FinExpert.e15.cz

Návrh novely zákona o nemocenském pojištění

Poslanecká sněmovna schválila v prosinci loňského roku návrh zákona o nemocenském pojištění a návrh novel souvisejících zákonů, například zákon o důchodovém pojištění, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o daních z příjmů, zákoník práce atd. (tisk č. 1005 a 1006). Oba návrhy jsou nyní na programu nejbližší schůze Senátu. Účinnost zákonů se předpokládá od roku 2007.
Návrh novely zákona o nemocenském pojištění

Jak jsme vás již informovali dříve, nový systém sjednotí přístup v oblasti nemocenského pojištění pro všechny pojištěné osoby: zaměstnance, příslušníky ozbrojených sborů i pro osoby samostatně výdělečně činné. Do výše nemocenského se více promítne výše příjmu, než je tomu v dosavadním systému, a rovněž jsou do zákona zabudovány účinnější prostředky proti zneužívání systému dávek. Strop pro vyměřovací základ zaměstnanců ve výši 60násobku průměrné mzdy v národním hospodářství Poslanecká sněmovna neschválila, takže systém zachovává nadále strop pouze pro osoby samostatně výdělečně činné. V současné době v rámci projednávání v senátních výborech senátoři předložili řadu pozměňovacích návrhů včetně návrhu opět do zákonů začlenit tento strop. Senát bude o zákonech hlasovat 9. února.

Pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti bude platit, že již nebudou povinně účastni nemocenského pojištění. Proto zákon o důchodovém pojištění stanovuje určitou hranici, odkdy budou povinně účastni důchodového pojištění. Zákon o důchodovém pojištění rovněž rozšiřuje okruh samostatně výdělečných osob o osoby činné na základě autorského zákona, které již nebudou mít možnost na základě prohlášení o nesoustavném výkonu své činnosti vyhnout se účasti na důchodovém pojištění.

Zákon o nemocenském pojištění zavádí nové kategorie pojištěnců – zahraniční zaměstnavatel a zahraniční zaměstnanec a dále smluvní zaměstnavatel a smluvní zaměstnanec. Pokud bude zahraniční zaměstnanec činný v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který je ze státu, se kterým Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pak bude tento zahraniční zaměstnanec dobrovolně účasten na nemocenském pojištění v obdobném režimu jako osoba samostatně výdělečně činná.

Smluvní zaměstnanec a smluvní zaměstnavatel je obdoba ekonomického zaměstnavatele známého z oblasti daně z příjmů. Pokud je zahraniční zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, který je ze státu, se kterým Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, činný v České republice ve prospěch zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pak je tento český zaměstnavatel tzv. smluvním zaměstnavatelem, který odvádí za smluvního zaměstnance pojištění. Vyměřovacím základem smluvního zaměstnance je příjem jemu zúčtovaný smluvním zaměstnavatelem. Pokud mu příjem zúčtovává zahraniční zaměstnavatel a v úhradách od smluvního zaměstnavatele je obsažena i částka za zprostředkování práce smluvního zaměstnance, může částka za zprostředkování činit maximálně 40 % celkové částky úhrady.

Připomínáme hlavní principy, jak bude systém nemocenského od roku 2007 fungovat

  • Namísto nemocenského, které je doposud poskytováno správou sociálního zabezpečení (u velkých organizací prostřednictvím zaměstnavatele), bude během prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. V průměru bude náhrada mzdy odpovídat dosavadnímu výši nemocenského. Náhrada mzdy nebude zdaněna a ani z ní nebude placeno pojistné na sociální a na zdravotní pojištění. Zaměstnavatel bude moci zaměstnanci zvýšit náhradu mzdy i nad rámec zákonného minima. Pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené bude polovinu výdajů spojených s úhradou náhrady mzdy hradit stát. 
  • Část pojistného, kterou na nemocenské pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel, bude snížena ze současných 3,3 % na 1,4 %. Zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci budou mít možnost dobrovolně odvádět vyšší pojistné za zaměstnance – 3,3 % (současné pojistné), pak jim polovinu vyplacené náhrady mzdy bude refundovat ČSSZ. 
  • Nemocenské – bude náležet od 15. kalendářního dne nemoci, a bude vypláceno ČSSZ, nikoliv zaměstnavatelem. Ruší se proto dělení zaměstnavatelů na organizace a na malé organizace. 
  • Ostatní dávky nemocenského pojištění – peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – budou z nemocenského pojištění vypláceny již od prvního kalendářního dne vzniku nároku na tyto dávky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo jednoduchou kalkulačku příkladů pro zaměstnavatele na svých webových stránkách www.mpsv.cz.

Autoři příspěvku: Jana Bartyzalová, Lenka Fialková, KPMG

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená