FinExpert.e15.cz

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.
Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Jestliže jste měli během roku 2016 příjem z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů, tak musíte vyplnit nejenom čtyřstránkové daňové přiznání, ale i přílohu číslo dvě.

Zaměstnanci mající během roku 2016 příjem pouze od jednoho zaměstnavatele, u kterého podepsali prohlášení k dani, nemusí daňové přiznání podávat, pokud roční příjem dle § 7 až §10 zákona o dani z příjmu nepřevyšuje  6 000 Kč. Za tyto zaměstnance mohl zaměstnavatel provést za rok 2016 roční zúčtování daně.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák měl za rok 2016 příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 20 000 Kč a skutečné výdaje činily 15 000 Kč. Základ daně pana Nováka je 5 000 Kč, přesto musí pan Novák podat daňové přiznání. Rozhodující je totiž hranice příjmu a nikoliv hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje).

Paušál nebo skutečné výdaje?

U příjmu z nájmu je možné uplatnit skutečné výdaje nebo výdaje paušálem. Výdajový paušál u nájmu činí 30 % z dosažených příjmů. Nejvýše je však možné uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. Při uplatnění výdajů paušálem jsou v paušálu zahrnuty veškeré výdaje a nelze již uplatnit žádné výdaje nad rámec paušálu. Kdo uplatňuje skutečné výdaje, ten musí vést např.  příslušné záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku. Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich.

Praktický příklad

Paní Šerá zdědila několik nemovitostí. Roční příjem z pronájmu za rok 2016 činil 2 500 000 Kč. Paní Šerá uplatňuje výdaje paušálem. Roční výdaj paní Šeré bude tedy 600 000 Kč, což je maximální částka výdajů, kterou lze při využití paušálu uplatnit. Paní Šerá nemůže tedy uplatnit výdaje ve výši 750 000 Kč (2 500 000 Kč x 30 %), protože výdaje jsou při využití paušálu omezeny horním limitem.

Kdy nelze uplatnit daňové slevy?

Jestliže daňový poplatník uplatní výdajový paušál pro příjmy z nájmu nebo pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje paušálem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, tak nelze uplatnit v daňovém přiznání daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč a daňové zvýhodnění na děti.

Praktický příklad

Pan Procházka měl za rok 2016 pouze příjem z nájmu ve výši 300 000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Výdaje uplatňuje pan Procházka 30% výdajovým paušálem. Pan Procházka nemůže tedy v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit daňové zvýhodnění na dceru Petru.

Ostatní příjmy

Daňovou přílohu číslo dvě je nutno vyplnit i pro příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Zde se jedná např. o příjem plynoucí z prodeje nemovitosti při nedodržení časového testu, příjmu z prodeje cenných papírů při nedodržení časového testu, dodanění uplatněných daňových odpočtů, pokud došlo k porušení zákonných podmínek, příležitostné příjmy, bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč...

Výdaje nesmí převýšit u příjmů dle § 10 příjmy

Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jestliže jsou však výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží.

Praktický příklad

Paní Králová prodala v roce 2016 byt, ve kterém nebydlela, a mezi nabytím a prodejem bytu uplynula lhůta pouze tří let, příjem ponížený o výdaje byl 100 000 Kč. Aby byl příjem z prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, tak musí mezi nabytím a prodejem uplynout lhůta pěti let. Dále paní Králová měla v roce 2016 ztrátu z prodeje cenných papírů ve výši 20 000 Kč. Základem daně dle § 10 bude částka 100 000 Kč. O ztrátu z prodeje cenných papírů si nemůže paní Králová snížit celkový daňový základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená