FinExpert.e15.cz

Navigátor bezpečného úvěru: Detailní představení výsledků

Praha 13. prosince 2012

Navigátor bezpečného úvěru, projekt, který se soustředí na podporu finanční gramotnosti české veřejnosti prostřednictvím boje proti lichvě a nekalým obchodním praktikám, uspořádal minulý týden při příležitosti představení studie Navigátor bezpečného úvěru 2012 odborný seminář. Jeho cílem bylo prezentovat detailní výsledky letošní studie a podpořit diskusi mezi přítomnými odborníky z finančního sektoru a zpracovateli studie.

Největší pozornost byla věnována postupnému přibližování úvěrových podmínek u bankovních a značkových nebankovních společností a naopak narůstající propasti mezi bezpečnými a nebezpečnými poskytovateli úvěrů. Diskuse se vedla také nad kvalitou a kvantitou dozoru nad tímto sektorem.

„V některých případech se značkové nebankovní společnosti v oblasti bezpečného úvěru dostaly dokonce i před zavedené banky. Obecně se pak rozdíl mezi bankami a značkovými nebankovními společnostmi snížil,“ řekl během semináře zpracovatel studie Navigátor bezpečného úvěru 2012, vědecký pracovník Univerzity Karlovy PhDr. Petr Teplý, PhD.

Dalším zajímavým zjištěním letošní studie Navigátor bezpečného úvěru je výše RPSN, podle které široká veřejnost stále velmi často hodnotí výhodnost a bezpečnost poskytnutého úvěru. V tomto ohledu jsou na tom značkové nebankovní společnosti v současné době často výrazně lépe než samotné banky. Například u úvěru na 30 tisíc korun již zmíněné značkové nebankovní společnosti vykázaly RPSN až o třetinu nižší než některé zavedené velké banky.

„Zaměřit se nyní chceme také na to, jaké jsou skutečné rozdíly mezi bankami a značkovými nebankovními společnostmi, například jaké rozdíly jsou v sankcích, podmínkách smluv a v dalších parametrech,“ říká zpracovatel studie Navigátor bezpečného úvěru, Petr Teplý.

Registry jako důležitý pomocník

Význam registrů klientských informací a jejich nezbytnost pro bezpečné úvěrování veřejnosti představil Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS, které se touto problematikou zabývá již od roku 1999. Jan Stopka uvedl pět základních oblastí, ve kterých klientské registry v boji proti nezodpovědnému zadlužování pomáhají. 

  • Snížení ztrát věřitelů: věřitel může díky registrům předejít nespláceným pohledávkám nebo sjednat přiměřené zajištění, které přispívá k motivaci klienta řádně splácet, a případně mu umožní nesplácenou pohledávku uhradit.
  • Zvýšení dostupnosti úvěrů: věřitel může na základě absence negativních informací nebo dokonce na základě pozitivní úvěrové historie poskytovat služby s větší důvěrou i klientům, kteří by se jinak jevili jako příliš rizikoví (zejm. mladší klienti, nižší příjmové skupiny apod.).
  • Snížení úrokových sazeb a jiné formy vylepšení služby: díky snížení nákladů na opravné položky mohou věřitelé v rámci soutěžního prostředí nabízet dobrým klientům výhodnější podmínky.
  • Ochrana klientů před nezodpovědným zadlužováním: klientské registry fungují jako efektivní ochrana před dalším nezodpovědným  zadlužováním klientů v okamžiku, kdy již neplní své aktuální smluvní závazky nebo jim jejich disponibilní příjem neumožňuje další zadlužení.
  • Omezení zátěže orgánů státní správy: prevence ve smyslu výše uvedeného bodu přináší snížení zátěže orgánů státní správy – Policie ČR, soudů a dalších, které vstupují do procesu vymáhání pohledávek po splatnosti (například České správy sociálního zabezpečení či zaměstnavatelů, kteří řeší exekuce srážkou ze mzdy či z důchodu).

„Na úvěrovém trhu panuje značná informační asymetrie. Zatímco potencionální dlužník může většinou dobře vyhodnotit podmínky služby a porovnat je se standardem obvyklým na trhu, nebo dokonce ověřit stabilitu a finanční sílu poskytovatele úvěru, obráceně to zdaleka neplatí. Poskytovatelé služeb takové možnosti nemají, navíc proti nim velmi často stojí někdo, kdo si chce v rámci snahy o získání služby svou šanci vylepšit a uvede nepravdivé, hrubě zkreslené nebo zavádějící údaje. Právě v této oblasti jsou klientské registry zásadním pomocníkem nejen pro úvěrové společnosti, ale také pro samotné spotřebitele. Spotřebitelé si neuvědomují, že pokud získají úvěr na základě úmyslně zkreslených informací, tak se mnohem snáze dostanou do problémů se splácením a tím se vystavují řadě nepříjemných dopadů – například exekuci či osobnímu bankrotu,“ řekl Jan Stopka.

Podle něj stát nedává v současnosti úvěrovým společnostem příliš možností, jak se bránit proti špatnému úvěrování, a klientské registry slouží jako jejich náhrada. Mezi největší organizace v oblasti klientských registrů patří na českém trhu právě sdružení SOLUS, které sdružuje 40 členů ze sedmi ekonomických sektorů. Ve své databázi má řádově 1,756 milionu negativních záznamů o 878 tisících spotřebitelů a 87 tisíc negativních záznamů o 62 tisících podnikatelských subjektech.

Novelizace zákon o spotřebitelských úvěrech

Lukáš Vacek, zástupce Ministerstva financí České republiky, představil během semináře návrhy MF ČR, kterými se změní zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Obecně lze říci, že novelizace zákona povede k větší ochraně spotřebitelů a pro ty, kdo zákon poruší, bude představovat riziko výrazně vyšší finanční sankce, než tomu bylo doposud.

Novelizace zákona zamezí také praktikám poplatků za vyřízení úvěru, které byly dosud u pochybných úvěrových společností a zprostředkovatelů splatné před samotným rozhodnutím o poskytnutí úvěru, a to i tehdy, pokud úvěr nebyl poskytnut. Novelizace dále řeší práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, nebo využívání směnek a šeků, které jsou dosud také často zneužívány šedou zónou.

Zákonem budou omezeny také půjčky zprostředkované prostřednictvím placených telefonních linek. Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nebude možné použít telefonní číslo začínající 90x (§ 18b).

Závěrečná diskuse se vedla také nad kvalitou a kvantitou dozoru v oblasti spotřebitelských úvěrů. Zatímco podle Davida Šmejkala, ředitele Poradny při finanční tísni, a Petra Teplého je státní dozor nedostatečný a neúčinný, podle přítomné zástupkyně ČNB je pozornost dotčených institucí adekvátní. Lukáš Vacek z MF ČR zároveň připomněl, že novelizace zákona o spotřebitelských úvěrech možnost kontroly dále zesiluje.
 

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená