FinExpert.e15.cz

Nadace OSF vyhlásila výsledky 14.ročníku stipendijního programu pro středoškoláky

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci se zahraničními partnery -  britským The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) a americkým American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) vyhlásila výsledky již 14. ročníku výběrového řízení pro studenty středních škol na získání stipendia ročního studia na soukromých středních školách ve Velké Británii a v USA. I letos se na finanční podpoře tohoto programu podílela skupina Pioneer Investments v České republice.

O získání stipendia na příští akademický rok usilovalo více než sedmdesát studentů. Na základě výsledků jazykových testů a osobních pohovorů se zástupci zahraničních škol byli vybráni čtyři studenti pro pobyt v USA a  osm studentů  pro pobyt ve Velké Británii.

 „Školy, které přijímají české studenty, jsou svou kvalitou řazeny mezi nejlepší střední školy ve Velké Británii a USA. Jsou to například St. Leonard School, The King´s School, Dulwich College London, Christ Hospital Horsam. Alberquerque Academy, Colorado Springs School, Mersersburg Academy, Mongomery Bell Academy, Suffield Academy,“  uvádí koordinátorka programu Zdenka Almerová z OSF.

„Naši čeští studenti se prosadili na vybraných amerických školách, zprostředkovali Američanům informace a poučení o hodnotách a kultuře české společnosti a vrátili se domů, aby sdíleli vše, co se naučili,“ říká president ASSIST Robert Stanley. „Cením si úspěchů a způsobu, jakým talentovaní a pilní čeští studenti přispívají k životu našich škol. Proto školy i nadále poskytují takovýmto mladým lidem plné stipendium,“ doplňuje zástupce britské HMC Patrick Tobin.
 
I přesto, že studentům poskytují zahraniční školy stipendium řádově ve výši  35 000 amerických dolarů resp. 25 000 liber, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, pro řadu rodin představuje pobyt jejich dětí velkou finanční zátěž. Rodina musí zaplatit ostatní životní náklady spojené s nákupem učebnic, pojištěním, cestovným,  kapesným apod.
   
Mezi  takové studenty, kteří  by nemohli využít nabízené příležitosti bez další finanční pomoci, patří   Tomáš Vrba  z Prahy a  Adam Růžička  z Třebíče. Studenti získali finanční podporu od Pioneer Asset Management, a. s., který podpořil Program stipendií pro středoškolské studenty již druhý rok částkou  50 000 Kč.  

„Jsme rádi, že jsme mohli alespoň malým dílem pomoci Tomášovi a Adamovi ke splnění jejich snu. Osobně jsem přesvědčen, že výchova vzdělanostní a kulturní elity je jedním z důležitých úkolů příštích desetiletí. A zkušenost ze špičkového  mezinárodního prostředí je něco, co by určitě zástupcům naší budoucí elity nemělo chybět. Za důležité považujeme i to, že spolu s jinými, umožníme vysoce talentovaným studentům získat zkušenosti a vědomosti, které by jim byly bez externí pomoci uzavřeny. Vnímáme tuto pomoc, jakož i podporu Ceny Jaroslava Seiferta, jako povinnost, kterou máme vůči zemi, v níž působíme,“ říká Petr Šimčák, ředitel pro distribuci a vývoj nových produktů Pioneer Asset Management, a. s.

Adam studuje na gymnáziu v Třebíči a připravuje se na roční pobyt  na prestižní Ardingly College. O tom že Adam patří mezi talentované studenty, svědčí fakt, že se v loňském roce  stal vítězem matematické olympiády, získal 2. místo na fyzikální olympiádě a 1. místo v konverzační soutěži v angličtině. Adam by se v budoucnu stal rád soudcem, právníkem nebo politikem.     

Tomáš patří mezi nejlepší studenty pražského gymnázia Budějovická. Svou pílí získal roční pobyt na britské prestižní škole Forest School nedaleko  Londýna.  Po skončení střední školy chce studovat právo nebo ekonomii.   

Senátor a bývalý člen správní rady nadace OSF Praha Josef Jařab uvedl: „Pobytové studijní programy pro středoškoláky v zahraničí  otevírají oči pro srovnání chlapcům a děvčatům v době jejich mimořádné vnímavosti k rozdílům a k novým zkušenostem. Jistě výrazně přispívají k formování osobností, k otevírání jejich rozhledu a posilování jejich soudnosti, vedou k obohacení o něco „cizího“, co přestává být cizím a patří všem. Je zřejmé, že se převážná část studentů vrací domů s otevřenější myslí a s potenciálem stát se občany svobodné, otevřené společnosti založené na hodnotách vyjádřených principy demokracie, spravedlnosti, sebevědomého respektu k jiným.“
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená