FinExpert.e15.cz

Mimořádný příjmový měsíc a platba solidární daně

Solidární daň se počítá z hrubé mzdy. (Příklady)
Mimořádný příjmový měsíc a platba solidární daně

Zaměstnanci s měsíční hrubou mzdou nad 106 444 Kč v roce 2015 musí odvádět ze své hrubé mzdy solidární daň. Kdy je potřeba podat daňové přiznání za rok 2015 a kdy je možné požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně? 

Sazba daně z příjmu fyzických osob je stanovena v § 16 zákona o dani z příjmu. Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 %. Solidární daň se týká pouze částky nad rozdíl mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobku průměrné mzdy stanovené podle zákona upravující pojistné na sociální zabezpečení. Za rok 2015 podléhá platbě 7% solidární daně hrubá mzda zaměstnance nad částku 1 277 328 Kč. Zaměstnanci přitom odvádí povinné daně měsíčně ze své hrubé mzdy, při výpočtu měsíční daně z příjmu se posuzuje částka 106 444 Kč. Solidární daň se počítá z hrubé mzdy a nikoliv superhrubé mzdy, jak si ukážeme na praktickém příkladu. 

Sociální pojištění pro živnostníky v roce 2016

Sociální pojištění pro živnostníky v roce 2016

Jak vysoká bude minimální záloha v roce 2016?

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Černý měl v září hrubou měsíční mzdu 130 000 Kč. Kolik zaplatí pan Černý na dani z příjmu fyzických osob celkem? 

  • Superhrubá mzda činí 174 200 Kč (130 000 Kč x 1,34)
  • Daň z příjmu fyzických osob je 24 060 Kč (174 200 Kč x 15 %) - 2 070 Kč)
  • Solidární daň je 1 648 Kč (130 000 Kč - 106 444 Kč) x 7 %)
  • Odvedená záloha na dani z příjmu po slevě 25 708 Kč

Zaměstnanci panu Černému je jeho zaměstnavatelem sraženo na dani z příjmu fyzických osob v zářijové výplatě obdržené na účet v říjnu celkem 25 708 Kč. 

Příjem nad limit pouze v některém měsíci

Někteří zaměstnanci odvedou v některém měsíci roku 2015 z hrubé mzdy solidární daň, neboť mají z různých důvodů výjimečně vysokou hrubou mzdu. V ostatních měsících však mají hrubou mzdu značně nižší a souhrnná hrubá mzda za celý rok je potom nižší než částka 1 277 238 Kč a nevzniká povinnost platby solidární daně za celý rok. Případný přeplatek v některém z měsíců je možné vyřídit formou provedeného ročního zúčtování zaměstnavatelem. Zaměstnanci, kteří mají svoji hrubou mzdu za rok 2015 do 1 277 328 Kč, tedy mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, i když měli v některém měsíci hrubou mzdu nad 106 444 Kč. 

Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání? 

Zaměstnanec mající roční hrubou mzdu za letošní rok nad 1 277 328 Kč si však musí sám podat daňové přiznání. Zaměstnavatel za něho nemůže provést roční zúčtování daně. Pro podání daňového přiznání bude zaměstnanec potřebovat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. V daňovém přiznání mohou při splnění zákonných podmínek uplatnit nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Základní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 je do 1. dubna 2016. Zaměstnanci mající příjmy pouze ze závislé činnosti s příjmy nad limit však nebudou podávat „přehledy o příjmech a výdajích“ jako osoby samostatně výdělečně činné. Povinnosti spojené s platbou sociálního pojištění a zdravotního pojištění za ně vyřídil během roku zaměstnavatel. 

Ztrátu lze v daňovém přiznání započítat

Zaměstnanci mající příjmy ze závislé činnosti s roční hrubou mzdou za rok 2015 nad limit, kteří mají současně příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, mohou v daňovém přiznání započítat případnou ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2015.

Praktický příklad

Pan Novotný bude mít za celý rok 2015 příjmy ze závislé činnosti ve výši 1 560 000 Kč. Současně dosáhne pan Novotný ztráty ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 460 000 Kč. Z důvodu odečtu ztráty bude základ daně 1 100 000 Kč (1 560 000 Kč - 460 000 Kč) a pan Novotný nebude za rok 2015 platit solidární daň, neboť nebude mít příjem nad zákonný limit. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená