FinExpert.e15.cz

Muži vydělávají více

I přes zaměření na rovnost žen a mužů zůstávají na evropských trzích práce závažné rozdíly mezi ženami a muži v zaměstnanosti, výdělcích a profesním postupu. Míra činnosti a zaměstnanosti žen zůstává značně nižší než u mužů.
Muži vydělávají více

Ve většině členských států míra nezaměstnanosti žen výrazně překračuje míru nezaměstnanosti mužů. Ženy měly v EU v roce 2002 v průměru o 16 % nižší hodinový výdělek než muži, přičemž tento rozdíl sahal od necelých 10 % v Portugalsku a Itálii až po 20 % a více v Rakousku, Německu a Nizozemí.

Rozdíl ve výdělcích mužů a žen byl obecně menší ve veřejném sektoru než v soukromém – na úrovni Evropské unie dosahoval 11 % ve veřejném sektoru ve srovnání s 22 % v soukromém sektoru. Zvláště vysoký je u starších pracovníků (25 %), u vysoce kvalifikovaných (22 %) a u zaměstnaných osob s dohlížecí funkcí (17 %) a také ve finančních službách (29 %), zpracovatelském průmyslu (27 %) a v případě řemeslníků (32 %). Malý platový rozdíl ve stavebnictví mezi muži a ženami je důsledkem skutečnosti, že malý počet žen, které v tomto sektoru pracují, tvoří převážně ženy zastávající vysoce kvalifikovaná povolání a dohlížecí funkce, které se vyznačují vyšším platem.

Výše platu je v rukou zaměstnavatele

Na ženy je většinou uvalena větší část péče o děti, jsou s nimi na mateřské dovolené, při jejich nemoci zůstávají s nimi doma, zabezpečují chod rodiny. Nemají prostě na práci takový klid a pohodu jako muži. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází, jak nám ukazuje přiložená tabulka, k rozdílům ve mzdě. Tyto rozdíly jsou dány objektivními faktory spojených s úrovní kvalifikace nebo prostě proto, že jeden ze zaměstnanců má delší praxi nebo je lepší. Když však zaměstnavatel chce nějakého pracovníka finančně zvýhodnit, vždycky si důvod najde. Tak to na světě prostě chodí. Stejnou prací se rozumí například to, když muž a žena vykonávají stejnou profesi (politici, lékaři, učitelé ale i dělníci). Mzdou se rozumí veškeré příjmy, které vyplývají ze zaměstnaneckého poměru, jako například podpora bydlení, speciální dotace na dovolenou, dotace zaměstnaneckého důchodového připojištění anebo odstupné při skončení pracovního poměru. Stejný zákaz diskriminace platí samozřejmě i v případě rozhodování o přijetí pracovníka do zaměstnaneckého poměru. Výběr zaměstnance nesmí být zásadně ovlivněn faktem, zda jde o muže nebo ženu. Ale kdo to zaměstnavateli dokáže? V případech, že má zaměstnavatel dojem, že určitá práce může být vykonávána pouze mužem nebo pouze ženou, musí tuto skutečnost dokázat.

Čím jsou způsobeny platové rozdíly

Vždy záleží na věku, dosaženém vzdělání, počtu dětí (ženy s více či malými dětmi jsou v nevýhodě), plat rovněž závisí na regionu výkonu práce a v neposlední řadě na typu podniku. Výše uvedené osobnostní charakteristiky a charakteristiky zaměstnání a podniků odrážejí systematické rozdíly ve složení pracovních sil z hlediska pohlaví. Mohou odrážet objektivní rozdíly v produktivitě – které by zase vedly k rozdílům ve mzdách a také rozdíly v motivaci. Rozdíly mezi zeměmi v účasti na trhu práce, ve struktuře mzdy a v relativním hodnocení zaměstnání s převahou žen vysvětlují velkou část odlišností jednotlivých zemí v platových rozdílech mezi ženami a muži.

Nejdůležitějšími jednotnými faktory, které přispívají k platovému rozdílu mezi ženami a muži v Evropské unii jsou rozdíly ve výdělcích mužů a žen s rodinnými závazky, segregace žen a mužů podle sektorů a povolání, přičemž ženy jsou více soustředěny do málo placených sektorů a povolání.

Největší rozdíly jsou v Německu

Jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru vydělávají ženy méně než muži. Výjimku tvoří ve veřejném sektoru Portugalsko, kde ženy v průměru vydělají o 8 % více než jejich kolegové a v Itálii, kde vydělají více o 1 %, což souvisí se školstvím, neboť v tomto oboru pracují v těchto státech hlavně ženy. Největší rozdíly v příjmech mužů a žen ve veřejném sektoru jsou v Německu (výdělky žen dosahují 77 % výdělku mužů) a v Nizozemí (79 %). U soukromého sektoru jsou největší rozdíly opět v Německu (výdělky žen dosahují 73 % výdělků mužů), Rakousku (76 %), Řecku (79 %). Ve všech členských zemích Evropské unii mimo Nizozemí, Finska, Velké Británie byl rozdíl v úrovni mezd v soukromém sektoru vyšší nežli ve veřejném sektoru.

Průměrný hrubý příjem žen vůči průměrnému příjmu mužů v roce 2002

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Eurostat

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená