FinExpert.e15.cz

Na dovolenou bez pojištění? Riskujete statisíce!

V případě náhlého onemocnění či zranění v zahraničí je dobré mít jistotu - pojištění se určitě vyplatí.
Na dovolenou bez pojištění? Riskujete statisíce!

Zlomenina či tržná rána bez pojištění vyjde na více než sto tisíc korun. A pokud se rozhodujete, jestli na dovolené platit hotově či kartou, přidáme radu.

Evropa, svět a USA

Pokud chcete prožít dny odpočinku bez strachu z nečekaných událostí, nezapomeňte uzavřít cestovní pojištění. To lze sjednat většinou před zahájením cesty, na určitý počet dnů a pro určitou oblast. Pojišťuje se na cesty do Evropy včetně blízkých států jako je například Egypt, Turecko či Tunis. Další možností je pojištění pro území celého světa, někdy s výjimkou Spojených států amerických a nakonec pojistka právě na cestu do USA. Možná vám připadají předešlé věty nejednoznačné. Je to tím, že instituce, které mají mezi svými produkty i cestovní pojištění, nabízejí odlišné typy pojistek pro různé země, liší se dokonce i ve věkovém rozdělení, pojistném limitu a dalších součástech nabídky pojištění. Proto je nelze jednoduše srovnat. My jsme se zaměřili na základní turistické pojištění na 90 dnů. Ve většině případů kryje léčebné výlohy, kompenzace při trvalých následcích úrazu, škodu na zavazadlech a zpoždění zavazadel, odpovědnost za škody způsobené jiným a aktivní asistenci. Asistenční služba se neomezuje jen na pomoc při zdravotních komplikacích. Za určitých podmínek poskytne také právní pomoc, složí za turistu kauci, zajistí a uhradí náklady nepředvídaného návratu v případě náhlé smrti blízkého příbuzného nebo pomůže při ztrátě či zničení cestovních dokladů třeba úhradou cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu České republiky. Každá pojišťovna také nabízí širší a dražší produkt, kde je kromě uvedených možností například pojistka na zrušení nebo přerušení cesty, kompenzace za nevyužité dny dovolené při hospitalizaci nebo pojistka za zpoždění letadla způsobené únosem.

Když se na pojistce šetří

Pavla Paseková z pojišťovny Allianz popsala, kolik vás můžou stát různé zdravotní příhody, pokud se nepojistíte. U srdeční arytmie s následkem úmrtí ve Francii je to 620 000 Kč, komplikovaný zánět středního ucha v Austrálii přijde na 220 000 Kč, hluboké tržné zranění na stehně při lyžování v Rakousku stojí 120 000 Kč, zlomenina tří žeber následkem pádu při lyžování ve Francii 90 000 Kč. Komplikovaná zlomenina stehenní kosti po pádu na lyžích v Rakousku a následný převoz vrtulníkem, hospitalizace a transport do ČR stála klienta Allianz čtvrt miliónu korun, úraz hlavy na lyžích v USA, léčebné výlohy, ošetření, denní odškodné a pojištění zavazadel 2,5 milionu korun. Z odpovědnostních škod Pavla Pasekováuvádí případ, kdy klient nesl lyže a ve sjezdové obuvi přicházel do hotelu, kde při vstupu uklouzl. Ve snaze udržet rovnováhu botami rozbil samootevírací dveře včetně optiky před sebou a lyžemi rozbil další dveře za sebou. Klientovi se nic nestalo, personál hotelu však na něm uplatnil náhradu škody a pojistné plnění dosáhlo výše zhruba 40 000 Kč. „Z příkladů, které se staly našim klientům, vyplývá, že mít uzavřené cestovní pojištění se skutečně vyplatí. Denní náklady na cestovní pojištění nepřesánou několik desítek korun, zatímco náklady spojené se zdravotním ošetřením nebo úhradou způsobené škody se můžou vyšplhat do statisíců i milionů,“ upozorňuje Paseková.

TIP: Víte, že na cestu můžete pojistit i zvířata? Diskujte na FinExpertu: Cestovní pojištění včetně pojištění zvířat.

Kde a co se nepojišťuje

I když se ale vámi uzavřené cestovní pojištění podle pojistných podmínek vztahuje na cesty po celém světě, nemůžete se na ně spolehnout zcela všude. Místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo rozsáhlé neosídlené oblasti jako jsou pouště, polární oblasti nebo širé moře, jsou standardními výjimkami. V rámci běžných produktů pojišťoven nejste kryti ani na cesty do válečných či jinak nebezpečných oblastí, kde například probíhají občanské nepokoje, povstání, válečné akce a podobně. Česká pojišťovna podle mluvčího Václava Bálka například nepojišťuje škody vzniklé v důsledku úmyslného jednání; v důsledku jednání pod vlivem alkoholu, narkotik a jiných omamných látek; v důsledku sexuálně přenosných nemocí nebo AIDS. „Nepojistitelné jsou cesty za účelem plánované léčby, dále ošetření a léčba, které nebyly lékařsky nutné, vyloučeny jsou úrazy vzniklé v důsledku požití alkoholu či drog, pojištění nemusí pokrývat také úrazy vzniklé při různých sportovních činnostech – pokud tedy nejsou připojištěny. Pojištění nelze sjednat pro vysoce rizikové a bojové sporty,“ vyjmenovává Robert Kareš z Pojišťovny VZP.

Pozor na rizikové sporty

Pojišťovny pro každou součást cestovního pojištění stanovují limity pojistného plnění. Zvýšená pozornost by se pak měla věnovat limitům pojištění léčebných výloh. Pokud totiž náklady na léčbu v zahraničí limit překročí, rozdíl mezi cenou ošetření a plněním zaplatí cestovatel ze svého. Je tedy logické, že pokud jedete do velmi vzdálených či obtížně přístupných míst, určitě si vyberte pojistku s vyšším limitem nad milión korun. I tak se může stát, že cestující bude hradit léčebné náklady. Velkou část venkovních aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi rizikové či nebezpečné sporty. Část z nich je možné připojistit, jiné ale nelze pojistit vůbec. Některá cestovní pojištění totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku či kolečkové brusle. Pokud se tedy chystáte na dovolené věnovat sportu, ověřte si, zda se konkrétní cestovní pojištění vztahuje právě na vaše oblíbené pohybové aktivity. A další důležitá informace - pokud si turista způsobí úraz v opilosti nebo pod vlivem drog, může pojišťovna pojistné plnění omezit nebo úplně vyloučit.

Kde si pojištění sjednat?

Nejlepším řešením, jak uzavřít pojistku, je internet. Nejen, že na něm můžete srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven, můžete na stránkách jednotlivých ústavů pojištění rovnou sjednat. Ale pozor, pojištěni jste od okamžiku připsání peněz na účet pojišťovny. Na on-line sjednání smlouvy přes webové stránky pojišťoven se často vztahují slevy, zvýhodnění můžete získat také, koupíte-li cestovní pojištění přes svoji zdravotní pojišťovnu. Ty totiž s komerčními pojišťovnami často spolupracují. Osobní návštěva pobočky pojišťovny, a to i v den odjezdu, je další možností. Můžete se i pojistit na poslední chvíli třeba na letišti v Praze Ruzyni těsně před odletem. Jedna z pojišťoven tam totiž má pobočku. Opozdilci jistě ocení nabídku pojišťovny Generali. U té totiž mohou uzavřít pojištění přes mobilní telefon formou zaslání SMS. Česká pojišťovna myslí zase na ty, kdo si nestihli sjednat cestovní pojištění před odjezdem a vycestovali bez něj. Zapomnětlivce může totiž dodatečně na přepážce České pojišťovny pojistit třetí osoba, která zná a uvede jeho osobní údaje a zaplatí za něj. Jde o dodatečné sjednání pojištění, které kvůli možným pojistným podvodům či spekulacím platí až od třetího dne následujícího po dni sjednání pojistky. Ten, kdo zapomnětlivce pojišťuje, navíc potvrdí čestným prohlášením, že se pojištěnému v zahraničí nepřihodila žádná nehoda, která by mohla být pojistnou událostí.

Evropský zdravotní průkaz

Se vstupem do EU jsme ve všech unijních státech (ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) získali nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní občané. Náklady jdou na účet české zdravotní pojišťovny, stačí se prokázat Evropským zdravotním průkazem (EZP). Nárok na péči za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci, také znamená, že v případě ošetření budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. Ta bývá v některých státech vysoká. Mohou se vyskytnout i jiné komplikace. Například ve Francii, Belgii či Lucembursku je při ambulantním ošetření třeba uhradit celý účet a s ním poté zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. Pokud to z nějakých důvodů není možné, je nutné se s originály účtů za ošetření vydat na svoji zdravotní pojišťovnu až v ČR. Ta náklady proplatí do výše, kterou by uhradila zahraniční pojišťovna. Na tuto refundaci se ale čeká zhruba šest i více měsíců. Pokud účet nepřesahuje 1 000 euro, je možné pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Bude proplacena v době podstatně kratší.

EZP na požádání vydá zdravotní pojišťovna.

EZP není komerční pojistka

Cestovat bez pojištění nebo EZP se nedoporučuje ani do zemí jako je Kypr, Řecko, Španělsko či Litva, ve kterých ošetření ani hospitalizace s Evropským průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Pokud totiž budete ošetřováni na soukromém pracovišti, a takových bývá v turistické oblasti nejvíc, účet zaplatíte ze svého. EZP na rozdíl od komerčního cestovního pojištění v soukromých zdravotnických zařízeních totiž neplatí. Zdůrazněme také, že zdravotní pojištění oproti komerčnímu cestovnímu nezahrnuje žádnou asistenční službu a ani nekryje náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného, nebo v případě nejhorším převoz tělesných ostatků, zpět do Česka.

TIP: Diskutujte na FinExpertu o platebních kartách s cestovním pojištění.

Čím budete platit?

Podle odborníků na cestovní ruch je ideální odjet do zahraničí s nějakou hotovostí a k tomu s platební kartou v kapse. Pokud se ale rozhodnete odjet ze země s hotovostí, musíte mít dobrý odhad výdajů během pobytu. A pokud sledujete kurzy měn, můžete si také v předstihu zajistit výhodnou výměnu. Nevýhodou hotovosti je velké množství bankovek, které zvyšují riziko ztráty, a hotové peníze většinou neskýtají rezervu pro nenadálé situace. Při výměně peněz v bance je také účtován poplatek. Je tedy potřeba zvážit možný výsledný horší kurz oproti určitému riziku výměny u obchodníka ve směnárně.

Pokud se rozhodnete platit za většinu výdajů kartou, nemusíte dopředu přemýšlet, zda je kurz výhodný. U plateb kartami je totiž daná měna přepočítávána devizovým kurzem, který je jiný, než valutový kurz při výměně hotovosti ve směnárnách. Devizový kurz ale nemusí být automaticky výhodnější. Má na něj vliv několik faktorů: kurz karetní společnosti, zúčtovací měna vydavatele karty u karetní společnosti, zúčtovací měna banky obchodníka u karetní společnosti a poplatková politika vydavatele karty (provize, příplatky, stanovení vlastního kurzu). Výsledná částka, která bude zaúčtována, je tedy dopředu velmi těžce odhadnutelná.

Pokud se vám podaří získat cizí měnu za výhodný kurz doma před odjezdem, často ušetříte. V jiných případech vás zase mohou platby kartou vyjít levněji. Ideální je proto kombinace obou způsobů.

Článek vyšel v časopise Osobní finance.

 

 

 

 

 Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená