FinExpert.e15.cz

Nákup v cizině: otázky a odpovědi

Nedávno uveřejněný článek o nákupu zboží v cizině a problematice vracení DPH vyvolal zajímavou diskuzi, a proto přinášíme odpovědi na nejčastější otázky čtenářů. Kdy budete platit clo a jak se změní podmínky se vstupem České republiky do EU?
Nákup v cizině: otázky a odpovědi

Článek o nákupu zboží v cizině a problematice vracení DPH, který jsme na stránkách www.osobni-finance.cz publikovali koncem října, se okamžitě stal nejčtenějším v krátké historii našeho portálu. Nejenom v diskusi pod článkem, ale i v mé e-mailové schránce se objevilo několik zajímavých odkazů, které si zaslouží podrobnějších odpovědí. Většinu čtenářů zajímala problematika placení cla, respektive změny, které vstoupí v platnost okamžikem vstupu ČR do Evropské Unie.

Jak se počítá clo
Při přechodu zboží přes hranice se zboží může stát předmětem cla, DPH a spotřební daně. Clo je specifickou daní, jejímž předmětem je dovážené (někdy i vyvážené) zboží. Zbožím se přitom rozumí veškeré hmotné movité věci uvedené v tzv. kombinované nomenklatuře celního sazebníku (sazebník rozděluje zboží do 21 základních tříd a dále do 97 kapitol).

Český celní sazebník používá k označení zboží mezinárodní nomenklaturu harmonizovaného systému, kterou používá kolem 170 států.

Při výpočtu cla se vychází z celní hodnoty tak, jak ji stanovuje zákon č. 13/1993 Sb., v platném znění § 65–79. Konkrétní částce v korunách, ze které clo počítáme, říkáme celní hodnota (může být snížena o vrácenou DPH). Sazba cla je stanovená procentem z celní hodnoty. Jak se stanovuje celní hodnota, je uvedeno v § 65–79 celního zákona, popřípadě je to ještě upřesněno ve vyhlášce č. 252/2002 Sb. Výběr cla nespadá do kompetence finančních úřadů, ale provádějí ho celní orgány v rámci celního řízení, jehož cílem je propuštění zboží do některého z celních režimů. Pokud je dovážené zboží spotřebováno, případně prodáno v tuzemsku, mluvíme o celním režimu „volný oběh“.

Jaké sazby se používají
Sazby jednotlivých druhů zboží naleznete v celním sazebníku, který si můžete zakoupit v každém lepším knihkupectví nebo ho naleznete na internetových stránkách www.cs.mfcr.cz. Pozor ale, nalézt druh dováženého zboží může být složité. Například notebooky naleznete pod číslem 8471 celního sazebníku, kde jsou zařazeny jako zařízení pro automatizované zpracování dat. Digitální fotoaparáty pak naleznete pod číslem 852540, jako videokamery pro statické snímky.

Neznalý uživatel může být zmaten také jednotlivými typy sazeb. Kdy používat všeobecnou a kdy smluvní sazbu? Všeobecné sazby se používá velmi zřídka, například při dovozech ze států, které nejsou členy WTO (Světová obchodní organizace) nebo v případech, kdy není známa země vývozu. V praxi se používají sazby smluvní, které jsou mnohem nižší, například u notebooku je smluvní sazba nulová.

ČR a EU – změna v celní politice
Od prvního dne členství v EU budou celní orgány ČR povinny zrušit pravidelné celní kontroly pohybu zboží přes vnitřní hranici, tedy společnou hranici s dalšími členskými státy. Vzhledem k tomu, že ČR nebude mít žádnou vnější hranici EU (hranici se státem, který není členským státem EU) budou pravidelné kontroly pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely zachovány pouze na mezinárodních letištích. Tyto kontroly se však nebudou vztahovat na lety do a z letišť na území EU. Na všech hranicích ale dočasně zůstanou zachovány kontroly pohybu osob přes státní hranici, tedy kontroly pasů a víz prováděné Policií ČR. Jakýkoli obchod se členskou zemí EU (včetně nově přijatých zemí) bude tzv. vnitrounijním obchodem. Nebude podléhat pravidelné celní kontrole, ani clům a dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Zboží bude přes vnitřní hranice EU volně prováženo.

Vstup do EU a daň z přidané hodnoty
Jak je uvedeno výše, clo ani žádné další dávky nebo poplatky vybírané při dovozu nebo vývozu zboží se v případě vnitrounijního obchodu neuplatňují. To se samozřejmě netýká daní. Daň z přidané hodnoty je legislativně upravena národními předpisy jednotlivých členských zemí. Při obchodu mezi dvěma plátci DPH, majícími bydliště nebo sídlo v různých zemích EU, platí DPH příjemce, a to na základě pravidel a sazeb platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo. Pokud bude firma nebo osoba, která není plátcem DPH, kupovat zboží od plátce DPH, zaplatí společně se zbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu. V tomto případě se tedy v porovnání se současnou praxí nic nezmění. Je nutné si přitom uvědomit, že v zemích EU platí různé sazby DPH. Jakmile ale bude ČR státem EU, nebude možné při nákupech v zahraničí DPH vracet.

Osvobozeny od cla jsou dále zásilky zboží neobchodního charakteru zasílané zahraniční fyzickou osobou fyzické osobě v tuzemsku. Bez ohledu na charakter zboží jsou osvobozeny tzv. zásilky zboží nepatrné hodnoty (takové, jejichž hodnota nepřesahuje 1 500 Kč).

Otázky a odpovědi

Uvažuji o koupi fotografické techniky z Německa nebo USA, kde jsou ceny daleko příznivější než v ČR. Vím, že i při vrácení DPH bude mnou dovážené zboží převyšovat oněch 6 000 Kč, a tedy budu určitě platit clo. Můžete zveřejnit odkaz pro výpočet cla?

Odpověď:
Pokud koupíte fotografickou techniku v některé ze zemí EU nebo USA, téměř jistě nebudete platit clo (smluvní sazba bude nulová), ale pouze DPH ve výši 22 %. Je tedy na vás, zda si necháte vrátit například německou DPH ve výši 16 % a zaplatíte u nás 22 %, nebo o vrácení daně žádat nebudete (a zaplatíte jen 22 %). Odkaz na jednoduchý výpočet cla neexistuje, musíte hledat v celním sazebníku.


Chci si koupit v zahraničí zboží, které podléhá clu. Nechám si vrátit zahraniční DPH a zajímá mne, zda se clo počítá z částky snížené o vrácené DPH či nikoli.

Odpověď:
Ano, celní hodnota, ze které se procentem určí sazba cla, může být snížena o vrácenou DPH. Konkrétně pokud si koupíte automobil za 100 000 Kč, bude clo počítáno z částky 100 000 Kč minus DPH.


Chci si v Rakousku (Německu, Itálii atp.) koupit počítač (notebook, digitální fotoaparát) za 1 000 EUR. Můžete zveřejnit modelový příklad popisující, kolik zaplatím při dovozu zboží?

Odpověď:
Pokud je země původu zboží součástí EU, vztahuje se na toto zboží nulová celní sazba (do výše asi 11 000 EUR). To znamená, že zaplatíte pouze DPH ve výši základní sazby 22 %. Do základu DPH bude vcházet celní hodnota zboží, tedy 1 000 EUR, přepočtená na koruny podle kurzu vyhlášeného ČNB druhou středu v měsíci, kdy zboží bude přecházet hranice. Kurz ČNB z druhé středy v měsíci je platný po celý daný měsíc.

Zaplatíte: (1 000 EUR – DPH zaplacená v zahraničí) × kurz ČNB × sazba DPH 22 %


V Německu koupím notebook vyrobený na Taiwanu. Budu muset platit clo?

Odpověď:
Clo nebudete muset platit, jelikož smluvní celní sazba v případě notebooku (digitální fotoaparát, počítač atp., viz celní sazebník EU) mezi zeměmi EU a Taiwanem je nulová. Nulová smluvní sazba u notebooku platí také mezi ČR a EU.


Koupil jsem si v zahraničí televizi v hodnotě 1 000 EUR, ale nenechal jsem si vrátit zahraniční DPH. Musím platit českou DPH ve výši 22 %?

Odpověď:
Samozřejme musíte. Pokud cena zboží přesahuje limit 6 000 Kč na jednu osobu (nad 15 let), musíte daň z přidané hodnoty zaplatit bez ohledu na to, jestli jste si nechal vrátit zahraniční DPH.

Vše o celních sazbách uplatňovaných v současnosti v EU lze zjistit na stránce http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm

Další článek


 

Související články


celkem 48 komentářů

Nejnovější komentáře

co podléhá clu
dita
7. 7. 2008, 11:10
Re: Jak úřady vymůžou DPH ....
Rada
22. 3. 2004, 11:29
Re: Mwst v ALDI
Rada
22. 3. 2004, 11:22
Re: Nestoudné BLUDY!!!
blade
22. 11. 2003, 13:30
Re: Samá nepřesnost
Jakub Lohnisky
13. 11. 2003, 20:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená