FinExpert.e15.cz

Nebojte se operativního leasingu

Operativní leasing vám může nabídnout řadu výhod, ale mnoho lidí je k této formě financování nedůvěřivých.

Kapitoly článku

Představení služby
Otázky a odpovědi

Nebojte se operativního leasingu

Operativní leasing, jnými slovy pronájem, je forma leasingu, kdy po celou dobu je majitelem předmětu leasingu pronajímatel, a to i po skončení doby trvání leasingu. Náklady spojené s udržováním předmětu leasingu ve stavu, který umožňuje jeho používání (opravy a údržba, pojištěn…) hradí obvykle pronajímatel. Úhradu nákladů spojených se skutečným používáním předmětu leasingu (benzín u automobilů, elektřina či tlakový vzduch u výrobních strojů apod.) pak hradí nájemce.

Má své výhody

Když se řekne leasing, tak mnohým z nás se vybaví obligátní leasing automobilů. Většina firem si jistě tímto způsobem pořídila nejedno vozidlo. Málokterá společnost však v této oblasti zašla dále: Dnes je možné si na leasing pořídit celou kancelář, její technické i fyzické zázemí. A pro podnikatele navíc tento způsob „investice“ do firmy představuje nemalé výhody.

Najímání předmětů formou operativního leasingu, nebo-li pronájmu, se v posledních letech začíná prosazovat i v České republice. Dlouhou dobu však hodně zaostávalo za finančním leasingem, který zažíval velký boom od počátku devadesátých let minulého století.

Stejně jako u finančního je operativní leasing rozšířen nejvíce u automobilů. Hlavní výhodou je, že u vozidel je sekundární trh již poměrně rozšířený. To znamená, že po skončení doby leasingu může pronajímatel ojetý automobil rychle zpeněžit, přičemž prodejní cenu lze předem snadno odhadnout. Výnos z prodeje předmětu leasingu na sekundárním trhu, resp. náklady na jeho likvidaci (v případě, že neexistuje sekundární trh s danou komoditou) jdou na vrub pronajímatele, to znamená že snižují či zvyšují poměrově jednotlivé leasingové splátky.

Pořiďte si firmu na leasing

Zařídit si firmu na leasing, a to jak její fyzické (kancelářský nábytek), tak její technické (počítačová síť) vybavení, bývá pro firmu výhodou. Pro leasingového nájemce může být operativní leasing atraktivní, a to jak z pohledu úspory při zařizování firmy, tak i z hlediska daňových úlev. Celou leasingovou splátku lze totiž uplatnit jako náklad ze zákona o dani z příjmů. Vzhledem k tomu, že splátky jsou pravidelné v dané výši, zjednodušuje se tím plánování. V neposlední řadě financování koupě operativním leasingem šetří investiční prostředky nájemce a cash flow je rovnoměrně rozložené v čase.

Právě nízké počáteční náklady jsou otevřenými dveřmi pro menší a střední firmy, které si doposud nemohly dovolit rozsáhlé investice do zařízení. Operativní leasing jim umožňuje pořídit si konkurenceschopné (např. technologieú i reprezentativní (např. kancelářský nábytek) vybavení. To pro FinExpert.cz potvrzuje i Oldřich Kračmer z Cisco Systems, která poskytuje leasing počítačových sítí: "Operativní leasing dává firmám možnost, aby při pořizování počítačové sítě nebo kancelářského nábytku mohly uvažovat stejně jednoduše, jako když si kupují automobil. Mají dvojí volbu: Buď mohou zvolit koupi za hotové a zbavit se tak velké části svého kapitálu a uvázat na sebe tíhu investičních odpisů, starostí se servisem, údržbou atd. Nebo mohou prozíravě zvolit formu operativního leasingu, dát veškeré investice do svých nákladů a servis s údržbou přenechat na dodavateli.”

Nepochybnou a ne poslední výhodou, kterou operativní leasing nabízí, je poskytovaný servis údržby předmětu leasingu ze strany pronajímatele. Například nábytková firma TECHO, která poskytuje možnost operativního leasingu zhruba 7 let, provádí jedenkrát ročně u klienta inventury a běžnou údržbu, a to včetně drobných oprav. Podmínkou smlouvy je, že po celou dobu splácení může s nábytkem manipulovat pouze TECHO nebo jím pověřená specializovaná firma či jedinec. Na konci leasingu pronajímatel nábytek demontuje, na vlastní náklady odveze a následně ekologicky likviduje. Obdobné podmínky nabízí i Cisco Systems. Po celou dobu leasingu je servis počítačové sítě samozřejmostí. Během období operativního leasingu je možné vybavení flexibilně měnit: „Výhodou naší služby je flexibilita – s růstem a rozšiřováním firmy roste a rozšiřuje se i námi poskytované vybavení. Výše měsíční splátky je stanovena na základě počtu počítačů a dodatečných zařízení zapojených do sítě. V případě přidání těchto zařízení je vypočítána nová částka pro zbytek splátkového období. Firma tak platí vždy jen tak velkou síť, jakou právě využívá,“ dodává Oldřich Kračmer. Jak v případě Cisco Systems, tak i TECHO je možné se po skončení operativního leasingu individuálně dohodnout na odkoupení předmětu leasingu.

Lekce z praxe, aneb vaše nová kancelář

U nábytkářské firmy TECHO operativní leasing funguje tatko: Pro firmy, které se pro operativní leasing rozhodnou, je asi největší motivaci to, že veškeré volné finanční prostředky může firma investovat do toho, co jí opět vydělává peníze, a to je její  Core Business. Před samotným podpisem smlouvy probíhá proces výběru a stanovení nejoptimálnější nabídky pro klienta. Zákazník si na počátku vybere z produktové nabídky pronajímatele. Dohodnou-li se na operativním leasingu, je uzavřena rámcová leasingová smlouva a začíná výrobní proces. Na konci tohoto řetězce TECHO dodá vyrobený nábytek a ostatní vybavení dle objednávky na místo určení, kde vše instaluje a smontuje. Při podpisu předávacího protokolu dochází k plnění operativního leasingu na základě splátkového kalendáře. Splátky jsou stanoveny buď měsíčně, či čtvrtletně. Doba leasingu je minimálně tři roky a maximálně sedm let pro velmi bonitní klienty.

U pořízení počítačové sítě je proces podobný, i když by se podle typu produktu dalo usuzovat jinak. I klient, který nemá žádné hlubší znalosti z oblasti IT, si dokáže vybrat. Prostřednictvím krátké konzultace jsou formou srozumitelných otázek zjištěny základní potřeby a nároky na počítačovou síť. Cílem dotazování jsou například počty PC a jiných zařízení jako jsou tiskárny, případné nadstandardní nároky na rychlost nebo zabezpečení sítě proti virům a spamu apod. Firma obratem obdrží návrh sítě včetně kalkulace. V ceně měsíční leasingové splátky je navíc zakalkulován i servis, dohledávání sítě a obnova zařízení v průběhu leasingového období.

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená