FinExpert.e15.cz

Nebezpečné české silnice

Statistiky ukazují pomalý návrat řidičů do starých kolejí a významný podíl na nehodách mají právě profesionální řidiči.
Nebezpečné české silnice

Od chvíle, kdy automobil zabil před 110 lety prvního člověka, má už na kontě 25 milionů obětí. To znamená, že na silnicích zemřelo tolik lidí, kolik jich dnes žije v Česku, na Slovensku a v Maďarsku dohromady. Automobilismus se postupně stal třetím nejvýkonnějším zabijákem lidstva. Tento světový trend se samozřejmě nevyhýbá ani České republice, kde se ročně stane více než 187 000 dopravních nehod.

České silnice bohužel patří k nejrizikovějším místům v naší republice. Podle statistik Policejního prezidia ČR se v České republice stane ročně více než 187 000 dopravních nehod, to znamená v průměru více než 500 dopravních nehod denně. Ročně je v ČR při těchto dopravních nehodách zraněno téměř 28 000 osob, to je v průměru 76 osob každý den, a co je nejhorší, tak každý rok při nich zemře více než 950 osob, což průměrně znamená více než 2 osoby za den.

Návrat do starých kolejí

S přihlédnutím ke statistikám nehodovosti za rok 2005 a 2006 by se dalo konstatovat, že situace na českých silnicích se vyvíjí poměrně pozitivně. Celkový počet dopravních nehod v roce 2006 poklesl oproti roku 2005 o 5,7 %, počet mrtvých o 15,2 %, počet těžce zraněných o 9,2 % a počet lehce zraněných o 13,4 %.  Bohužel při porovnání statistik z ledna 2007 s lednem 2006 není situace již tak příznivá, jak tendence napovídala v roce 2006 – neboť došlo ke zvýšení všech následků dopravních nehod na životech a zdraví nad úroveň roku 2006. Určité snížení je zaznamenáno pouze u počtu nehod, ale toto snížení je pravděpodobně ovlivněno zvýšením hranice pro povinné hlášení nehody (z 20 na 50 tisíc Kč od 1. 7. 2006).

Celkově se tedy dá konstatovat, že statistiky nehodovosti za rok 2006 významně ovlivnilo zavedení bodového systému, díky čemuž ve druhém pololetí roku 2006 klesl počet usmrcených při dopravních nehodách o 20,79 %. Avšak statistika z ledna roku 2007 potvrzuje obavy některých expertů, že po počáteční opatrnosti pramenící z bodového systému přijde návrat do starých kolejí a situace na českých silnicích se významně nezmění.

Přežijí jen nejsilnější (v náklaďáku)


Nejohroženější skupinou účastníků dopravního provozu jsou podle statistik z roku 2006 řidiči osobních automobilů a spolujezdci v osobním automobilu. Důvody, proč tomu tak je, odhaluje například saňový crash test s nepřipoutaným pasažérem na zadním sedadle. Při tomto testu byl simulován náraz vozu nižší střední třídy na pevnou bariéru v rychlosti 50 km/h. Při testu nepřipoutaná figurína na zadním sedadle vylétla prudce dopředu (během setin sekundy dochází k nárůstu hmotnosti figuríny v řádech tun) a narazila na sedačku připoutané figuríny řidiče. Náraz byl natolik silný, že trvale zdeformoval opěru řidičova sedadla. Připoutaný řidič byl natlačen nepřipoutaným pasažérem na volant, který byl rovněž trvale deformován. Tímto testem se jasně potvrdilo, že nepřipoutaný pasažér na zadním sedadle může v případě nehody znamenat smrtelné riziko nejen pro sebe samotného, ale především pro své okolí. Řidič by tak mohl mít po nárazu kvůli nepřipoutanému pasažérovi na zadním sedadle velmi vážně poraněnou hlavu a krk, těžké následky by mohly poznamenat i jeho hrudník a páteř. Zranění řidiče a pasažéra na zadním sedadle mohou být po nárazu smrtelná.

Profesionálům se nehody nevyhýbají a jsou tragičtější

Na našich silnicích ročně zahyne cca okolo 1 400 lidí a dalších přibližně 4 500  lidí každý rok utrpí těžká zranění. Celkem tak jde asi o 6 000 lidí, kteří buď zemřou a nebo opustí svůj předchozí aktivní život. Přitom podle statistik 1/5 až 1/6  těchto nehod dle statistik zaviní profesionální řidiči! Škody na zdraví občanů vzniklé zabitím, těžkým zraněním, léčením a invaliditou činí v ČR kolem 38 miliard korun ročně, a v tom nejsou započteny hmotné škody.

Největší absolutní nárůst počtu nehod v loňském roce policejní statistici zaznamenali u havárií zaviněnými řidiči nákladních automobilů (o 3,7 % více než v roce 2005). Nákladní automobily zavinily 31 329 nehod, nehod autobusů bylo 2 283 (o 7,2% více než v roce 2005). Nejvíce nehod nákladních aut zavinili řidiči nákladních vozů kategorie nad 12 tun a na jimi zaviněné nehody připadá nejvíce usmrcených osob (43 % z celkového počtu). Jde o velmi varující číslo.

Prevence: neuropsycholigické vyšetření. Nebo ne?

Zvrátit zvyšující se počet nehod, které způsobují profesionální řidiči nákladních automobilů a autobusů, by mělo přinést tzv. neuropsychologická vyšetření. Tím by měli projít všichni profesionální řidiči a jen v ČR jde o skupinu odhadem 300 – 400 tisíc řidičů skupin C, D a E. Dodnes bylo různými subjekty celkem vyšetřeno odhadem maximálně 50 000 řidičů a statistiky zdravotnických zařízení dokazují, že z vyšetřených profesionálních řidičů v letech 2006-7 neprošli vyšetření 3 % profesionálních řidičů. Právě ti vykazovali vysoké riziko vzniku potenciálně nebezpečných zdravotních poruch během řízení. Odhadem  tak jde až o 12 000 řidičů, kteří by velmi pravděpodobně vyšetřeními neprošli.


 Podle Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, novelizovaného k 3. červenci 2006, je povinen každý řidič skupin C, D a E, řídící vozidlo nad 7,5 tuny, absolvovat neuropsychologické vyšetření. Toto vyšetření je součástí potvrzení o zdravotní způsobilosti řidiče k výkonu povolání. Vyšetření, jež celkem trvá cca 4,5 hodiny, se skládá z:

– psychologického vyšetření, při němž řidič absolvuje sérii psychologických testů zaměřených na zjištění osobnostního profilu řidiče (základní povahové rysy, typ osobnosti a její složky), temperamentu, rozumových a kognitivních funkcí, výkonových složek osobnosti, rizikových faktorů, odolnosti při stresu a zátěži (sklony k risku), autoregulace, sebeřízení, koncentrace na výkon, reaktivity a schopnosti adaptace pozornosti, emocionálního prožívání sociálních potřeb a mezilidských vztahů na silnici, psychomotorických funkcí, reaktivity a koordinace (cca 4 hodiny)
– komplexního neurologického vyšetření a elektroencefalografického vyšetření (EEG) – součástí je i anamnestický dotazník se zaměřením na údaje důležité z posudkového hlediska.


Zákon vs. statistiky

O povinném vyšetření profesionálních řidičů se nyní žhavě diskutuje v souvislosti s novelou zákona. Ovšem pokud by neuropsychologická vyšetření všech řidičů byla ze zákona vypuštěna, již nyní reálně hrozí, že cca 900 – 1 500 řidičů, kteří neprošli vyšetřením (3 % vyšetřených), se na silnice znovu vrátí. Tito řidiči s různými neuropsychologickými poruchami (epilepsií, různými typy závislostí apod.) představují potencionální riziko v silničním provozu: jestliže zcela náhle a nečekaně dojde k poruše vědomí, a tím ke kompletnímu výpadku pozornosti, nebo jde o psychologicky nestabilního jedince, nelze nehodě na silnici nijak zabránit. Postižený řidič sám nemá možnost tento stav ovlivnit.

Strojvůdci, piloti, řidiči... je v tom rozdíl?

Odborníci z řad lékařů varují, že jiným způsobem, nežli neurologickým, EEG a psychologickým vyšetření všech řidičů není možné preventivně objevit skryté vady a choroby s vysokou potencí způsobit silniční neštěstí. Navíc neuropsychologická vyšetření všech podporuje i česká Liga proti epilepsii i Mezinárodni liga proti epilepsii či společnosti dopravních psychologů. Důvodem diskvalifikace řidičů jsou mimo jiné závislost na alkoholu a návykových látkách, sklony k rizikovosti, zhoršená reaktivita, dále zdravotní obtíže pohybového aparátu neurologického původu a epilepsie. 

V Evropské unii existují podobná doporučení nejen pro profesionální řidiče, ale i některé železničáře (včetně všech strojvedoucích) a letce. V současné době probíhá na toto téma diskuse s předsedou 2. poradního sboru Evropské komise pro udělování řidičských průkazů, prof. Schmeddingem. Přitom na obdobná vyšetření  myslí i naše zákony, pokud jde o piloty a strojvedoucí na dráze.


Je zřejmé, že nejvíce ohroženou skupinou řidičů jsou profesionální řidiči, kteří jsou díky svému povolání vystaveni riziku dopravní nehody téměř každý den. Přitom většina ostatních řidičů nahlíží na tyto řidiče a jejich nákladní auta pouze jako na ty, kteří na silnicích překážejí a komplikují dopravu. Málokdo ale bere na vědomí, že tato auta vozí předměty naší každodenní spotřeby a že jejich řidiči podstupují každý den nemalé riziko, aby dovezli náklad včas na místo určení.

Obchod nebo život

Obavy českých dopravců, prezentované v médiích, že zavedením povinných (placených) vyšetření se sníží jejich konkurenceschopnost, jsou zavádějící v porovnání se zachráněnými životy, které to tato změna silničního zákona může přinést. Eliminací potencionálně nebezpečných řidičů zároveň dojde k omezení časových a finančních ztrát autodopravců spojených s řešením a finančním vyrovnáním při autonehodách.

Další článek


 

Související články


celkem 30 komentářů

Nejnovější komentáře

Pohovor s lékařem
Štěrbák
7. 9. 2007, 01:47
Re: TO SNAD NE !
pistole nebo cibule
27. 8. 2007, 09:09
Psusologické vyšetření?????????
Balů
26. 6. 2007, 22:30
Re:TO SNAD NE !
Milan
25. 4. 2007, 23:58
Re:A co chodci
Ondra S.
24. 4. 2007, 20:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená