FinExpert.e15.cz

Mladí dostanou půjčku 150 tisíc na modernizaci bytu

Vláda v lednu schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 36 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až sto padesáti tisíc korun. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo podrobnější informace.
Mladí dostanou půjčku 150 tisíc na modernizaci bytu

Kdo může požádat o úvěr a na co lze použít?

Úvěr

  • lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, ve kterém je alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě;
  • slouží na modernizaci bytu, tj. na stavební úpravy nebo udržovací práce a to i na bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu;
  • může být také použit na připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby;
  • lze poskytnout do výše 150 000 Kč a úročí se 2 % úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy;
  • lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části.

Je jednorázový, anebo může člověk žádat opakovaně?

Úvěr nelze poskytnout žadateli příjemci opakovaně.

Kdo bude úvěr poskytovat a z čeho?

Tato forma státní podpory mladých rodin se bude poskytovat z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Návrh tedy nemá přímý dopad na státní ani ostatní veřejné rozpočty.

Při předpokládaném počtu 6,5 tis. příjemců úvěrů ročně představuje počáteční čisté výdaje SFRB objem 975 mil. Kč v 1. roce. Schválený rozpočet SFRB pro rok 2006 počítá s objemem 1 mld. Kč na tuto novou formu podpory mladých rodin.

Kdy mohu o úvěr požádat?

Účinnost návrhu je od 1. března 2006. Poskytuje se tak určitý čas na zajištění technických podmínek pro realizaci navrhované formy podpory ze strany poskytovatele. Žadatelé tedy mohou začít posílat žádosti od 1. březnu 2006 na adresy SFRB:

pracoviště Praha
ul. Dlouhá 13
110 00 Praha 1
telefonické spojení: 221 771 611
faxové spojení: 221 771 636
E-mail: sekretariat@sfrb.cz

pracoviště Olomouc
Dolní náměstí 9
771 00 Olomouc
telefonické spojení: 58 520 61 21
faxové spojení: 58 523 43 03

Formuláře Žádosti bude možné od 15. 2. 2006 stáhnout na webových stránkách SFRB: www.sfrb.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená