FinExpert.e15.cz

Na jaké dávky má nárok studentka nebo osamělá matka?

Jak je to s mateřskou a rodičovskou pro těhotné studentky?
Na jaké dávky má nárok studentka nebo osamělá matka?

Jaké podmínky musí být splněny pro přiznání dávek státní sociální podpory jako přídavky na děti, porodné a sociální příplatek nebo dávky v hmotné nouzi, konkrétně doplatek na bydlení.

Podmínky maminek studentek pro přiznání některých dávek jsou odlišné oproti pracujícím maminkám nebo podnikajícím maminkám. Od roku 2009 zaniklo pojištění studentů, a proto studentky nesplňují podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství. Těhotné studentky tedy nepobírájí mateřskou a až po narození dítěte začnou pobírat rodičovský příspěvek.

U rodičovského příspěvku není možnost volby

Maminky studentky nemají ze zákona možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek budou pobírat čtyři roky, tedy finančně nejméně výhodnou variantu. Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek v letošním roce 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Za čtyři roky tedy maminka dostane 216 600 Kč.

Nárok na rodičovský příspěvek však mají všechny maminky, netestují se příjmy ani majetek. O rodičovský příspěvek je však zapotřebí písemně zažádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle bydliště.

Životní minimum osamělé matky s dítětem

Pro přiznání mnoha dávek je důležitá hranice životního minima. Životní minimum osamělé matky s dítětem v roce 2011 je částka 4 480 Kč. Tato částka se skládá z životního minima matky (2 880 Kč) a dítěte (1 600 Kč). Jestliže žije maminka dítěte i s otcem dítěte v jedné domácnosti, tak činí životní minimum rodiny 7 080 Kč (2 880 Kč + 2 600 Kč + 1 600 Kč).

Když žije maminka s dítětem v domácnosti s rodiči, tak se posuzuje příjem všech členů rodiny, tedy všech, kdo žije s matkou s dítětem v domácnosti. Životní minimum rodiny by v tomto případě bylo vyšší, záleželo by na konkrétní situaci. Dále se v textu zaměříme na matku samoživitelku.

Porodné 

Od letošního roku došlo ke změně u porodného, které je vyplaceno matce dítěte pouze na první narozené dítě a příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Matka samoživitelka tedy nesmí mít příjem vyšší než 10 752 Kč (2,4 ∙ 4 480 Kč).

Porodné činí 13 000 Kč a je zapotřebí si o porodné písemně zažádat do jednoho roku od narození dítěte na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle vašeho trvalého bydliště.

Přídavky na děti

Přídavek na dítě mladší šest let je nadále 500 Kč měsíčně. Pro přiznání nároku na přídavek na dítě je však nutné, aby měla matka samoživitelka nižší příjmem než 2,4násobek životního minima. Finanční hranice je tedy stejná jako u porodného.

Matka samoživitelka s jedním dítětem nesmí mít příjem vyšší než 10 752 Kč. Pro výplatu přídavku na dítě v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 je rozhodující finanční situace za rok 2010. O výplatu přídavků na děti je potřeba písemně požádat na předepsaném formuláři na příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště.

Sociální příplatek jen pro některé

Jesliže životní minimum osamělé matky bylo v roce 2010 nižší než 2,0násobek životního minima, tak měla maminka možnost požádat o sociální příplatek. V roce 2011 však mají na sociální příplatek nárok pouze rodiče, kteří pečují o dlouhodobě nemocné dítě nebo dlouhodobě zdravotně postižené dítě. Výše sociálního příplatku je proměnlivá a závisí na zdravotním stavu dítěte.  

Příspěvek na bydlení

Osamělá maminka s dítětem může ještě požádat o příspěvek na bydlení, který je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) jejího příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení.

Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se opět žádá na místně příslušném úřadu práce.

Dávky v hmotné nouzi

Osamělé matky v tíživé sociální situaci mohou zažádat o dávky v hmotné nouzi, např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Možnost dostat dávku v hmotné nouzi je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele.

Nárok na dávky v hmotné nouzi mají pouze maminky v situaci, kdy její finanční, sociální a majetkové poměry ji a dítěti nedovolují uspokojení základních životních potřeb. V případě, kdy maminku postihnou nepříznivé událostí např. požár, povodeň či vichřice lze požádat příslušný obecní úřad o mimořádnou okamžitou pomoc.  
 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Sociální příplatek byl od 1.1.2011 zrušen, nárok má ...
Dana Fantová
14. 2. 2011, 14:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená