FinExpert.e15.cz

Minimalizace daňové povinnosti

Daně zasáhnou hluboko do kapes mnoha poplatníků daně z příjmů. Nezapomeňte proto využít všech odpočtů, které zákon umožňuje.
Minimalizace daňové povinnosti

V daňovém přiznání za rok 2008 došlo mimo zavedení rovné 15% daně také k výraznému zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na děti žijící s poplatníkem v domácnosti. Byly rovněž zachovány všechny výhody nezdanitelných položek z minulých let.

Slevy na dani

Slevy na dani, které může poplatník využít, jsou upraveny v § 35ba zákona o dani z příjmu. V tabulce uvádíme jejich přehled za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007.

Typ slevy

rok 2007

rok 2008

na poplatníka

7 200 Kč

24 840 Kč

starobní důchodce

0 Kč

24 840 Kč

na manžela/ku

4 200 Kč

24 840 Kč

na manžela/ku držitele průkazu ZTP

8 400 Kč

49 680 Kč

na částečný invalidní důchod

1 500 Kč

2 520 Kč

na plný invalidní důchod

3 000 Kč

5 040 Kč

na průkaz ZTP/P

9 600 Kč

16 140 Kč

pro studenta

2 400 Kč

4 020 Kč

Zvýšená sleva na poplatníka snižuje výrazným způsobem daňovou povinnost všem poplatníkům daně. K výraznému zvýšení došlo také u slevy na manžela/ku, která nemá vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Do vlastního příjmu se přitom ze zákona nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní a stavební spoření. To tedy znamená, že poplatník, jehož manželka je na mateřské dovolené, uplatní tento rok slevu na dani ve výši 49 680 Kč! V daňovém přiznání je potřeba tuto skutečnost doložit čestným prohlášením manželky/la, že neměl v roce 2008 vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc korun.

Daňové zvýhodnění

Všichni plátci mající nejméně jedno dítě, které s nimi žije v domácnosti, mohou uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění. Na každé dítě, které žilo s plátcem po celý rok v domácnosti, lze uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 10 680 Kč (890 Kč za každý měsíc). Maximální zákonný limit pro uplatnění daňového bonusu činí 52 200 Kč. V loňském roce činilo daňové zvýhodnění 6 000 Kč ročně na každý dítě. Během roku tak došlo ke zvýšení bonusu o 78 %.

Nezdanitelné položky

Zákonná úprava nezdanitelných položek je téměř shodná s rokem 2007. Nezdanitelné části základu daně dle § 15 zákona o dani z příjmu jsou:

  • dary

Od základu daně lze odečíst dar, který byl poskytnut fyzické osobě provozující např. školské nebo zdravotnické zařízení nebo byl poskytnut finanční dar fyzické osobě určený na zdravotní pomůcky. Dále lze odečíst dar poskytnutý právnické osobě na financování školství, vzdělávání, sociálních účelů, zdravotnictví, ekologických či humanitárních účelů. Pro daňové účely je potřeby všechny dary doložit (např. darovací smlouvou). Aby mohl být dar daňově uznatelný, musí být vyšší než 1 000 Kč a činit nejvíce 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se posuzuje i odběr krve u bezpříspěvkového dárce krve, a to částkou 2000 Kč za jeden odběr.

  • úroky z úvěru

I za rok 2008 si lze odečíst zaplacené úroky z úvěru až do výše 300 000 Kč. Aby mohly být úroky daňově uplatněny, musí být splněny tyto zákonné podmínky: úvěrem musí být řešeny bytové potřeby poplatníka (např. výstavba domu, koupě pozemku – musí být zahájena stavba do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy, koupě bytu, splacení členského vkladu…). Jestliže je více účastníků na smlouvě o úvěru, tak mohou odpočet uplatnit buď všichni (rovným dílem) nebo pouze jeden z nich. Daňový poplatník musí být vždy ve smlouvě uveden jako účastník smlouvy. K daňovému přiznání je opět potřeba doložit potvrzení o zaplacených úrocích (banky i stavební spořitelny jej svým klientům zasílají).

  • příspěvky na penzijní pojištění

Poplatník si může odečíst od základu daně také platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Při spoření nad 6 000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje, snížit daňový základ až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. Opět je potřeba doložit potvrzení o zaplacených příspěvcích (jednotlivé pojišťovny jej opět svým klientům zasílají).

  • příspěvky na životní pojištění

Poplatník si může dále odečíst od základu daně pojistné, které zaplatil na životním pojištění. Ze základu daně lze odečíst částku až ve výši 12 000 Kč. Podmínkou však je, aby výplata pojistného plnění byla ve smlouvě sjednána nejdříve až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve lze pojistné vyplatit v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let. Lze mít samozřejmě uzavřeno více životních pojistek u více subjektů, potom se tyto částky sčítají (pouze však do výše 12 000 Kč). Opět je potřeba doložit potvrzení o zaplacených příspěvcích (jednotlivé pojišťovny jej opět svým klientům zasílají).

  • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Od základu daně si může poplatník odečíst rovněž zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Maximálně lze však odečíst částku ve výši 3 000 Kč, poplatník daně musí být současně členem této odborové organizace.

  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Odečíst lze od základu daně nejvíce částku ve výši 10 000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníka s těžkým zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Dary
Karlos Paras
5. 3. 2009, 13:19
Re: FinExpert, nebo GolaExpert? :-)
Petr Gola
5. 3. 2009, 11:07
Re: FinExpert, nebo GolaExpert? :-)
Rob
5. 3. 2009, 10:51
Re: FinExpert, nebo GolaExpert? :-)
Petr Gola
5. 3. 2009, 09:45
Re: FinExpert, nebo GolaExpert? :-)
Rob
5. 3. 2009, 07:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená