FinExpert.e15.cz

Mzdy a zdanění práce v Austrálii

Ekonomická výkonnost je dlouhodobě nadprůměrná a hospodářské prostředí stabilní.
Mzdy a zdanění práce v Austrálii

Austrálie patří mezi nejvyspělejší země světa. Ekonomická výkonnost je dlouhodobě nadprůměrná a hospodářské prostředí stabilní. Jak vysoké jsou v Austrálii mzdy? Jak se liší hrubá a čistá mzda zaměstnance?

Mzdy a zdanění práce ve Velké Británii

Mzdy a zdanění práce ve Velké Británii

Mzdy jsou vysoké a zdanění práce na evropské poměry nízké.

Australská ekonomika těží z výhodné polohy, kvalifikované vícenárodní pracovní síly, fungující infrastruktury, dobré surovinové základny a pozitivní nálady v zemi. Míra zahraničních investic v Austrálii je značná. Celkové zdanění v Austrálii je podstatně nižší než v evropských zemích. Výběr daní je však velmi účinný v důsledku propracovaných kontrolních mechanismů.

Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou: Japonsko, USA a Čína. Ekonomika je tažena především drobnými podnikateli a firmami. V zemi se daří malým živnostníkům, na čemž profituje celá společnost. Domácí podnikatelé mají záruku průhledné legislativy, rychlých a účinných soudních rozhodnutích v obchodních sporech se svými partnery. Občané mají velmi dobré podmínky k podnikání a celá ekonomika tak zažívá růst. Klíčovým faktorem pro růst potom zůstává „lidský kapitál“.

Vývoj průměrné mzdy

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou roční hrubou mzdu v letech 2003 až 2012 dle databáze OECD. Za rok 2012 činila průměrná roční mzda 73 494  australských dolarů (1 409 508 Kč), tj. 6 124,50 australských dolarů měsíčně (117 459 Kč). Hrubou mzdu v předchozích letech nepřevádíme na koruny z důvodu odlišného vzájemného kursu v předchozích letech. 

Průměrná mzda v Austrálii v letech 2003 až 2012 

Rokprůměrná roční mzdarokprůměrná roční mzda
201273 494 AUD200754 619 AUD
201169 903 AUD200652 484 AUD
201066 724 AUD200552 572 AUD
200960 118 AUD200450 265 AUD
200857 402 AUD200347 892 AUD
Zdroj: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income

Vývoj minimální mzdy

I v Austrálii je stanovena minimální mzda zákonem. Minimální hodinová mzda v Austrálii je od 1. července 2013 ve výši 16,37 AUD (314 Kč). V posledních letech docházelo v Austrálii každoročně ke změně minimální mzdy.

Minimální hodinová mzda v Austrálii v posledních letech 

Rokminimální mzda
Od 1. 7. 201316,37 AUD
Od 1. 7. 201215,96 AUD
Od 1. 7. 201115,51 AUD
Od 1. 7. 200015,00 AUD

Daňové sazby z příjmu fyzických osob

V Austrálii je zavedeno progresivní zdanění. Do ročního příjmu 6 000 AUD je nulová sazba daně, od 6 000 AUD do 37 000 AUD je sazba daně 15 %, od 37 000 do 80 000 je sazba daně 30 %, od 80 000 AUD do 180 000 AUD je sazba daně 37 % a nad 180 000 je sazba daně 45 %.

 • Ke změnám daňových sazeb dochází v Austrálii podstatně méně než v evropských zemích. Např. Sazba DPH je od zavedení v roce 2000 ve stejné výši (10 %). Od roku 2000 je shodná i sazba daně z příjmu právnických osob (30 %). Rovněž u daně z příjmu fyzických osob se sazby daně během let příliš nelišily, pouze se měnilo rozmezí jednotlivých daňových pásem, jak se zvyšovala průměrná mzda.

Proč je zdanění práce v Austrálii nižší než v Česku?

Přestože je v Austrálii u nízkého příjmu nulová sazba daně, tak odvádí i Australané s nižším příjmem více na dani z příjmu fyzických osob než v Česku. Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou zaměstnance v Austrálii a Česku je obdobný. Důvodem je nulové povinné pojistné na straně zaměstnance v Austrálii. Celkové zdanění práce je v Austrálii citelně nižší než v Česku. Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet se tedy v Česku liší více než v Austrálii. V Česku totiž odvádí zaměstnavatelé na povinném pojistném 34 % z hrubé mzdy (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění), v Austrálii pouze 5,9 %.

 • V Austrálii se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda bezdětného zaměstnance liší o 28,8 %, v Česku o 42,46 %.

Praktický výpočet

Průměrná mzda v Austrálii činila za uplynulý rok 73 494 AUD, podprůměrná mzda ve výši 67 % je tedy 49 241 australských dolarů. Právě u podprůměrné mzdy si porovnáme výpočet zdanění v Austrálii. V přiložené tabulce máme uvedeny hodnoty i pro průměrnou a nadprůměrnou mzdu v Austrálii, současně jsou uvedeny hodnoty pro Česko, aby byla data snadno porovnatelná. 

Výpočet v Austrálii (roční mzda 49 241 australských dolarů)

 • Zdanění v prvním pásmu (do 6 000 AUD) je 0 AUD.
 • Zdanění v druhém pásmu (6 000 AUD - 37 000 AUD, z 15 %) je  4 650 AUD.
 • Zdanění ve třetím pásmu (37 000 AUD - 49 241 AUD, z 30 %) je 3 672 AUD.
 • Celková daňová povinnost je 8 322 AUD (4 650 AUD + 3 672 AUD).
 • Efektivní zdanění na straně zaměstnance činí 16,9 % (8 322 AUD: 49 241 AUD).
 • Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 5,9 % na povinném pojistném. V našem případě tedy 2 905 AUD (49 241 AUD ∙ 5,9 %).
 • Celkové daně ze mzdy činí 11 227 AUD (8 322 AUD + 2 905 AUD).
 • Celkové mzdové náklady jsou 52 146 AUD (49 241 AUD + 2 905 AUD).
 • Celkové zdanění práce činí 21,5 % (11 227 AUD: 52 146 AUD).

Zdanění práce v Austrálii a Česku (za rok 2012)
 

VýpočetAustrálieČesko
mzda (v % z průměrné mzdy)mzda (v % z průměrné mzdy)
67%100%133%167%67%100%133%167%
Daň z příjmu16,90%22,90%26,40%29,10%7,70%11,80%13,90%15,10%
Povinné pojistné placené zaměstnancem0,00%0,00%0,00%0,00%11,00%11,00%11,00%11,00%
Zdanění zaměstnance16,90%22,90%26,40%29,10%18,70%22,80%24,90%26,10%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem5,90%5,90%5,90%5,90%34,00%34,00%34,00%34,00%
Celkové zdanění práce21,50%27,20%30,60%33,00%39,30%42,46%44,00%44,90%
Zdroj: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income

Podívejte se, jak je zdanění v dalších státech světa

Mzdy a zdanění práce v zemích Beneluxu
Mzdy a zdanění práce v Polsku
Mzdy a zdanění práce ve Velké Británii

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

A odkdy se míra zdanění řeší v absolutních číslech? :-/
Sasakr
31. 8. 2013, 11:02
Prý že je zdanění práce v Austrálii nižší než v CZ. ...
von Rytow
29. 8. 2013, 13:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená