FinExpert.e15.cz

Na čem doopravdy vydělat v roce 2005?

V tomto článku nenajdete 25 rad, jak během následujících 12 měsíců rozmnožit úspory na dvojnásobek. Určitě v něm ale najdete 25 tipů, jak během příštího roku nenechat vaše peníze ležet ladem a přitom zaručeně neprodělat.
Na čem doopravdy vydělat v roce 2005?

Bankovní vklady

1.
Běžný (sporožirový) účet není primárně spořicí produkt, ale servisní. Slouží k tomu, aby vám měla kam chodit výplata a bylo odkud vyřizovat jednorázové i pravidelné platby. S běžným účtem jsou spojeny mizivé úroky z vkladů a vysoké poplatky za platební služby. Podle toho se k tomuto bankovnímu produktu chovejte. Měl by sloužit jenom jako rozcestník pro další toky vašich peněz, rozhodně ne jako konečná instance. Peníze, které leží na běžném účtu každým dnem ztrácí hodnotu a vy za to bance ještě platíte. Nenechávejte je tam.

2.
Na běžném účtu udržujte kladné cash flow, tj. nepropadejte se do minusu, i když vás k zadlužování banka nabádá upozorňováním na možnost kontokorentního úvěru. Naučte se mít na běžném účtu stabilně zhruba dva čisté měsíční příjmy a zbytek pravidelně přesměrovávat do jiných finančních produktů. K zadávání plateb používejte telefonní bankovnictví. Kdo má přístup k internetu, pravděpodobně přejde na internetové bankovnictví, je přehlednější.

3.
Na bankovních produktech typu termínovaný vklad a spořicí účet v příštím roce v nejlepším případě nic nevyděláte. Základní funkcí těchto produktů je ochránit peníze před inflací, uchovat jejich hodnotu. V současnosti se situace vyvinula tak, že bankovní termínované vklady a spořicí účty tuto úlohu neplní. Odhady meziroční inflace pro rok 2005, tj. rozdíl cenové hladiny v prosinci 2005 oproti lednu 2005, se pohybují v rozmezí 2,5 až 3,0 %. Tolik bankovní vklady nenabízí. Kdo ponechá v příštím roce větší částku peněz v bankovních vkladech, bude si na konci roku s velkou pravděpodobností moci zopakovat oblíbené rčení francouzského spisovatele Luise Ferdinanda Célina – končím hůř než jsem začal.

Otevřené podílové fondy peněžního trhu

4.
Výhodnější alternativou než bankovní vklady jsou otevřené podílové fondy peněžního trhu. Jejich cílem je uchování hodnoty vložených peněz, tedy dosažení výnosu, který alespoň překonává inflaci. Na rozdíl od bankovních vkladů se jim to i daří.
Investovat do otevřeného podílového fondu peněžního trhu je jednoduché. Mezinárodní finanční konglomeráty vlastnící české bankovní domy zároveň vlastní i investiční společnosti spravující otevřené podílové fondy. Tak zvaný cross selling probíhá na bankovních pobočkách. Stačí říci, už nechci bankovní vklad, chci peněžní fond, v současné době vychází pro investora výhodněji.

5.
Vedle faktu, že výnos v peněžním fondu většinou alespoň mírně překovává inflaci, je další výhodou skutečnost, že peníze ve fondu jsou likvidní. Šest měsíců trvá daňový test. Během něj může investor peníze kdykoli vybrat, ale zaplatí daň ze zisku. Po šesti měsících může peníze kdykoli vybrat bez jakéhokoli poplatku a zisk nebude zdaněn.

6.
Peněžní fondy investují do velmi bezpečných dluhopisů s krátkou dobou splatnosti (cca 3 měsíce) a jiných bezpečných krátkodobých peněžních kontraktů. Vedle zhodnocení alespoň na úrovni inflace je dalším cílem peněžního fondu, aby v žádném okamžiku hodnota podílového listu neklesala. Základním požadavkem je minimální kolísání kurzu, musí jít neustále, i když jen mírně, nahoru.

7.
Investor jehož referenční měnou je koruna zásadně vybírá peněžní fond denominovaný v koruně. Referenční měnou je měna, ve které člověk žije, tj. utrácí. Investovat do peněžního fondu vedeného v jiné měně než koruně znamená pro českého občana spekulovat na pokles hodnoty koruny proti dané cizí měně.

Otevřené podílové fondy dluhopisové

8.
Dluhopisy jsou investory často přehlíženy. Málokdo jim totiž rozumí. Přitom tvoří základ investování. Necháte-li si sestavit investiční portfolio nezávislým finančním poradcem, pravděpodobně bude obsahovat z největší části dluhopisy. Přitom platí, že čím dlouhodobější a rizikovější portfolio, tím méně dluhopisů a více akcií, a naopak, čím krátkodobější a konzervativnější portfolio, tím více dluhopisů a méně akcií.

9.
Třída aktiv dluhopisy je velmi široká. Existují dluhopisy splatné dříve nebo později, vydané v českých korunách nebo v cizí měně, vydané bezpečným nebo rizikovým emitentem. Podle toho jaký typ dluhopisů nakupuje dluhopisový fond do svého portfolia se odvíjí jeho rizikovost a potenciální výnos.

10.
Z pohledu českého investora jsou nejbezpečnější dluhopisové fondy nakupující dluhopisy české vlády a dluhopisy firem s ratingem alespoň AA emitované v českých korunách. V takových fondech nenese měnové ani kreditní riziko, pouze riziko úrokové. V případě, že bude inflace vyšší než očekával trh při tvorbě ceny dluhopisů v portfoliu fondu, může jít meziroční výnos fondu až pod nulu.
V horizontu posledních deseti let se ale české dluhopisy ukázaly pro korunového investora jako jedna z nejvýnosnějších investic. Dalo by se říct, že bezpečná dluhopisová složka by měla tvořit základ každého portfolia.

11.
Z měnového pohledu platí pro dluhopisové fondy vládních dluhopisů a dluhopisů bezpečného investičního stupně totéž co pro fondy peněžního trhu. Pro korunového investora je zbytečné vystavovat se měnovému riziku a nakupovat eurové nebo dolarové dluhopisové fondy.
Jedinou výjimkou je záměrná snaha diverzifikovat měny, což někteří movitější lidé dělají. Kdo se například obává oslabování koruny, může dluhopisovou složku svého portfolia rozdělit na tři díly a každou investovat v jiné měně – koruně, dolaru, euru.

12.
Zvláštní kapitolou jsou tak zvané high yield bonds. Jedná se o dluhopisy, které nesou zvýšené kreditní riziko. Vydaly je například vlády rozvojových zemí, nově vznikající nebo naopak bankrotující firmy. Tyto bondy (dluhopisy) jsou spojeny s vysokým výnosem, ale také s vysokým rizikem, že se emitent v den splatnosti ukáže insolventní nebo už nebude existovat. Extrémně rizikové bondy jsou označovány junk bonds (smetí).

13.
Existují fondy, které se na high yield bonds specializují. Hodnota podílového listu takových fondů dosahuje volatility (kolísavosti, tj. rizika) akciových fondů. Totéž ale platí o potenciálu výnosu. Jen pro zajímavost, vládní dluhopisy rozvíjejících se zemí byly pro českého investora podle odborného investičního časopisu Fondshop vůbec nejvýhodnější investicí za posledních deset let. Po očištění výnosu od pohybů měnového kurzu dosáhla tato třída aktiv zhodnocení 6,2 % p.a. nad inflaci za zkoumané období. Ovšem pozor, příštích deset let může být úplně jiných, minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Otevřené podílové fondy akciové

14.
Termín akciový fond je velmi široký pojem. Aby bylo možné jednotlivé akciové fondy mezi sebou porovnávat, vyvinula společnost Standard&Poor’s tak zvanou sektorizaci. Jedná se o rozčlenění fondů do menších homogenních skupin podle toho do jakých akcií investují.

15.
Nejčastější je regionální členění. Existují fondy, které se specializují na akcie firem působících v rámci určitého regionu. Najdeme tak například fondy nakupující do portfolia zejména firmy z České republiky, střední a východní Evropy, Eurozóny, USA, Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie, Japonska.
Existuje i oborová sektorizace. Některé fondy nakupují zejména akcie firem působících například ve farmacii, biotechnologiích, elektrotechnickém průmyslu, těžebním průmyslu.
Další členění probíhá podle velikosti firem. Některé fondy se specializují na nákup akcií malých a středních firem, některé pouze na velké firmy.
Strategie každého fondu bývá popsána ve statutu. Tam se dozvíte, který region či obor bude v portfoliu převažovat, a které mohou sloužit jako doplňkové.

16.
Potíž s akciemi je v tom, že jejich cena se tvoří na burze podle aktuální nabídky a poptávky. Může se stát, že zájemce o akcii koupí v době, kdy většina investorů věří v budoucí úspěch firmy a cena je vyhnaná nahoru. V době, kdy potřebuje akcii prodat to může být obráceně. Dané akcii nikdo moc nevěří a cena je momentálně dole. V takovém případě realizuje investor ztrátu, prodává levněji než koupil. Akciový fond riziko poklesu ceny jednotlivé akcie eliminuje nákupem desítek, u velkých fondů i stovek, titulů. Nárůst ceny jedné akcie vyrovná pokles jiné. Ani fond se ale nevyhne tržnímu riziku. Jsou období, kdy po několik let v průměru klesá cena všech akcií na burze.

17.
Zpravidla se uvádí, že minimální doba investice je pro akciové fondy pět let. Ovšem někdy ani pět let nestačí. Investor může být i po pěti letech stále v minusu. Například posledních pět let nebylo k akciovým investorům příliš přívětivých. Většina sektorů je pro korunového investora i po pěti letech v minusu. Někdy nestačí dokonce ani deset let. Příkladem jsou české akcie. Za poslední rok jsou slavné vysokým výnosem, podíváme-li se ale na desetiletou periodu, zjistíme, že se osm let potácely pod nulou a teprve v posledních dvou letech šel kurz nahoru.

18.
Akcie jsou podle statistik v dlouhých periodách nejvýnosnější třídou aktiv. Otázkou zůstává co je to dostatečně dlouhá perioda. Vsadím na nějaký region a nevím jestli mi do roka vydělá padesát procent nebo se bude dalších deset let propadat. Proto by měla být akciová část dlouhodobého investorova portfolia diverzifikovaná do několika regionů. Diverzifikace snižuje riziko.
 
19.
U akciového fondu nezáleží na tom v jaké měně je veden, ale na tom do jakých akcií investuje. Fond může být například kvůli komfortu tuzemských investorů veden v českých korunách, ale specializuje se na akcie firem v Eurozóně. V takovém případě nese investor měnové riziko. Manažer fondu totiž vezme vybrané koruny, převede na eura a nakoupí akcie. Při výběru peněz investorem z fondu je proces opačný. Manažer prodá akcie, utrží eura, převede je na koruny a vyplatí zisk investorovi. Případné posílení koruny vůči euru v době mezi nákupem a prodejem podílových listů fondu snižuje zisk investora (dostane méně korun za jedno euro). Naopak oslabení koruny zisk investora do zahraničních akcií zvyšuje (dostane více korun za jedno euro).
 

Stavební spoření

20.
Přestože systém stavebního spoření je ekonomický nesmysl, měli byste ho využívat. Jinak vám stát nevrátí peníze, které vám předtím strhl z výplaty a vy o ně přijdete. Systém je založen na tom, že stát vrací část z před tím vybraných daní těm, kteří se zavážou minimálně šest let spořit.
Tento typ přinucení obyvatelstva k budování úspor vede ke dvěma typům neefektivity. Za prvé vznikají administrativní náklady spojené s přerozdělováním. Peníze je třeba napřed vybrat a potom vrátit. K zabezpečení tohoto kolečka musíme vydržovat početný úřednický stav. Za druhé dochází k narušení konkurence na trhu spoření a investování. Stavební spořitelny získaly státním zásahem konkurenční výhodu oproti jiným typům investic. Omezená konkurence znamená vyšší náklady pro spotřebitele. Její konkrétní projevy pocítili klienti v podobě neomezeně rostoucích poplatků stavebních spořitelen za vedení účtu. Spořící se ocitli chyceni v pasti a kauzu musel řešit antimonopolní úřad. Stát (tj. daňoví poplatníci) zjistil, že dotuje zisky stavebních spořitelen.

21.
Z pohledu peněženky občana-jednotlivce zůstává stavební spoření nejvýhodnější formou ukládání úspor. Vkladatel nenese téměř žádné riziko a státní podpora je stále dostatečně vysoká k tomu, aby pokryla zvýšené náklady účtované spořitelnami. Výnosový potenciál stavebního spoření je za současné situace mnohem vyšší než u státem nedotovaných typů spoření či investování se srovnatelně nízkým rizikem. Přestože je stavební spoření kolektivně iracionální produkt, z hlediska individuální racionality stojí ve výhodnosti na prvním místě. Jestliže jedinec najde v rozpočtu 20 000 Kč ročně, měly by směřovat do stavebního spoření.

Penzijní připojištění

22.
O penzijních fondech platí v principu totéž co o stavebním spoření – dotace v konečném důsledku společnost poškozují, způsobují výše popsané neefektivity. Jestliže o stavebním spoření platí z pohledu jednotlivce jednoznačné ano, u penzijního připojištění už to není tak jednoznačné.
Se stavebním spořením je spojena vysoká dotace po relativně krátkou minimální dobu spoření. Výše dotace převáží z pohledu jednotlivce veškeré neefektivity, které ho poškozují. Penzijní připojištění je spojeno s velmi dlouhou minimální požadovanou dobou spoření – až do důchodového věku. Význam dotace pro zvýšení výkonnosti investice v čase relativně klesá.

23.
V praxi to znamená, že penzijní fond je ve srovnání s vyváženým portfoliem otevřených podílových fondů výhodnější pouze zhruba prvních deset let. Pak už fondy vedou i bez dotace. Nezávislí finanční poradci doporučují významnější vklady do penzijních fondů až lidem ve věku nad padesát let.
Výjimkou je situace kdy vedle státu slušně přispívá zaměstnanci na penzijní připojištění i zaměstnavatel. V takovém případě může penzijní fond výkonností z pohledu jednotlivce porazit vyvážené portfolio podílových fondů i na dvacetileté periodě.

Životní pojištění

24.
Kapitálové životní pojištění je produkt, který již sám sebe dostatečně zdiskreditoval. Jeho hlavní nevýhodou je neprůhlednost. Pojištěný ví kolik má měsíčně platit, ale neví jak velká část měsíční platby jde na pojištění pro případ smrti, úrazové pojištění, jak velký poplatek si strhává pojišťovna, kolik vlastně spoří a jak je spořicí část zhodnocována. Z pohledu analytika se jedná o černou skříňku nad kterou má kontrolu pouze pojišťovna a ze které nakonec vypadne méně než pojištěný očekával. Z tohoto důvodu nedoporučují nezávislí finanční poradci spořit skrze pojišťovnu. Pojišťovna je nezastupitelná pouze při rizikovém pojištění, tj. pro případ smrti nebo poškození zdraví.

25.
Pojišťovny si zkouší napravit reputaci investičním životním pojištěním, které je o něco průhlednější než kapitálové. Pojištěný se alespoň dozví kolik podílových listů (unit links) ve fondu nakoupil a z toho může vypočítat kolik jeho peněz zmizelo nenávratně ve formě pojistného na rizikového pojištění a ve formě poplatků pojišťovně. Existuje teoretická šance, že fondy nabízené pojišťovnou budou řízeny kvalitně a poplatky nevystoupí do výšin. Šance je ale malá, jednou chycený klient nemůže utéct i kdyby si spočítal, že ho pojišťovna bere na hůl.


Článek je publikován také v měsíčníku Osobní finance č. 12/2004, které právě vychází.


Další článek


 

Související články


celkem 22 komentářů

Nejnovější komentáře

investovanie do FOREXu
Vladimir Ruscak
25. 5. 2005, 14:45
investovanie do FOREXu
Vladimir Ruscak
25. 5. 2005, 14:30
Re: Davidovi
Pavel
12. 2. 2005, 21:46
Kvalita článku
Sandeman
14. 1. 2005, 11:57
Re: informacni hodnota
Jan Kolja
17. 12. 2004, 14:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená