FinExpert.e15.cz

Na život a na smrt: proč je vhodné mít životní pojištění

Život je nevyzpytatelný a plný nástrah. Zlomek vteřiny může změnit život nejen vám, ale i vašim blízkým. Pokud živíte rodinu a chcete mít jistotu, že bude v případě vaší smrti finančně zajištěna, popř. nezdědí dluhy, můžete si sjednat životní pojištění. Tento finanční produkt se také používá pro zajištění většího úvěru či hypotéky.

Kapitoly článku

Proč se nechat pojistit, druhy životního pojištění, daňové odpočty
Možnosti připojištění, zrušení pojistky, seznam pojišťoven, slovníček

Na život a na smrt: proč je vhodné mít životní pojištění

Klepněte pro větší obrázekTento a mnoho dalších článků najdete v desátém čísle tištěného časopisu Osobní finance, který vyjde 13. října. Osobní finance jsou měsíčník zaměřený na rodinný rozpočet, bankovní, pojistné a spořící produkty, tipy pro firmy a živnostníky či bydlení. Časopis koupíte u každého dobrého prodejce tisku za 39 Kč (číslo 10 s CD za 59 Kč), nebo si ho můžete předplatit za 299 Kč (bez CD za 224 Kč). Tématem čísla 10 je životní a úrazové pojištění.


Životní pojištění je finančně pojistný produkt, který kryje riziko smrti a stává se díky své variabilitě zajímavou formou spoření. Cílem životního pojištění je zabezpečit osoby blízké (manželku, děti apod.) v případě úmrtí, popř. finančně zabezpečit svou vlastní osobu při dožití věku určeného ve smlouvě. Životní pojištění má několik forem, které si v článku podrobněji představíme.

Skutečně se chcete nechat pojistit?

Finanční poradci doporučují uzavřít životní pojištění už v mládí, protože mladý člověk není pro pojišťovnu ohledně zdravotního stavu tolik rizikový; z toho plyne i levnější pojistné. Pojištění uzavírejte minimálně do věku 60 let. Pokud si stanovíte nižší věk, riskujete, že novou smlouvu s vámi po uplynuté té staré pojišťovna už neuzavře. Pojistná částka by měla činit několikanásobek vašeho ročního přijmu (obvykle dva až pětinásobek), popř. by částka měla dosahovat výše půjčky (úvěrového rámce).

Před samotným uzavřením pojistné smlouvy pečlivě zvažte, proč chcete životní pojištění sjednat. Zda se potřebujete pojistit kvůli finančnímu zajištění rodiny v případě úmrtí, úrazu či nemoci, či se chcete pojistit na jiná rizika než úmrtí a dožití. Ujasněte si výši pojistné částky a kolik peněz chcete případně naspořit. Dobře si spočítejte, kolik peněz můžete ročně za pojištění zaplatit, jelikož na případném zrušení smlouvy tratíte nemalé finanční prostředky (další rady naleznete v závěru článku).

Životní pojištění mohou také vyžadovat leasingové firmy či banky při poskytnutí leasingu, resp. úvěru nebo hypotéky. Chtějí mít jistotu, že své peníze i s úrokem dostanou při úmrtí klienta zpět. U menších úvěrů není pojištění většinou nutné. Banky požadují životní pojištění zejména u hypoték, o které žádá jen jeden člověk nebo rodina s jedním hlavním živitelem. Nejméně rodinný rozpočet zatíží úvěrové životní pojištění. Výše pojistného se snižuje s tím, jak klient umořuje úvěr. Je také možné použít investiční životní pojištění, kde lze využít daňového odpočtu zaplaceného pojistného.

Druhy životního pojištění

Nabídka životního pojištění je v současné době velmi pestrá. Pro snadnější orientaci si rozdělíme životní pojištění do několika základních skupin.

Rizikové životní pojištění vás kryje pro případ smrti. Pojistnou událostí se rozumí smrt pojištěného z jakékoliv příčiny. Je vhodné zejména pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní (především rodina) a využívá se především pro krytí hypotéky. Pokud se zhruba třicetiletý muž nechá pojistit např. na milion korun na dobu dvaceti let, bude ročně platit mezi čtyřmi až sedmi tisíci korunami (pro stejně staré ženy je pojistné zhruba o polovinu nižší). Všeobecně se doporučuje právě živitelům, neboť v případě jejich smrti bude rodina stále finančně zajištěna a nezůstanou jí nesplacené závazky. Pamatujte ale, že u této formy pojistky nemůžete uplatnit daňové odpočty a chybí spořící element – na konci pojistného období nedostanete žádné prostředky zpět.

Většina současných pojišťoven nabízí toto pojištění přímo pod názvem Rizikové životní pojištění. Pouze ING ho mají vedené pod názvem dočasné ŽP a ČSOB pod názvem Garant.

Kapitálové životní pojištění (dále jen KŽP) je nejčastěji uzavírané životní pojištění. Spojuje rizikové pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna dědicům a nebo osobám uvedených ve smlouvě jako oprávněné osoby na pojistné plnění sjednanou pojistnou částku (pro případ smrti). V případě dožití předem pevně daného věku dostane pojištěný sjednanou pojistnou částku pro případ dožití.

Nabídka kapitálové ŽP je velmi bohatá. ČSOB nabízí KŽP Life, Kooperativa Horizont, Uniqa Signál, Pojišťovna KB pojištění Patron, ČP a Allianz shodně KŽP a Generali pojištění Life.

Důchodové pojištění se chová jako kapitálové životní pojištění, klient si však před uzavřením smlouvy sjedná pevnou výši vyplácené doživotní měsíční renty. Vzhledem k prodlužující se průměrné době života došlo k výraznému omezení nabídky důchodového pojištění ze strany pojišťovacích ústavů. Toto pojištění nezaměňujte s penzijním připojištěním.

Kooperativa nabízí program Renta Garant, Allianz 50PLUS, Česká Pojišťovna Důchodové pojištění a ING kapitálově důchodové pojištění.

Investiční životní pojištění umožňuje klientovi výhodně investovat vložené peníze a rozhodovat si tak přímo o výnosu z investic. Pojišťovna vede každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami (pojišťovny nabízí většinou čtyři až pět fondů, např. peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené,  a to buď domácí nebo zahraniční). Podílové jednotky pojišťovna klientovi nakupuje za celé inkasované pojistné nebo jen za jeho část (rozložení finančních prostředků mezi fondy si klient může během pojištění měnit). Z podílového účtu si pojišťovna strhává rizikové pojistné (poměr jde opět měnit) a některé také správní poplatky. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti nebo dožití) je vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese pojistník, nikoliv pojišťovna, jako tomu je u KŽP.

Investiční pojištění je vhodné zejména v případě, že si chcete kromě pojištění také spořit do různých podílových fondů a využít právního statutu pojištění. Často toto pojištění bývá výnosnější než KŽP. V případě smrti je vyplacena nejméně sjednaná pojistná částka, v případě dožití aktuální hodnota fondu. K tomuto pojištění se zpravidla sjednává i úrazové připojištění pro případ smrti, připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu a také vyloučení negativního vlivu inflace.

ČP nabízí Dynamik Plus, ČS Flexi Invest, ING Investor Plus, Generali IŽP, Allianz pojištění Flexi Invest, Student Invest, Rentinvest, Globalinvest, ČSOB Triumf Invest a Maxima Invest, Uniqa Finance Life, Kooperativa pojištění Perspektiva, Symfonie a pojišťovna Aegon nabízí Aegon Global.

Variabilní životní pojištění. Některé pojišťovací ústavy nazývají toto životní pojištění jako flexibilní či univerzální. Od klasických KŽP se liší zejména variabilitou pojistného krytí (možnost volby relativně širokého rozpětí pojistné částky pro případ smrti nebo dožití), variabilitou parametrů pojištění (možnost změny rozsahu a výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši pojistného atd.), možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoli vložit mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit.

Dostanete-li se do finanční tísně (například ztratíte zaměstnání), můžete u některých produktů využít tzv. platebních prázdnin. Po určité období pak pojistné neplatíte a přitom o pojistnou ochranu nepřijdete. Délka platebních prázdnin ovšem závisí na tom, na jak dlouho vám vystačí kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během vašich finančních potíží čerpají platby na sjednaná rizika. Oproti kapitálové životní pojistce je vám veden individuální účet, ze kterého jsou odečítány poplatky a připisováno zhodnocení. Spořící možnosti u těchto pojistných smluv výrazně snižují právě poplatky, na které je třeba se předem informovat.

Česká pojišťovna nabízí Dynamik, ČPP Filip Variant, Pojišťovna ČS Flexibilní životní pojištění, Generali nabízí Generali Life a Uniqa pojištění Akord, ČSOB Optimal Profit, Spektrum, Aegon Garant, Uniqa Quatro Family a Pojišťovna Komerční banky pojištění Vital grand.

Dětské životní pojištění nabízí v současné době řada pojišťoven. Rodiče zajišťují své děti pro případ svého úmrtí, trvalé invalidity či vážného onemocnění. V těchto případech pojišťovna vyplácí potomkům sjednanou pojistnou částku. Je nabízena i více spořící varianta, kdy při dovršení určitého věku dostane dítě sjednanou částku. Dětské životní pojištění lze samozřejmě rozšířit i o úrazové či cestovní pojištění jako u variabilních životních pojistek.

Česká pojišťovna nabízí dětské pojištění Sluníčko, Allianz Abeceda Plus, Aviva pojištění Talisman, ČSOB Čtyřlístek, Generali pojištění Lvíček, KB Vital, Kooperativa Svatební pojištění Budoucnost, Amcico Baby Program a Pojišťovna České spořitelny produkt Junior.

Daňové odpočty pojištění zvýhodňují

Od roku 2001 mají fyzické osoby a jejich zaměstnavatelé možnost odečíst si část zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu. Fyzická osoba si může odečíst od daňového základu část zaplaceného pojistného, maximálně však 12 000 Kč ročně. Zaměstnavatel si pak může odečíst zaplacené pojistné až do výše 8 000 Kč ročně za každého zaměstnance. Z této částky se neplatí pojistné za sociální zabezpečení, za všeobecné zdravotní pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, což činí daňovou úsporu 2 240 Kč.

Zvýhodněné jsou pojistné smlouvy se spořivou složkou (KŽP, pojištění pro případ dožití nebo DŽP). Pojistná doba musí být nejméně pět let a současně musí pojištěnec dosáhnout věku 60 let. Od května 2004 je stanovena dokonce i minimální pojistná částka pro případ dožití u KŽP a DŽP (při pojistné době 5-15 let je stanovena min. částka 40 000 Kč, pro smlouvy s dobou trvání minimálně 15 let je minimální hranice 70 000 Kč.

Daňovým odpočtem ŽP lze ušetřit např. při měsíční mzdě 18 000 Kč a měsíčním pojistném 1 000 Kč až 2 400 Kč. Při základu daně 9 000 Kč a stejné výši měsíční úložky 1 000 Kč lze ušetřit 1 800 Kč. V tabulce Daňové slevy a úspory názorně ukazujeme, jakých daňových úlev a úspor lze docílit na základě výši měsíční splátky a měsíčního příjmu. Upozornění: Pokud zrušíte životní pojistku předčasně, musíte odečtené slevy na dani doplatit.

Měsíční
pojistné (Kč)

Roční daňová
úleva (Kč)

Roční úspora při příjmu do
10 920 Kč 10 920-21 840 Kč 21 840-33 120 Kč nad 33 120 Kč
100 1 200 180 240 300 384
300 3 600 540 720 900 1 152
500 6 000 900 1 200 1 500 1 920
1 000 a více 12 000 1 800 2 400 3 000 3 840

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená