FinExpert.e15.cz

Mladí lidé na státní důchod příliš nespoléhají

Průzkum potvrdil, že než na státní pomoc je lepší spolehnout se sám na sebe.

Podle výsledků celosvětového výzkumu skupiny AXA, zkoumajícího život v důchodovém věku jak z pohledu samotných důchodců, tak ekonomicky aktivních jednotlivců, jsou mladší generace ochotnější připustit  zodpovědnost za svou situaci po odchodu do důchodu. Lidé také začínají plánovat své finanční zajištění dříve než v minulosti. Zvyšující se důraz na zodpovědnost jednotlivce představuje jeden z nejvýraznějších kontrastů mezi generacemi.

Asi nejdůležitějším zjištěním výzkumuje fakt, že mladší lidé (25 – 34 let) spoléhají v otázce financování vlastního důchodu více sami na sebe a méně na stát. S tím také souvisí snížení průměrného věku, kdy se lidé začínají připravovat na důchod. Zatímco v roce 2004, kdy byl proveden první výzkum tohoto typu, vyšel průměr 38,4 let, letošní výsledky ukazují výrazný posun – plánovat důchodovou situaci začínají lidé průměrně ještě před 32. narozeninami.

„Tento trend se projevuje i v České republice. Stále více lidí přemýšlí o své budoucnosti a uvědomuje si, že systém průběžného financování důchodů jim nezaručí dostatečné příjmy pro aktivní a spokojené stáří. Proto mají tak velký zájem o penzijní připojištění,“ uvedl Petr Žaluda, generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Přes tři čtvrtiny (77 %) pracujících lidí podle výsledků výzkumu očekává, že jejich kvalita života po odchodu do důchodu zůstane stabilní, nebo se zlepší. Tyto představy téměř přesně odpovídají zkušenosti důchodců, z nichž 75 % uvedlo, že kvalita jejich života je nyní vyšší nebo stejná, než když pracovali.

Spokojení důchodci

Výsledky ukazují, že v otázce věku odchodu do důchodu vidí důchodci sami sebe často jako výjimku ze svého vlastního pravidla. Velká většina důchodců (81 %) uvedla, že je možné lidi nad 65 let hodnotit jako dobré pracovníky. Při dotazu, do jakého věku by oni sami byli způsobilí k práci, byl ale průměrný věk pouze 64,6 let.

Většina důchodců je se svou životní situací celkem spokojená. Zhruba 85 % z více než 5000 dotazovaných důchodců popisovali sami sebe jako „velmi šťastné“ (27 %) nebo „docela šťastné“ (58 %). Jen malé rozdíly pak byly mezi důchodci mladšími než 65 let a ve věku 65 let a více.

Zhruba tři ze čtyř důchodců uvedli, že jsou „docela zdraví“ nebo „velmi zdraví“. Přestože existuje významná spojitost mezi zdravím a štěstím, velké množství důchodců, kteří své zdraví nepovažují za dobré, sami sebe vnímají jako velmi šťastné.

Muži versus ženy

Výzkum se zaměřil i na rozdíly mezi muži a ženami. Není překvapivé, že ženy se ukázaly jako citlivější k tématu stárnutí z hlediska fyzického vzhledu. O fyzický vzhled obecně více pečují lidé v důchodu, na druhé straně plastickou chirurgii jako nástroj „boje za lepší a mladší vzhled“ berou v potaz více pracující ženy než důchodkyně.

Rozdíly mezi muži a ženami existují v oblasti změn životní úrovně po odchodu do důchodu. V polovině ze šestnácti zemí, v nichž byl výzkum realizován, ženy v důchodu uvedly podstatně hlubší pokles životní úrovně než muži. Například ve Francii 58 % důchodkyň uvedlo, že se jejich životní úroveň snížila, zatímco stejný pocit má jen 44 % francouzských mužů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že téměř všude jsou na tom ženy v důchodu finančně hůře než muži.

Výzkum si kladl za cíl zjistit, jaké jsou představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o době po odchodu důchodu, a srovnat je s pohledem nynějších důchodců. Zkoumán byl i přístup jedinců k finančnímu plánování důchodového věku. Výzkum proběhl v šestnácti zemích světa , tázáno bylo celkem 11 590 respondentů.  Letos poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna i Čína.

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Abychom se toho důchodu vůbec dožili
AG
3. 5. 2007, 17:12
Re:Abychom se toho důchodu vůbec dožili
jan
27. 4. 2007, 00:44
Re:Abychom se toho důchodu vůbec dožili
jaké poplatky
26. 4. 2007, 23:09
Re:Abychom se toho důchodu vůbec dožili
jan
26. 4. 2007, 21:13
Re:Hlavně
SocPredator
26. 4. 2007, 10:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená