FinExpert.e15.cz

Na brigádě vždy vyděláte a ještě vám vrátí daň

Co je potřeba udělat, abyste si z letní brigády donesli co nejvíce peněz? Jaké jsou finty vůči finančnímu úřadu a sociální podpoře? Poradíme vám, na co si dát pozor.
Na brigádě vždy vyděláte a ještě vám vrátí daň

Nalezení vhodného zaměstnavatele je první krok k úspěšným pracovním prázdninám. Druhým krokem by měla být správná volba typu pracovního poměru, kterou lze poměrně výrazně ušetřit na daních a pojištění.

Uzavření pracovní smlouvy by měla předcházet úvaha, v jaké formě se dát zaměstnat, aby z vydělané částky zůstalo co nejvíce peněz v kapse brigádníka. Český zákoník práce zná následující právní typy zaměstnání:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce

Nejlépe je se dohodnout

Pro prázdninovou brigádu je nejvhodnější zvolit formu dohody o provedení práce (dále jen „Dohoda“). Dohoda má na rozdíl od ostatních typů největší výhodu v tom, že se z výdělku nestrhává pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Z Dohody se ze strany zaměstnance platí pouze daň z příjmů, pro zaměstnavatele je náklad v podobě vyplacené odměny z Dohody daňově uznatelný a rovněž neplatí sociální a zdravotní pojištění. Na druhou stranu je rozsah práce provedený na Dohodu pro jednoho zaměstnavatele omezen na max. 100 hodin za kalendářní rok, zaměstnanec nemá nárok na dovolenou apod. Výše hodinové mzdy však není nijak omezena a může činit i několik set korun za hodinu provedené práce, záleží pouze na dohodě brigádníka se zaměstnavatelem. Dohodu o provedení práce lze uzavřít i ústní formou, není tedy potřeba žádné papírové smlouvy.

Z Dohody se platí pouze daň z příjmů v sazbách pro fyzické osoby. Nicméně pokud zaměstnanec vydělal za kalendářní rok méně než 38 040 Kč (v případě žáků a studentů ve věku od 15 do 26 let je tato částka 49 440 Kč), může si nechat po uplynutí kalendářního roku zaplacenou daň z příjmu vrátit od Finančního úřadu.

Pozor na agenturu

Od loňského roku je nutné platit zdravotní a sociální pojištění v případě, že Dohoda je uzavřena prostřednictvím personální agentury. Pokud smlouvu sepíšete přímo se zaměstnavatelem, toto omezení neplatí.

Výhody práce na Dohodu:

 • neplatí se pojistné ale pouze daň z příjmů
 • výše mzdy není omezena
 • daňově uznatelné pro zaměstnavatele
 • možnost vrácení daně z příjmu

Nevýhody:

 • není nárok na dovolenou
 • max. 100 hodin ročně
 • v případě smlouvy s agenturou se platí pojistné (= menší příjem)

Na daních ušetříte dvakrát

Jeden z rodičů může uplatnit za své dítě slevu na dani ve výši 6000 Kč za každé vyživované nezaopatřené dítě (typicky studenta) a rok. I přestože rodič uplatní tuto slevu, může i ono dítě samo vydělávat, a uplatnit svůj nezdanitelný základ ve výši 49 440 Kč.

O přídavky nepřijdete

Souhrn příjmů členů rodiny je obecně příjmem rozhodným pro přiznání dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, sociální příplatek apod.). Z tohoto hlediska by bylo nutné i příjem dítěte z letní brigády uvést ve formulářích Úřadu práce nutných pro přiznání dávek státní sociální podpory. Avšak zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., v § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 říká, že do příjmu rozhodného pro přiznání dávky st. sociální podpory se nezahrnuje částka, která odpovídá příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíc červenec a srpen. Jednoduše řečeno: výdělek dítěte během letních prázdnin nemá žádný vliv na výši dávek státní sociální podpory.


Kdo je nezaopatřeným dítětem
 • Dítě do skončení povinné školní docházky
 • Dítě až do 26 let věku, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (student běžného středoškolského nebo vysokoškolského denního studia)
 • Dítě až do 26 let věku, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • Dítě až do 26 let věku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost


Příklad:

Otec, živnostník, provozovatel trafiky na frekventovaném místě v centru Brna, zaměstná v červenci a srpnu svou 20ti letou dceru, studentku vysoké školy, na dohodu o provedení práce a to v rozsahu 50 hodin v červenci a 50 hodin v srpnu. Náplň práce spočívá v prodeji novin, časopisů a tabákových výrobků. Mimo ni nemá žádné jiné zaměstnance. Se svou dcerou dohodne hodinovou odměnu ve výši 250 Kč. Dcera pobírá přídavek na dítě.

Jelikož otec nemá dosud žádné jiné zaměstnance, musí nejprve na Finančním úřadě vyplnit formulář „Přihlášky pro fyzické osoby“. Na něm se přihlásí k placení daně z příjmu ze závislé činnosti. 5. srpna 2005 vyplatí své dceři odměnu za měsíc červenec. Pracovala 50 hodin, tudíž její hrubá odměna činí 12 500 Kč. Z této částky se odečte suma 4120 Kč, což je 1/12 ze 49 440 Kč, které jsou roční nezdanitelnou částí základu daně studentů. Z výsledné sumy (12 500 Kč – 4120 Kč) se vypočítá daň z příjmů v 15procentní sazbě. Z částky 8380 Kč je to 1257 Kč. Tuto daň z příjmu ze závislé činnosti je otec povinen odvést Finančnímu úřadu, a to nejpozději do 20. srpna (do 20. dne následujícího měsíce). Naprosto stejným způsobem bude vyplacena odměna i za měsíc srpen.

Ze zaměstnání dcery vznikl otci daňově uznatelný náklad ve výši 25 000 Kč. Dcera vydělala  během prázdnin rovněž 25 000 Kč. Z této sumy jí ovšem otec strhl celkem částku 2514 Kč, kterou odvedl jako daň z příjmu ze závislé činnosti Finančnímu úřadu. Dcera tak obdržela 22 486 Kč, které jí byly vyplaceny „na ruku“. Jelikož to byl pro dceru v roce 2005 jediný příjem, tak dcera v období od 1. ledna 2006 do 31. března 2006 podá na Finančním úřadě daňové přiznání typu A, v němž uvede tento svůj příjem a požádá o vrácení přeplatku na dani z příjmů ve výši 2514 Kč, neboť její celkový příjem za kalendářní rok 2005 nepřesáhl 49 440 Kč. Tato zaplacená daň jí bude vrácena do konce dubna 2006. Ve stejné období jako dcera je povinen podat své daňové přiznání i otec – živnostník. V jeho případě to bude typ B, a od výsledné daně z příjmů z provozu trafiky si odečte 6000 Kč jako slevu na dani za vyživované dítě. Pokud by dcera nechtěla podávat daňové přiznání, pak může u svého otce podepsat „Prohlášení“ a nechat si vrátit zaplacenou daň z příjmu jeho prostřednictvím.

Až bude rodina dokládat údaje potřebné na to, aby dcera v období od 1. října 2006 do 30. září 2007 mohla pobírat přídavek na dítě, do rozhodného příjmu rodiny za rok 2005, který je používán pro výpočet výše přídavku na dítě pro výše uvedené období, nebude její výdělek započítán, neboť splňuje požadavky pro vynětí. 

Čeho otec s dcerou dosáhli?
 • Otec má o 25 000 Kč nižší daňový základ
 • Dcera vydělala celých 25 000 Kč (sice malou část z nich až po půl roce, ale má celou sumu)
 • Dcera má vyšší šanci na přiznání nároku na vyplácení přídavku na dítě, neboť její otec má nižší příjem a její příjem se do rozhodného příjmu nezapočítává

Pozn.: v našem příkladě jsme pro zjednodušení neaplikovali zaokrouhlování, o kterém mluví zákon o dani z příjmů. Postup je tak schématicky stejný, nicméně ve skutečnosti by se např. odváděné sumy zaokrouhlovaly na stokoruny apod.

Další článek


 

Související články


celkem 15 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobry den ,chtela bych se zeptat pracuji na hl,. pra...
monkka
17. 12. 2012, 16:44
dotaz
Martina
10. 2. 2009, 11:09
Nárok vrácení daně za brigádu o prázdninách při do
kLÁRA
9. 1. 2007, 14:36
Re:Brigáda dohodou
Zdeňka
23. 9. 2006, 16:50
Brigáda dohodou
Veronika
15. 5. 2006, 09:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená