FinExpert.e15.cz

Mobbing aneb Bojíte se svého šéfa?

Myslíte si, že pojmy teror a mučení jsou nám na hony vzdálené a že se vyskytují pouze ve válce nebo v extrémistických organizacích? Kupodivu se s terorem můžeme setkat i na místě, kde trávíme velmi mnoho času – na svém pracovišti.
Mobbing aneb Bojíte se svého šéfa?

Kdo může mučit jiné lidi? Jsou to nějaká nelidská monstra, z nichž psychopatie čiší na první pohled? Před několika lety provedli psychologové dva experimenty. V prvním byli dobrovolníci požádáni, zda pomohou zkoumat proces učení a podílet se na zlepšování znalostí. Mělo to jeden háček: museli dávat malý elektrický šok, když se pokusná osoba v roli žáka spletla. Počet voltů se s každou chybou zvětšoval a „žáci“ začali křičet. Přesto většina „učitelů“ v pokusu pokračovala, i když si uvědomovala, že mohou ublížit, protože u dávky elektrického šoku byl již nápis „nebezpečné“. Ve skutečnosti žáci nedostávali žádné elektrické šoky, což ale učitelé nevěděli. Byli vedeni svým výkonem, respektive byli výkonným zástupcem někoho a něčeho jiného a ztratili svou autonomii, ve které jednají podle svého svědomí a hodnot.
Druhý experiment byl hrou na vězně a věznitele. Ve sklepech univerzity si dobrovolníci zřídili vězení. Pak se rozlosovali na vězně a věznitele. Předem byly vyloučeny osoby, které by mohly mít násilnické či psychopatické sklony. Přesto po necelých 14 dnech bylo třeba pokus ukončit. Věznitelé se příliš vžili do role, která byla spojena s šikanou až terorem na druhých. Psychopatického jednání se dopouštěli lidé, na kterých za normálních podmínek nebylo možno konstatovat nějakou úchylku.

Nebuďte si příliš jisti

Co vyplývá z těchto experimentů? Fyzického či psychického násilí a teroru na druhých je schopno daleko více lidí, než si myslíme. Ani my sami si nemůžeme být před sebou až tak jisti, dokud sami neprojdeme podobnou zkušeností. K psychickému násilí přitom máme blíže než k fyzickému.
Tendence k násilí na pracovišti je tedy skrytá a podmíněna rolí a situací. Organizace vždy v nějaké míře umenšuje autonomii jedinců, jinak by stěží mohla fungovat. Proto nás mobbing může překvapit a reagujeme na něj až je pozdě. Psychický teror na pracovišti se rozvíjí postupně a takřka vždy je ve jménu výkonu, i když výkonnost nezlepšuje, alespoň z dlouhodobého hlediska.

Jak může vypuknout štvanice na podřízené ?

„Šéf“ může vytvořit na pracovišti takovou atmosféru, že vyhlédnutá oběť je štvána nejen jím, ale i smečkou věrných. Nezřídka sám zjevnou agresi neprojevuje a tváří se jako dobrák.
Autorem šéfismu povětšinou není psychopatická osobnost, i když tak jedná. Kdo ale bývá jejich obětí? Bývají to zakomplexované, křehké chudinky? Obětí obvykle není ten nejslabší; právě ti nejslabší bývají velmi důležitou součástí smečky šéfa. Obětí bývá ten, kdo se přece jen v něčem, třeba i málo podstatném, liší a projevuje tak určitou nezávislost.

Fáze mobbingu

Nejdříve je vyhlédnuta oběť, která nebude úplně tou nejsnadnější kořistí a ani obvykle není tím, kdo v organizaci již pozbyl většinu své autonomie. Tato oběť je pak pronásledována za každou chybu, která by třeba jinému prošla. Zároveň se hledá, co ji nejvíce zraňuje. Pak je potřeba ji lapit, že už nemá úniku, i když se mermomocí snaží dokazovat, že to tak není. Poslední fází je postavení oběti stranou. Zatímco předtím jí byla věnována aktivní negativní pozornost, teď je postavena mimo události a komunikaci. O tom, co se děje, se dozví jako poslední, pokud se to vůbec dozví.

Kde se daří mobbingu?
Nejvíce se mobbingu daří v tzv. homogenních kulturách, jejichž členové se sobě velmi podobají. To jsou internáty, ale i třeba firmy s malou mírou odlišnosti ve věkové, vzdělanostní, odbornostní struktuře apod.

Proč vlastně mobbing vzniká

Důvodů k mobbingu může být několik a povětšinou nejsou osobního charakteru. Může jít o uvolnění frustrace z toho, že něco nejde tak, jak bychom si přáli a je třeba najít viníka, když řešení není nablízku. Cílem mobbingu je také zabezpečení poslušnosti druhých skrze pokoření a obětování jednoho. Je to zpráva pro druhé, že obětí se může stát skoro každý, když si na něco nedá pozor.
Definice psychického teroru a šéfismu udává, že jde o management strachem.

Jak se bránit

Nejlepší obranou před mobbingem je prevence, nejlepší prevencí je organizační kultura, která je namísto citlivosti na chybu a hledání viníka zaměřena na řešení. Taková kultura bude ctít autonomii svých pracovníků a bude podporovat co největší míru sebeřízení.
Na úrovni nadřízených je tou nejlepší prevencí rozvoj jejich vedoucích dovedností. Mezi charakteristiky dobrého vůdce patří, že uplatňuje „moc k …“ namísto „moci nad …“.
Jestliže se začnete cítit obětí mobbingu, na prevenci je již pozdě. Tak jako platí, že vyděračům se neustupuje, byť za to platíme velkou cenu, s „šéfem-teroristou“ se nevyjednává, nesmlouvá. Na první známky byste měli rychle reagovat a vést otevřený rozhovor s šéfem a jasně si stanovit hranice. Když vše dále pokračuje, měli byste jednat nezávisle. Musíte si uvědomit, že tohle nemáte zapotřebí. Nebojte se a nevytvořte si sami vězení z takové organizace tím, že budete mít mnoho důvodů, proč nekontaktovat vyššího nadřízeného nebo neodejít z firmy nebo neudělat cokoli jiného.

Slovníček
autonomie: svébytnost, nezávislost
mobbing: psychický teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy, zlomyslnosti atp. Od běžného šikanování se odlišuje zejména vysokým stupněm psychologických a mizivým procentem fyzických útoků
šéfismus (bossing): šikanování ze strany nadřízenéhoČlánek vyšel také v měsíčníku Osobní finance.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená