškeré informace uvedené ve smlouvě, katalogu, popřípadě i na internetu.

Nejste spokojeni se zájezdem? Reklamujte!

Těšili jste se na výhled na moře a místo toho koukáte na projíždějící auta? Zaplatili jste si all inclusive, ale dočkali jste se jen polopenze? Cesta na pláž je dlouhá skoro dva kilometry místo údajných 100 m? Nemávejte nad vším rukou a nebojte se věci řešit přímo na místě. „Zákazník je povinnen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečných odkladů u delegáta nebo jiného zástupce CK tak, aby mohla být sjednána náprava nejlépe ještě v průběhu dovolené,“ vysvětluje mluvčí CK Fischer a NEV-DAMA Jan Osúch.

Povinností delegáta je dané nedostatky odstranit a kompenzovat v souladu s ujednanými podmínkami a ke spokojenosti klienta. „Doporučujeme o reklamaci sepsat reklamační protokol podepsaný zástupcem CK,“ radí Jana Jabůrková. Pokud však vady odstraněny nebyly, má klient možnost podat reklamaci i po návratu z dovolené, a to nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu.

Pořiďte si také fotografie či videozáznam, které doložíte při případné reklamaci u CK. Za zájezd vždy ručí organizátor zájezdu, tedy CK. Ta také vyřizuje reklamace. Pokud jste ale zájezd koupili u cestovní agentury, podejte tedy reklamaci zde. Cestovní agentura jako zprostředkovatel zájezdů má povinnost reklamaci postoupit CK.

„Uznání či neuznání reklamace je v kompetenci CK. V případě, že CK pochybila, zpravidla uzná výši kompenzace na základě kalkulace ceny zájezdu a jednotlivých služeb, z kterých se zájezd skládá,“ říká Kateřina Petříčková, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Jestliže není reklamace vyřízena pro klienta uspokojivě, může se domáhat svých práv u soudu.

Změnily se podmínky cestovní smlouvy?

Před zahájením zájezdu
Pokud vám CK před zahájením zájezdu změnila podmíny cestovní smlouvy a následkem toho se změnila i cena zájezdu, máte dvě možnosti. Se změnou můžete souhlasit a následně doplatit příslušnou částku. Druhou možností je odstoupení od smlouvy, v tomto případě vám budou peníze vráceny v plné výši.

Po zahájení zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu není CK schopna nabídnout klientovi služby ujednané v cestovní smlouvě, je povinna bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak, než prostřednictvím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit rozdíl v ceně. Ke změně může dojít pouze se souhlasem zákazníka.

V případě okolností, které CK nezavinila, má právo zajistit jiné ubytování stejné nebo vyšší kategorie než bylo ujednáno. „Toto právo má většina CK ustanoveno ve svých Všeobecných smluvních podmínkách, se kterými musí každý zákazník písemně vyjádřit svůj souhlas při podpisu cestovní smlouvy,“ dodává Kateřina Petříčková. Bylo-li vám tedy poskytnuto ubytování ve stejné lokalitě ve stejné či vyšší kategorii, nemáte obvykle nárok na náhradu.

Zásah vyšší moci
Pokud CK zruší zájezd před jeho zahájením v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit, musí zákazníkovi nabídnout náhradní zájezd ve srovnatelné kvalitě nebo na žádost klienta vrátit peníze. Za neodvratitelné události považujeme např. požár, výbuch sopky, zemětřesení, povodeň, vyhlásení nebezpečí aj.

Zasáhne-li vyšší moc v průběhu vašeho zájezdu, je vám CK povinna poskytnout pomoc, a to např. náhradní ubytování nebo stravování. Pokud toto nelze učinit, CK vás musí dopravit na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, a to vždy s vaším souhlasem.

Byla-li škoda v rámci zájezdu zaviněna neodvratitelnou událostí, třetí osobou či zákazníkem, a prokáže-li CK, že škodu nezavinila a vynaložila veškeré úsilí pro zabránění škody, může se CK zprostit odpovědnosti za škodu.

Vrátili jste se kvůli pochybení CK z dovolené nespokojeni? Pokud CK nedodržela povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy, doporučujeme, aby jste zájezd reklamovali a požadovali odpovídající náhradu. Objektivně zhodnoťte škodu a nechtějte po CK přehnané částky. 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Cituji z textu a koriguji „Toto právo má většina CK...
Petr
20. 7. 2012, 09:33

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená