FinExpert.e15.cz

Mzdy v Německu pod lupou

Německo patří mezi země s nejvyšší životní úrovní na světě. Podívejme se, jak vysoké jsou mzdy v největší ekonomice EU.
Mzdy v Německu pod lupou

Obchodní bilance Německa je vysoce aktivní řadu let, nejvíce se na vývozu podílí automobilový průmysl a strojní zařízení. Řada německých společností je celosvětově úspěšná, např. DaimlerChrysler, BMW, Volkswagen, Allianz, Siemens, Deutsche Bank, E.ON, BASF, SAP, Mercedes Benz, Nivea. Z východní Evropy má Německo nejčilejší obchodní spojení s Českem. Jak vysoké jsou mzdy v Německu? 

Průměrná mzda v Německu

Průměrná hrubá měsíční mzda bez příplatků byla v loňském roce 3 449 €. Muži mají v Německu v průměru vyšší příjmy než ženy. Mzdové rozdíly v Německu mezi muži a ženami patří mezi nejvyšší z členských zemí EU.

  • Čistá mzda, kterou zaměstnanci obdrží na svůj bankovní účet, je nižší než hrubá mzda, neboť je zaměstnancům ze mzdy jejich zaměstnavatelem sraženo povinné pojistné a daň z příjmu. Celkové zdanění závisí na konkrétní životní situaci občana. 

Do výše průměrné hrubé mzdy nejsou zahrnuty vánoční odměny nebo příplatky. 

Výše mezd na Slovensku

Výše mezd na Slovensku

Pracovní podmínky na Slovensku se od českých poměrů příliš neliší. Podívejme se mzdy zaměstnanců na Slovensku.

Kde se "bere" nejvíce? 

Výše mzdy závisí na vzdělání, vykonávané činnosti, ale rovněž i místo výkonu práce. Nejvyšší mzdy jsou v Bádensku-Württembersku, kde průměrná mzda za rok 2013 činila 3 725 €. Nadprůměrné mzdy jsou dále v Bavorsku (3 598 €), Berlínu (3 321 €) a Braniborsku (2 797 €).  Naopak nejnižší průměrné mzdy jsou Durynsku (2 621 €), Šlesvicku-Holštýnsku (3 205 €) a Sasku-Anhaltsku (2 683 €). Mzdy v jednotlivých spolkových zemích se liší o desítky procent, přesto jsou oproti Itálii nebo Francii relativně nízké. Měsíční mzda v jednotlivých 16 spolkových zemích v členění na muže i ženy v roce 2013 je uvedena v přiložené tabulce. 

  • Nejvyšší měsíční příjmy v Německu jsou v odvětvích "informace a komunikace", "energie" a "poskytování finančních a pojišťovacích služeb". Průměrná hrubá měsíční mzda v těchto odvětvích dosahuje více než  4 500 €.
  • Nejnižší průměrné mzdy jsou v "gastronomii (1 977 €)", "pomocných službách (1 979 €), nebo "ubytování (2 049 €).

Zdanění mzdy v Německu

Němci odvádí ze své hrubé mzdy povinné odvody (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění). Jak se liší hrubá mzda od čisté mzdy, závisí na konkrétní rodinné situaci občana. Zdanění je v Německu progresivní. Čím vyšší příjem, tím vyšší efektivní zdanění. Mimo daň z příjmu fyzických osob musí občané odvádět příspěvek solidarity, který činí 5,5 % ze sazby daně

  • V Německu je poměrně značné progresivní zdanění a daňových sazeb je hned několik (od 0 % do 45 %). Výpočet daňové povinnosti je v Německu poněkud náročnější. Pro každé daňové pásmo je totiž zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí do ročního příjmu 8 130 €.
  • Mimo daň z příjmu fyzických osob odvádí Němci ze své mzdy rovněž sociální a zdravotní pojištění. Povinné pojistné v Česku je v Německu poměrně vysoké, stejně jako v Česku. Odvody placené zaměstnancem jsou vyšší v Německu, odvody placené zaměstnavatelem jsou vyšší v Česku. 

Jak se liší zdanění u podprůměrné a nadprůměrné mzdy?

Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeno celkové zdanění u bezdětného zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu (ve výši 67 % průměrné mzdy), zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a zaměstnanců pracujících za nadprůměrnou mzdu (133 % a 167 % průměrné mzdy). 

Porovnání zdanění práce u jednotlivých příjmů v Česku a Německu

Klepněte pro větší obrázek

OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
  • Pod pojmem povinné pojistné je myšleno sociální i zdravotní pojištění dohromady. Z důvodu maximálního vyměřovacího základu pro platbu povinného pojistné klesá v Německu povinné pojistné placené zaměstnance i zaměstnavatele (v procentním vyjádření).
  • Jak vidíme z přiložené tabulky, tak celkové zdanění práce je vyšší v Německu. Zdanění práce se počítá jako poměr všech daňových plateb (daně z příjmu fyzických osob, povinného pojistného placeného zaměstnance i povinného pojistného placeného zaměstnavatelem) oproti celkovým mzdovým nákladům zaměstnavatele.
  • U průměrné mzdy dosahuje celkové zdanění práce v Německu 49,3 % a v Česku 42,4 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2013 v Německu
(v jednotlivých spolkových zemích, bez příplatků a odměn)

Klepněte pro větší obrázek

Pramen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Verdienste 2013
Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

"Nadprůměrné mzdy jsou dále v ... Braniborsku (2 797...
Okolojdoucí
17. 8. 2014, 07:43
Ano, v Česku je tomu naopak. Zde nejvíce vydělávají ...
Okolojdoucí
17. 8. 2014, 07:41
Chce se mě z toho blít!
Dave
16. 8. 2014, 22:49
Re: Nejvyšší měsíční příjmy v Německu jsou v odvětví...
mobilman
14. 8. 2014, 11:10
Nejvyšší měsíční příjmy v Německu jsou v odvětvích "...
dave_007
11. 8. 2014, 11:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená