FinExpert.e15.cz

Mezinárodní banky pohlcují Evropu

Dvě třetiny bankovního sektoru jsou ve vlastnictví mezinárodních bank. A ty míří dál na východ, do Ruska.
Mezinárodní banky pohlcují Evropu
Bankovní trh ve střední a východní Evropě (SVE*) se nadále vyznačuje dominantním postavením mezinárodních bank, které tento trh považují za svůj druhý domácí trh, vyznačující se navíc silným potenciálem růstu. Ke konci r.  2005 činil podíl na trhu v tomto regionu u mezinárodních bank 78 %  (kromě Ruska, Ukrajiny a Turecka). Bankovní trhy v „zavedených“ zemích SVE byly již do značné míry privatizovány a nabízí se zde nyní už jen velmi málo příležitostí k novým akvizicím. Mezinárodní investoři proto čím dál tím více obracejí svou pozornost k trhu Ruska, Turecka a ve střednědobé perspektivě také Ukrajiny  - v těchto zemích nedosáhl proces internacionalizace a konsolidace bankovního sektoru ještě pokročilé fáze. Tyto země přitom nabízejí významný růstový potenciál: při jejich zahrnutí do výpočtu podílu na trhu by měly mezinárodní banky jen 46% podíl na bankovním trhu SVE. Takové jsou výsledky nedávné studie provedené výzkumnou sítí UniCredit New Europe. Tato síť zahrnuje všechna výzkumná oddělení skupiny zaměřená na region SVE.

* SVE = Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina.

V Turecku mají mezinárodní banky v současnosti 19% podíl na trhu. Privatizační proces tam postupuje a dá se zároveň očekávat další konsolidace trhu. V Rusku je podíl zahraničních bank ještě nižší, dosahuje tam v současné době pouze 9 %. Vzhledem k tomu, že je v této zemi celkem 1 200 bankovních institucí, dá se jasně očekávat, že proběhne proces strukturální transformace. Naopak nejvyšší koncentraci mezinárodních bank můžeme zaznamenat v nových členských zemích EU Estonsku (99 %) a Slovensku (98 %), následovaných kandidátskou zemí Chorvatskem (91 %).

Rusko, Turecko a ve střednědobé perspektivě také Ukrajina tak jsou jednoznačně novými cíli regionální strategie velkých mezinárodních hráčů, kteří působí na trzích regionu SVE.

Hlavní mezinárodní banky v SVE

Několik mezinárodních hráčů považuje region SVE za svůj druhý domácí trh. Tito hráči mají v několika zemích regionu vedoucí postavení a těží ze široké nadregionální sítě. Nejdůležitějších 7 hráčů kontroluje zhruba čtvrtinu celého bankovního trhu ve střední a východní Evropě (26 %, měřeno celkovými aktivy).

Mezi velkými mezinárodními bankami působícími v regionu má skupina UniCredit Group první místo s celkovými aktivy ve výši 86,2 mld. EUR (mimo Splitskou banku v Chorvatsku, jednotky v Turecku zahrnuty  50%) a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 1,3 mld. EUR1. To znamená, že skupina  UniCredit Group je téměř dvakrát tak větší oproti svému nejbližšímu konkurentovi.

Na druhém místě je Erste Bank s celkovými aktivy ve výši 48,7 mld. EUR a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 711 mil. EUR (vč. Erste Bank Serbia a BCR v Rumunsku).

Belgická skupina KBC je třetí, s celkovými aktivy 42,7 mld. EUR a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 556 mil. EUR.

Za těmito prvními třemi bankovními skupinami se dále řadí Raiffeisen International (celková aktiva: 42,3 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 481 mil. EUR, vč. Impexbank v Rusku,  Aval Bank konsolidovaná od října  2005).

Société Générale (celková aktiva: 30,1 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 531 mil. EUR, vč. Splitské banky)

Banca Intesa (celková aktiva: 22.1 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 326 mil. EUR, vč. KMB, Intesa Beograd, Ukrsdbank and UPI banka)

Maďarská OTP (celková aktiva: 19,1 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 609 mil. EUR, vč. Niska Banka a Zepter Banka a OTP Hrvatska od 2. čtvrtletí 2005)

Největší síť v regionu má UniCredit Group / BA-CA (17 zemí) a Raiffeisen International (15 zemí), po nichž následuje skupina Société Générale (10 zemí) a Banca Intesa (9 zemí). V úvahu nejsou brány kancelářní zastoupení. Za povšimnutí stojí, že mezi 7 největšími regionálními hráči jsou pouze 3, kteří patří mezi 20 největších evropských bank podle tržní kapitalizace.

Výnosnost bank zůstává vysoká

Bankovní trh ve střední a východní Evropě bude i nadále pro mezinárodní banky aktivní v tomto regionu klíčovým růstovým trhem. Jen v r. 2005 celkové čisté výnosy před zdaněním u bank 9 zemí SVE* vzrostly o 4,5 mld. EUR, z 16,5 mld. EUR na 21 mld. EUR v roce 2005. Odborníci ve skupině UniCredit zastávají názor, že se výnosy v tomto regionu v období 2004 až 2008 celkově zdvojnásobí, na 32 mld. EUR. To znamená pro období 2005-2008 roční tempo růstu 15,2 %.

*SVE 9: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Turecko

Největší ziskovost v Rusku

Očekává se, že největší nárůst ziskovosti dosáhne bankovní sektor v Rusku. Průměrný růst zisku před zdaněním v Rusku v období 2005-2008 odhaduje na 21 %. Také bankovní sektor v Turecku dál dynamicky poroste, a to i navzdory současné volatilitě finančních trhů. Růst ziskovosti bude silný rovněž v Bulharsku (13 %) a Rumunsku (11 %), u dvou zemí, které se připravují na vstup do EU.

Uvedené údaje činí z Ruska jeden z nejatraktivnějších bankovních trhů v rámci regionu SVE. Potvrzuje to nesmírný potenciál, který u této země existuje. Ruský bankovní trh prudce roste. Proto např. UniCredit bude v Rusku pokračovat v expanzi. Jako první krok chce zdvojnásobit počet poboček na přibližně 50 ke konci tohoto roku a více než 100 do roku 2008.

Růst je tažený retailovými úvěry

Retailové úvěrování bude i nadále hlavním tahounem růstu v tomto regionu. Očekává se, že u retailových úvěrů v regionu SVE objem celkem poroste do roku 2008 průměrným ročním tempem 31 %. Nejsilnější nárůst bude zaznamenán v Rusku, kde tento sektor poroste o 56 %, což bude téměř dvojnásobek míry růstu trhu SVE jako celku (vč. Ruska).

Podle odhadů se v nejbližších třech letech objem retailových úvěrů ztrojnásobí. V současnosti má bankovní účet 51 % ruského obyvatelstva – tento údaj ukazuje nesmírný potenciál, který je v této zemi k dispozici. Za Ruskem následuje Srbsko a Turecko, kde se očekává, že objem retailových úvěrů bude růst o 30 %.

S 24 % je průměrný růst objemu úvěrů v celé SVE daleko silnější než v Eurozóně (6 %). Údaje za jednotlivé země ke konci r. 2005, v procentním vyjádření k HDP, ukazují, že růst byl největší v Chorvatsku (68 %), který zdaleka přesahoval průměr za SVE (32 %). V Rumunsku růst dosahoval 22 %, což ukazuje nevyužitý potenciál na tomto trhu. Všeobecně se tak očekává, že objem úvěrů poroste napříč celým regionem, a to díky kombinaci silného růstu ekonomiky a existujícím mezerám v penetraci trhu. Hlavní hnací silou růstu bude retailový trh. Dobré makroekonomické vyhlídky a silná poptávka po investicích budou také podporovat pozitivní výsledky u firemního úvěrování.

Zdroj: Výzkumná síť UniCredit New Europe
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená