FinExpert.e15.cz

Nabídka úvěrů pro zemědělce od GE Money Bank

GEMB zjednodušila získání zemědělských úvěrů. Úvěr s názvem "Půda", který je určen k nákupu nestátní zemědělské půdy, lze získat již jen při předložení dokladu o návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Získání peněz je tak zpravdila rychlejší o 1-2 měsíce.

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

 • Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám – podnikatelům.
 • Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
 • Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
 • Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
 • Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč
 • Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
 • Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta.
 • Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)

Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

 • Výše úvěru:až 100% ceny techniky
 • Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
 • Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru, případně termínovaný vklad (možnost zhodnocení prostředků klienta možnost použití jako poslední splátky úvěru), úvěr lze dozajistit skotem

Financování úrody

Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

 • Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
 • Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
 • Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GEMB provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.

Financování zásob - Skladištní listy

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.
Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům.

 • Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
 • Splatnost úvěru činí 1 rok, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu.
 • Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
  Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená