FinExpert.e15.cz

Motoristé pláčou, likvidátoři se smějí 2

„Lehce jsem přibrzdil, abych si ji mohl prohlédnout. Nato jsem narazil do vozu, jehož řidič zpomalil ze stejného důvodu.“

Je tady další víkend a my vám přinášíme druhou avizovanou sérii kreseb motoristů, jimž by mohl nejeden kreslíř anekdot závidět.

Minulý článek podnítil zajímavou diskuzi (viz komentáře zde), doplněnou o vaše zkušenosti s nehodami a poukázal na pestrost případů, kdy je při nejmenším vhodné policii zavolat, a kdy naopak není třeba. Praxe totiž nejlépe ukázala, jak se nejvhodněji zachovat při řešení dopravní nehody a odstranění jejich důsledků, s co možná nejmenšími následky.

Body a peníze

Ožehavým tématem, a také námětem k diskuzi je stávající platný bodový systém a jeho „nutnost“ novelizace. Nejrůznější zájmové, lobbistické skupiny se snaží o jeho změnu, případné zmírnění či zpřísnění. Přinášíme vám jeden z návrhů poslanecké iniciativy členů expertní skupiny poslanců Davida Šeicha a Evy Dundáčkové. A bude jen na vás, do jaké míry se s těmito návrhy ztotožníte, popřípadě vyjádříte svůj názor s případnými svými návrhy.

Pro upřesnění je třeba poznamenat, že iniciativ tohoto typu, je napříč politickým spektrem více, motivace je rovněž odlišná, ovšem je patrná snaha se stávajícím bodovým systémem něco udělat.

Výše popisovaná expertní skupina, ve složení - poslanci David Šeich a Eva Dundáčková, dopravní experti Stanislav Huml (předseda představenstva expertního ústavu silniční a městské dopravy Expert a.s.), Josef Mikulík (bývalý ředitel, nyní poradce ředitele a předseda vědecké rady Centra pro dopravní výzkum), Karel Pospíšil (Ústřední automotoklub), a automobilový závodník Jiří Volf navrhuje:

1) Zrušení bodových postihů za bagatelní přestupky jako jsou nerozsvícená světla a telefonování při řízení. Ponechání peněžní sankce.

Odůvodnění: Z vyhodnocení účinnosti provedené CDV Brno vyplývá, že většina motoristů používá osvětlení dobrovolně, respektive již před účinností novely dobrovolně svítila. Pokud řidič zapomene ve dne rozsvítit, jde o bagatelní delikt.

Telefonování při řízení je stejně rozptylující jako činnosti, které bodovou sankci nemají (jako jídlo, kouření, ladění radia...).

Klepněte pro větší obrázek

2) Odpovědnost vlastníka vozidla a řešení problematiky elektronicky zjištěných přestupků, které nebudou sankcionovány body, ale jen pokutou. Vyřeší neutěšenou situaci vymlouvání se na osobu blízkou a to, že jednou pokutou může člověk ztratit všechny body.

Odůvodnění: Návrh řeší velkou množinu deliktního jednání, kterou dnes státní správa a samospráva dokumentuje, ale není schopna postihnout. Elektronické telematické systémy jsou schopny dokumentovat překročení rychlostního limitu konkrétního vozidla, zaregistrují vozidlo, mnohdy i řidiče, avšak současný právní řád vyžaduje další obsáhlé dokazování, které je náročné a neumožňuje automatizaci. Návrh umožní tyto delikty vyřizovat pomocí výpočetní techniky bez zásahu úředníka a bez náročnosti na zpracování.

Protože se návrh pohybuje v rámci příkazního řízení, jsou vyloučeny delikty, kde se ukládá zákaz činnosti - tedy nejzávažnější dopravní přestupky, např. překročení rychlostního limitu o 40 km/hod. a více v obci. Současně nelze aplikovat body, protože pokutován je majitel vozidla a body lze udělit pouze řidiči.

Pokud majitel vozidla nebude s vyřízením tímto způsobem souhlasit, pak může podat odpor a řízení bude pokračovat standardním způsobem. Navrhovaný způsob vyřizování těchto specifických přestupků umožní efektivně vyřídit případy, kdy se dosud předvolávaní majitelé vymlouvají na osobu blízkou, správnímu orgánu zjednoduší práci s filosofií - vyřiďte si mezi sebou, kdo řídil.

Současně to je možnost pro správní orgán, nikoliv povinnost tímto způsobem postupovat, takže pokud půjde o vozidlo s extrémně vysokým počtem těchto skutků, kde bude zřejmé, že sankce se míjí účinkem a předpoklad nenapravitelného řidiče, pak lze kdykoliv postupovat standardním způsobem.

Klepněte pro větší obrázek

3) Zrušení dvojí sankce, která postrádá logiku. Při odejmutí řidičského oprávnění minimálně na dvanáct měsíců nebude přidělována bodová sankce nebo při navrácení řidičského průkazu po jeho odejmutí bude bodové konto vynulované.

Odůvodnění: Sankce nad 12 měsíců jsou samy o sobě výchovné. Pokud se řidič vrací po bezproblémovém vykonání trestu této délky do provozu, penalizace není na místě. V tomto případě jde o druhý trest, který se míjí s výchovným účinkem hrozby, která je ostatně stejné délky – 12 měsíců.

Klepněte pro větší obrázek 

4) Předmětem jednání bylo také upravení rychlostního limitu, vzniklo i následující paragrafové znění, nicméně k němu existuje negativní stanovisko části členů expertní skupiny, kteří mají k návrhu výhrady, proto nebude předmětem první novely, ale širší diskuse s Ministerstvem dopravy.  

Odůvodnění: Nové úseky budovaných komunikací umožňují rychlost vyšší. Za přísně omezených podmínek je tu svěřena ministerstvu dopravy možnost úseky definovat a v případech, kdy to nebude mít dopad na bezpečnost silničního provozu rychlost nad limit 130 km/hod. povolit. Bude třeba vybudovat na stávajících portálech i telematiku – proměnlivé dopravní značení, které bude potom moci být využíváno i k operativnímu snižování rychlosti v případě spadu sněhu, dopravních nehod, mlhy apod.

Expertní tým dále bude pracovat na těchto bodech:

1) Posílení preventivní role bodového systému pomocí psychologických pohovorů, školení atd.– inspirace v německém bodovém systému.

2) Možnost online zjišťování stavu svého bodového konta.

Expertní skupina Ministerstvu dopravy předává tato doporučení: 

1) Eliminace vysoké nehodovosti začínajících řidičů pomocí psychologické kontroly nad nezkušeným prvořidičem tak, aby si uvědomoval svoji nedostatečnou zkušenost a rutinu na silnici. Nedoporučuje se jít cestou restrikcí ani dvojího práva, ale například řidičským průkazem s omezenou platností na první dva roky, po dvouleté lhůtě a absolvování dalšího školení průkaz plnohodnotný.

2) Pomocí mýtného ekonomicky motivovat přepravce nákladní dopravy k provozu a přepravě nákladu mimo dopravní špičku.

3) Vzhledem k dramatickému poklesu činnosti policie a dopravních policistů na silnicích, který je významnou příčinou nehodovosti, posílení práce policie a preventivní role policie na silnicích.

4) Více přístrojů na detekci drog jako nového fenoménu ohrožení bezpečnosti na silnicích.

Expertní skupina bude v příštích týdnech návrh konzultovat s Ministerstvem dopravy. Současně v Poslanecké sněmovně zahájíme vyjednávání o podpoře pro novelu napříč politickým spektrem. Je nezbytně nutné co nejrychleji odstranit nejpalčivější problematické pasáže stávajícího znění tohoto zákona. Chceme tedy, aby náš návrh vstoupil v platnost už v roce 2008. Pozdější komplexní změnu zákona podpoříme svými náměty do ministerské novely. 

Tak co na to říkáte, byli byste pro takovéto změny, pokud ano či ne, nebojte se vyjádřit.

Před nastávající zimní sezónou vám však sám za sebe přeji mnoho najetých kilometrů bez nehod a pevné nervy za volantem.

Další článek


 

Související články


celkem 20 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Institut osoby blízké:-O
Kuliferda
27. 11. 2007, 09:36
Re: Nesmysly o telefonovani
Prochaine
27. 11. 2007, 02:13
Re: Nesmysly o telefonovani
jrpasmo
26. 11. 2007, 20:13
Re: Nesmysly o telefonovani
Standa
26. 11. 2007, 12:34
Nesmysly o telefonovani
j.
26. 11. 2007, 11:58

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená