FinExpert.e15.cz

Na reklamaci dovolené máte měsíc

V případě, že pořadatel nesplní své povinnosti, které mu plynou ze smlouvy o zájezdu, máte jako zákazník právo na náhradu škody.
Na reklamaci dovolené máte měsíc

Náhradu za tzv. újmu z narušené dovolené – nejčastěji slevu z ceny zájezdu – můžete dle nového občanského zákoníku požadovat po cestovní kanceláři v podstatě za všechno. Cílem úpravy zákona bylo posílit postavení klientů vůči zavádějícím informacím cestovek uváděným v katalozích či na webových stránkách, které mnohdy neodpovídaly realitě. Za dobu platnosti nové právní úpravy se ale ukázalo, že ne vždy mají klienti cestovek přesné povědomí o tom, co vlastně mohou reklamovat. Jiní se snažili této možnosti využít a na úkor cestovních kanceláří na tom vydělat. 

Nepodceňujte cestovní pojištění, úraz či ošetření hlásí 70 tisíc turistů ročně

Nepodceňujte cestovní pojištění, úraz či ošetření hlásí 70 tisíc turistů ročně

Újma za narušení dovolené

V případě, že pořadatel nesplní své povinnosti, které mu plynou ze smlouvy o zájezdu, máte jako zákazník právo na náhradu škody. V takovém případě musí pořadatel nahradit nejen případnou škodu na majetku (tedy vrácení ceny zájezdu), ale navíc i tzv. újmu za narušení dovolené, a to zejména pokud byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Tento institut zavedl nový občanský zákoník po vzoru mnoha členských států EU. Klient cestovky ho může uplatnit, pokud třeba uvízne na několik dní na letišti nebo bude ubytován ve špinavém a hygienicky nevyhovujícím hotelu. „Ale pozor, nevztahuje se na úplně banální případy typu hodinového zpoždění letu nebo plačícího malého dítěte, které by vám pláčem ztrpčovalo pobyt. Stejně tak nebudou cestovní kanceláře zodpovědné ani za újmu vzniklou v důsledku mimořádných nepředvídatelných situací, jako je například nepříznivé počasí či požár,“ upozorňuje ředitel právního oddělení Provident Financial Martin Šváb.

Pokud má zájezd nějakou vadu, měli byste na ni upozornit pořadatele zájezdu bez zbytečného otálení – nejlépe ihned na místě. Pokud to není z nějakého důvodu možné (např. kvůli nepřítomnosti delegáta), měli byste své právo např. na slevu z ceny zájezdu uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu, a to písemně. Původně byla tato lhůta přitom tříměsíční. Zájezd je možné reklamovat buď u pořadatele, nebo u zprostředkovatele zájezdu – například cestovní agentury. A to v případě, že neodpovídá domluvě s pořadatelem zájezdu nebo nemá vlastnosti, které klient cestovky vzhledem k nabídce a zvyklostem u zájezdu očekával.

Sleva z ceny

Bude se odvíjet od rozsahu a trvání reklamované vady. Pokud na ni upozorníte pořadatele zájezdu přímo na místě, je povinen zjednat nápravu, a to ve lhůtě, kterou mu stanovíte. Pokud se tak nestane, nebo pořadatel nápravu dokonce odmítne, můžete zjednat nápravu sami a pořadatel vám pak bude muset všechny vynaložené náklady uhradit. Příkladem je zajištění ubytování v dražším hotelu s dražšími službami oproti původní domluvě. Pořadatel zájezdu pak bude muset finanční rozdíl uhradit. 

Výši odškodného nový zákoník přesně nespecifikuje, takže se v praxi odvíjí od ceny zájezdu či rozsahu porušení povinností ze strany cestovní kanceláře. Ještě na místě si proto pro jistotu opatřete potřebné důkazy (např. fotky špinavého pokoje, plísně na stěně, účtenky za dražší ubytování apod.). Pro mnohé cestovky je vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, podle ní byste např. za jiný než smluvený hotel podle vzdálenosti mohli získat slevu z ceny 10 až 25 %, za nedostatečný úklid 10 až 20 % a například za plíseň na pokoji 10 až 50 % nazpět.

Reklamace v kostce

  • Pokud není zájezd takový, jaký vám cestovní kancelář naslibovala, můžete po ní požadovat nápravu. Ale jen v případě, že si nevyžádá nepřiměřeně vysoké náklady. Pokud cestovní kancelář nápravu nezjedná, můžete si nápravu zjednat sami. Cestovní kancelář vám pak bude muset účelně vynaložené náklady proplatit.
  • Reklamaci vady zájezdu byste měli uplatňovat bez zbytečné prodlevy nejlépe přímo na místě. Nejpozději pak do měsíce od návratu z dovolené.
  • Pokud má zájezd vadu, kterou u cestovní kanceláře bez odkladu reklamujete, máte právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu. 
  • Nově máte nárok kromě náhrady škody i na náhradu újmy za narušení dovolené neboli radosti z dovolené.
  • V případě sporů vám nezbude nic jiného než se obrátit na soud.

Zdroj: Provident Financial

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená