FinExpert.e15.cz

MHD v Praze levně či draze?

Městská hromadná doprava dokáže v přecpaných metropolích ušetřit dost času. Šetří i vaše peníze? Přinášíme srovnání MHD v jednotlivých městech.
MHD v Praze levně či draze?

Ke konci minulého roku a od nového roku 2008 došlo ke změnám cen městské hromadné dopravy v některých městech České republiky. Nejvýrazněji tyto změny zasáhly Prahu, kde se cena některých jízdenek zvýšila až o 50 procent. 

V Česku nejdražší

Cestování po hlavním městě tak nadále zůstává nejdražší v celé republice. Nejvíce podražilo krátkodobé jízdné, naopak méně dlouhodobé předplatní kupóny, u nichž byly rovněž zachovány výhody, které doposud přinášely. Z toho vyplývá snaha pražského dopravního podniku zvýšit nebo alespoň zachovat podíl předplatitelů těchto dlouhodobých jízdních dokladů. Od nového roku se tak například zvýšila cena základní přestupní jízdenky (s časovou platností na 75 minut) o 30 procent z 20 na 26 kč a cena jednodenního jízdného o 25 procent z 80 na rovných 100 korun. 

Nejvíce cena vzrostla u jízdenky s platností na 5 dnů z 280 kč na 500 kč tedy o 78 procent, navíc původní cena se týkala jízdného se sedmidenní platností. Také třídenní jízdenka výrazně podražila a to z 220 na 310 kč. K nejmenšímu zdražení došlo u dlouhodobých předplatných kupónů, zejména pak u sociálně slabších skupin občanů, tedy důchodců a studentů. Cena čtvrtletního jízdného pro důchodce tak nyní činí 660 kč. Oproti původně ceně 630 kč zde došlo k navýšení „pouze“ o 4,8 procenta. 

Srovnání cen městské hromadné dopravy v České republice

MěstoJednotlivé jízdné, cena/časová platnost (min)Jednodenní jízdenkaRoční kupón
Brno15 Kč/60                           60 Kč       3 700 Kč
České  Budějovice     14 Kč/40                           40 Kč       3 960 Kč
Hradec Králové14 Kč/35                           60 Kč       3 520 Kč
Jihlava12 Kč/60                           40 Kč       2 800 Kč
Karlovy Vary16 Kč/40                           70 Kč       2 960 Kč
Liberec16 Kč/40                           70 Kč       4 800 Kč
Olomouc10 Kč/40                           30 Kč       2 400 Kč
Ostrava15 Kč/45                           48 Kč       4 852 Kč
Pardubice13 Kč                           65 Kč       3 600 Kč
Plzeň12 Kč/30                           40 Kč       3 460 Kč
Praha26 Kč/75                         100 Kč       4 750 Kč

V porovnání s ostatními městy České republiky má Praha podstatně dražší jízdné MHD. Tento fakt není nijak zvláštní, protože podobně tomu je i ve většině ostatních států Evropy, kde cena MHD v hlavních městech je vyšší než ve zbývajících městech daného státu. Navíc ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty si Praha zas tak špatně nevede. Cena krátkodobého i dlouhodobého jízdného je poměrně nízká a to i přesto, že Praha ze svého rozpočtu dotuje MHD více než většina ostatních srovnatelných evropských metropolí. Dle pražského magistrátu je to téměř 70 procent nákladů na jednotlivou jízdu a jedním z cílů současného zdražování je snížení tohoto podílu.  

Naproti tomu vyšší cena za jízdné je ve většině velkých měst na západ od Prahy vyvážena vyšší kupní silou tamějších obyvatel. Navíc v těchto městech mohou srovnatelné jízdní doklady mít lepší parametry než ty pražské a také komfort při cestování a celková kvalita dopravy může být na vyšší úrovni. Příkladem může být Berlín, kde základní krátkodobá jízdenka sice stojí 2,1 €, ale její platnost je 2 hodiny s neomezeným množstvím přestupů. Důležitou roli krom jiného hraje i objem dopravy a s tím i celkové náklady na její provoz, které se nakonec promítnou i do ceny jízdného.

Srovnání cen městské hromadné dopravy v zahraničí v přepočtu na koruny*  

MěstoJednotlivé jízdnéRoční kupón
Praha26  Kč4 750 Kč
Berlín59  Kč19 650 Kč
Bratislava17  Kč5 600 Kč
Budapešť27  Kč9 400 Kč
Mnichov30  Kč13 800 Kč
Paříž60  Kč15 100 Kč
Varšava17  Kč4 900 Kč
Vídeň60  Kč11 650 Kč
* Uvedené ceny jsou pouze orientační, u jednotlivého jízdného může být odlišná délka platnosti a mohou být stanoveny odlišné podmínky jeho využívání.

Opravdu to musí být? 

Existují argumenty pro i proti zdražování. Zastánci zvýšení cen MHD v Praze argumentují zejména tím, že ke zdražování v posledních 10 letech příliš často nedocházelo, naposledy v roce 2005, přičemž ceny ostatních produktů a služeb se v předešlém období zvyšovaly poměrně často, zejména pak cena elektrické energie a pohonných hmot, na kterých jsou dopravní prostředky MHD téměř bezvýhradně závislé. Za tu dobu se rovněž zkvalitnila dopravní obslužnost města, zvýšil komfort cestování a posílily a prodloužily některé spoje. Jestliže má v tomto trendu hlavní město pokračovat, potřebuje ke své expanzi v MHD více peněz. 

Navíc pokud město současně zkrátí dopravnímu podniku dotace, bude muset tyto ztráty něčím nahradit. Otázkou je, zda se peníze nedají získat i jinak, než-li zdražováním a to například vyššími pokutami pro černé pasažéry a jejich větší kontrolou. Tomu by mohlo napomoci znovuzavedení turniketového systému do metra, čímž by se revizoři mohli zaměřit především na tramvaje a autobusy. 

Šetřit se však dá i jinak, i když tato možnost není příliš v moci dopravního podniku ale spíš politických elit společnosti. To se týká zejména poslanců a senátorů, kterým by mohlo být zrušeno bezplatné jízdné. I když by tento krok žádnou výraznou změnu v rozpočtu dopravního podniku nepřinesl, bylo by to rozhodně spravedlivější vůči jiným, zejména sociálně slabším skupinám občanů, kteří takto zvýhodňováni nejsou. 

Proti zdražování hovoří zejména fakt, že pro některé skupiny obyvatel se cestování pomocí MHD může stát nákladnější, než-li cesta vlastním autem. To se týká zejména osob, jež cestují skupinově a své jednotlivé náklady na přepravu tak mohou kumulovat v jeden jediný výdaj a to zakoupení benzínu. Pokud by počet takovýchto obyvatel přeorientovaných na automobilovou dopravu byl vysoký, mohly by se tím odvést zisky z prodeje jízdného a zdražování by tak ztratilo svůj význam. Stejně tak by mohlo dojít k většímu znečištění města nárůstem počtu automobilů ne jeho cestách. Pozitivní zprávou jistě je, že dopravní podnik se zavázal v příštím roce své jízdné nezvyšovat. 

SMS jízdenka, inspirace pro ostatní města? 

Ke zlepšení celkového komfortu cestování by mělo přispět zavedení možnosti koupit jízdenku pomocí SMS. Tato služba je v Praze již v provozu od poloviny listopadu a v současnosti jí využívá 7 500 až 10 000 cestujících denně a je předpoklad, že by se měl jejich počet zvyšovat. Zatím je možné zakoupit pouze jízdenku v ceně 26 kč s dobou platnosti na 90 minut, což je pro cestujícího výhodnější než papírová jízdenka, která platí 75 minut od jejího označení. Stačí zaslat jednoduchou SMS ve tvaru DPT na číslo 9020626 a do dvou minut by vám měla přijít potvrzovací SMS s ověřovacím kódem. 

V praxi se však často stává, že zpráva přijde třeba až za 10 minut nebo i později a dokud jí nemáte na svém mobilu, neměli byste vstupovat do přepravního prostoru metra. Je proto dobré SMS odeslat dříve než se dostanete k samotné budově metra nebo než nastoupíte do tramvaje či autobusu. 

Pokud si tedy budete chtít zakoupit SMS jízdenku, měli byste mít aktivovanou službu Premium SMS (aktivace je zdarma a nic za její využívání neplatíte) a když cestujete pracovně a potřebujete stvrzenku o vaší jízdence pro účetnictví, je možné si ji nechat vystavit na www.smsjizdenka.cz. Do budoucna by bylo dobré takto zavést i zlevněné jízdné, případně různé druhy časových jízdenek tak, aby tuto službu mohlo využívat široké spektrum cestujících. 

Rovněž některá další města v České republice uvažují o zavedení SMS jízdného. Náklady na zřízení a provoz jsou ze strany hlavního města nulové, nese je smluvní poskytovatel služby společnost Erika a mobilní operátoři. Smluvní poskytovatel si však účtuje z ceny jízdenek údajně 25 procent, čímž vyvstává otázka, zda tato služba není ve svém důsledku ztrátová, respektive dokáže spolknout méně finančních prostředků, než provoz jízdenkových automatů, případně zavádění nových. 

Zapojení Českých drah 

Pokud tedy máte vy nebo vaši známí namířeno do hlavního města a nechce se vám kupovat lístek v automatu nebo posílat SMS, můžete rovněž zakoupit jízdenky ve vlacích nebo na nádražích Českých drah. Zatím se tato možnost týká jen jednodenních a jeden a půl denních jízdenek a nově zavedené transferové jízdenky pro přesun mezi hlavním, holešovickým a Masarykovým nádražím. 

Bohužel u prvních dvou jízdenek je platnost značně omezena, jednodenní platí pouze v den jejího zakoupení do jedné hodiny po půlnoci následujícího dne, tudíž by asi nemělo příliš smysl jí kupovat, pokud byste do Prahy dorazili až večer. Jeden a půl denní pak platí od 16 hodin dne jejího zakoupení do půlnoci následujícího dne. Cena první je 80 kč, je tedy o 20 kč levnější než klasická 24-hodinová jízdenka a druhá přijde na 100 kč. 

Za transferovou jízdenku pak zaplatíte 18 kč. Zde by rovněž bylo dobré rozšířit sortiment nabízených jízdenek o další krátkodobé jízdné a to nejen o jízdenky pražské MHD, ale i ostatních velkých (nebo krajských) měst České republiky, do kterých bude daná vlaková souprava směřovat a zvýšit tak celkový tak celkový komfort cestování. Bude však záležet zejména na jednotlivých dopravních podnicích, jak se s Českými dráhami dohodnou a jaké jízdné by cestujícím chtěli ve vlacích nabídnout.

Další článek


 

Související články


celkem 34 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Příjmy z reklamy by pokryly celé náklady
Garfield
25. 1. 2008, 10:27
Re: Jak je to s cenou...OSTRAVA
johny
25. 1. 2008, 08:22
Re: Londýn
Alexx
25. 1. 2008, 07:54
Apokalypsa
Martin
24. 1. 2008, 23:39
Diskontní jízdné v MHD
Poslanec PČR
24. 1. 2008, 21:26

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená