FinExpert.e15.cz

Monitoringem obcí se dá předejít jejch ekonomickým problémům

Ekonomický stav municipální sféry je nepochybně jedním z ukazatelů celkového stavu ekonomiky České republiky. Jak vyplývá z analýzy společnosti CCB-Czech Credit Bureau, a.s., tak přestože zadluženost měst a obcí rok od roku stoupá a celkové příjmy obcí byly v roce 2005 menší než v roce 2004, ekonomické zdraví jednotlivých obcí se dokonce mírně zlepšuje.

Z dlouhodobého vyhodnocování ekonomického stavu všech českých měst a obcí prováděného pomocí komplexního hodnocení finančních i nefinančních ukazatelů vyplynul celkový obrázek stavu municipalit ČR od roku 2002 do konce roku 2005. Ukazuje se, že:

  1. Snížené příjmy obce v roce 2005 kompenzovaly ještě razantnějším snížením výdajů, a to především na úkor kapitálových výdajů.
  2. Objem cizích zdrojů v bilanci municipalit rok od roku roste, a to i v přepočtu na jednoho obyvatele. Celková úvěrová kapacita municipální sféry přesto není zdaleka vyčerpána. Tato skutečnost ale samozřejmě neplatí pro všechny jednotlivé obce.
  3. Celková ekonomická situace municipalit, zjištěná na základě komplexního hodnocení (iRating) obsahujícího 27 finančních a nefinančních ukazatelů, zůstala stabilní.

Právě stoupající zadluženost by ale přesto měla být podnětem k trvalému monitoringu měst a obcí, i když rozhodně není jediným kriteriem a zdravou obec od problémové rozliší až komplexní hodnocení. Přitom například ukazatel dluhové služby, s jehož pomocí stát posuzuje problematickou zadluženost obcí, často neodráží skutečný stav jejich hospodaření. Případné finanční problémy obcí navíc zpravidla identifikuje se zpožděním. Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s.  analyzovala finanční situaci všech českých obcí za roky 2002 – 2005 podle vlastního systému komplexního hodnocení “iRating municipalit“, který mimo jiné odhalil i nedostatky ukazatele dluhové služby.

„Ukazatel dluhové služby zjišťuje, jak dobře obec dokáže svými příjmy pokrýt splátky dluhů. Pokud převýší hodnotu 30 procent, považuje stát danou obec za vysoce rizikovou. To však může, ale také  nemusí být pravda. Příkladem je obec Žlutice, kterou stát v roce 2004 zařadil do bezrizikové skupiny i přes velký dluh ve výši 37,5 milionu korun (obec má 2775 obyvatel). Když obec o rok později dluh razantně snížila a stabilizovala tak svou finanční situaci, byla kvůli vyšším splátkám naopak zařazena do skupiny s vysokým rizikem,“ řekl Pavel Finger, člen představenstva firmy CCB – Czech Credit Bureau, a.s. „Ukazatel dluhové služby u této obce v roce 2004 nevykazoval žádné větší finanční problémy, zato například náš rating byl C a upozornil by již v tu dobu na zvýšené riziko,“ dodal Pavel Finger.

Nejde o ojedinělý případ. Za rok 2005 bylo ministerstvem financí do bezrizikové skupiny s nulovou hodnotou ukazatele dluhové služby zařazeno celkem 2884 obcí. Rating CCB – Czech Credit Bureau však 145 z nich řadí do skupiny středně až vysoce rizikových. Naopak téměř polovinu ze 194 obcí, jejichž ukazatel dluhové služby převýšil kritickou hranici 30 procent, vyhodnotil rating společnosti jako obce s nízkým rizikem.

Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s. hodnotí od roku 2002 stabilitu obcí pomocí vlastního sedmistupňového ratingu (A,B+,B,B-,C+,C,C-), který nabývá hodnot podle výše věřitelského rizika. Za bezproblémové se považují obce do stupně C+, tedy „střední riziko“. Narozdíl od ukazatele dluhové služby ministerstva financí hodnotí hospodaření obce komplexně. Hodnocení umožňuje obcím objektivně analyzovat své hospodaření, lépe porozumět vlastní finanční situaci a díky tomu také předcházet nadměrnému zadlužování. Rating municipalit využívají při posuzování úvěrových žádostí i některé české banky a podobnou metodiku, jejímž dodavatelem je CCB, využívá při žádostech o podporu ze strukturálních fondů vládní agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená