FinExpert.e15.cz

Nabídka fondů ČSOB od února

Praha, 11. února 2014

V únoru mají klienti ČSOB možnost investovat do tří nových produktů. ČSOB Vyvážený dividendový je smíšený fond určený investorům, kteří optimalizují poměr mezi mírou rizika a investičním horizontem. Výrazným obchodním benefitem tohoto fondu je výplata dividendy. Horizon ČSOB Silné firmy 1 představuje nový zajištěný fond s růstovou složkou navázanou na světové akcie. Únorovou nabídku uzavírá investiční životní pojištění Maximal Invest ČSOB Světový výběr 1 s podkladovým strukturovaným fondem, který může investovat všechna aktiva do významných světových společností.

Prostřednictvím ČSOB Vyváženého dividendového fondu investuje klient v korunách do cenných papírů bez oborového nebo teritoriálního omezení. „Investiční strategií fondu je alokovat peněžní prostředky zejména do jiných fondů a více podfondů stejného zaměření. Jednotlivá aktiva však mohou být v portfoliu zastoupena i přímou pozicí, tedy ve formě dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Aktuální neutrální rozložení fondu vypadá následovně: 30 % akcie, 60 % dluhopisy, 5 % depozita a peněžní trh, 5 % alternativní a realitní investice. „Výnosy fondu mohou být vyplaceny jednou ročně prostřednictvím podílu na zisku, tzn. dividendy. Dividenda se vyplácí zpravidla, pokud je hodnota fondu nad počáteční upisovací hodnotou. Je-li dividenda vyplacena, je její minimální výše 1 %, maximální 7 %. V některých letech nemusí být dividenda vyplacena,“ doplňuje Jan Barta.

Základní měnou fondu Horizon ČSOB Silné firmy 1 je euro a jeho výnos je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací a odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky. Akcie jsou vybrány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. „Do portfolia jsme zahrnuli akcie společností, které mají potenciál růstu zisku a zdroje pro jeho dosažení především z oblasti energetiky, telekomunikací a bankovnictví. Silné firmy spojuje vyšší odolnost vůči negativním fundamentálním jevům a větší stabilita zhodnocení,“ vysvětluje další výhody Jan Barta.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Světový výběr 1 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění, navíc s 95% ochranou vložené investice prostřednictvím strukturovaného fondu ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu. Ten je závislý na vývoji 20 světových akcií vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací. V koši akcií podkladového fondu Select Investors ČSOB Světový výběr 1 jsou zahrnuty společnosti převážně z Velké Británie, USA a Kanady.

Hlavní výhody nových produktů:

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Možnost výplaty výnosu formou dividendy
  • Jednoduché investiční řešení pro investory
  • Osvědčená investiční strategie a aktivní správa

Horizon ČSOB Silné firmy 1

  • Možnost dosažení výnosu až ve výši 60 % (8,41 % ročně) za dobu trvání fondu
  • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Světový výběr 1

  • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků
  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.
 

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená