FinExpert.e15.cz

Návod: Jak a kde žádat o dávky

Pokud si někdo chce zažádat o příspěvky v hmotné nouzi, záleží i na ostatních členech, s nimiž sdílí společnou domácnost.
Návod: Jak a kde žádat o dávky

Příslušný úřad může z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit osobu, která nesdílí společnou domácnost alespoň tři měsíce – což jistě ocení třeba rozcházející se manželé.

Do okruhu společně posuzovaných osob patří:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • manželé,
  • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Kde žádat o dávky?

Při žádání o konkrétní dávku státní sociální podpory je potřeba vyplnit předepsaný tiskopis ministerstva práce a sociálních věcí a podat jej na kontaktních místech příslušných úřadů práce dle trvalého pobytu. Pokud tak není učiněno do tří měsíců od data, ke kterému nárok na dávku vznikl, tento nárok zaniká. Lze však podat novou žádost na další čtvrtletí. U jednorázových příspěvků možnost získání zaniká až po uplynutí jednoho roku.

Přídavek je taky příjem

Nárok na dávku státní sociální podpory se odvíjí od výše příjmů. Kromě příjmu z výdělečné činnosti se započítávají i dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či výživné. U žadatelů o přídavek na dítě, sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení se do příjmů zahrnuje také rodičovský příspěvek. Jako příjem se považuje také přídavek na dítě, a to v případě žádosti o sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Příjem se vždy zjišťuje v určitém období. Pro přídavek na dítě je rozhodným obdobím kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž se o dávku žádá. U sociálního příplatku a příspěvku na bydlení se prokazuje příjem z období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, ke kterému se nárok na dávku uplatňuje.

Poradí mi někdo?

Informace o dávkách státní sociální podpory můžete získat 24 hodin denně na zelené lice 800 189 810. Hlasový informační systém, který ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo pomocí zelených linek, je kromě volání z mobilních telefonů zdarma. Náklady na provoz tohoto informačního systému hradí ministerstvo.

Jenom pro pracující

Systém pomoci v hmotné nouzi, který je určen osobám s nedostatečnými příjmy, napomáhá těmto lidem řešit některé nárazové životní situace a snaží se je motivovat k aktivnímu přístupu při zajišťování prostředků k uspokojení životních potřeb. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na předepsaných tiskopisech na sociálních odborech podle místa trvalého pobytu. Dávky jsou určeny rodinám i jednotlivcům, kteří nemají prostředky ani na základní životní potřeby. Zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Při nároku na tyto příspěvky se neposuzuje pouze příjem žadatelů, ale i celkové majetkové poměry a možnost uplatnit další nároky na finančni prostředky, jako třeba výživné na děti či na manželku.

Osobou v hmotné nouzi může být jen člověk, který je v pracovním či obdobném vztahu, samostatně výdělečně činný nebo je alespoň v evidenci uchazečů o zaměstnání a projevuje snahu zvýšit svůj příjem vlastním přičiněním. Za osobu v hmotné nouzi není považován ten, kdo je sice evidován mezi uchazeči o zaměstnání, ale bez vážných důvodů odmítá vykonávat krátkodobé zaměstnání.

Příspěvek na živobytí se stanovuje podle rozdílu částky na živobytí a příjmu rodiny sníženého o náklady na bydlení. Dávka na živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, jelikož se zohledňuje její snaha a možnosti si příjem zvýšit. Příspěvek se odvíjí od výše životního a existenčního minima. Doplatek na bydlení je poskytován nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení, a výjimečně i osobě, která nepobírá příspěvek na bydlení, poněvadž žije například v podnájmu.

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje osobám, jež se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Takovou situací je například postižení vážnou událostí – požár, záplava, ekologická havárie a podobné. Také může jít o nedostatek financí na nákup či opravu předmětů dlouhodobého využití, uhrazení nákladů souvisejících se vzděláním nezaopatřených dětí, při hrozbě sociálního vyloučení v situacích, kdy se jedinec zařazuje zpět do společnosti po návratu z vězení, léčebny apod.

Přestože statistiky nezaměstnanosti vykazují stále více nepříznivá čísla, obecná míra nezaměstnanosti v České republice je podle posledních statistických údajů nižší než průměrná míra za všechny státy Evropské unie. Kromě několika výjimek jsou na tom ostatní členské státy ve srovnání s naší zemí podstatně hůř. Jelikož nezaměstnanost stále roste a tudíž přibývá obyvatel s nedostatkem peněžních prostředků, bylo by jistě velkým zadostiučiněním, kdyby se příspěvky od státu dostaly na potřebná místa.

Životní minimum

  • Jednotlivec 3 126 Kč

Vícečlenná domácnost

  • První osoba v domácnosti 2 880 Kč
  • Další osoba 2 600 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 6 let 1 600 Kč
  • Nezaopatřené dítě od 6 do15 let 1 960 Kč
  • Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2 250 Kč
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená