FinExpert.e15.cz

Měnový trh - příležitost i pro drobné investory

Forex je největším a nejlikvidnějším trhem v rámci finančního trhu. Obchoduje se 24 hodin denně, 5 dní v týdnu.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Měnový trh - příležitost i pro drobné investory

Pokračování článku.

Ztráta, nebo zisk?

Porozumění výpočtu ztráty nebo zisku je důležité především při obchodování na online platformě, kde zisk nebo ztráta ovlivňují zálohu (margin), se kterou musíme počítat. Uveďme si konkrétní situaci. Předpokládejme, že očekáváme oslabení americké měny k evropské měně. Na investičním účtu má investor k dispozici 150 000 CZK a aktuální kurz páru EUR/USD činí 1,3400. Investor nakoupí 2 loty páru EUR/USD při kurzu 1,3400.

Uzavření takovéto transakce znamená, že má investor v současné době otevřenou pozici na růst kurzu páru EUR/USD o nominální hodnotě 200 000 EUR. Pro zajištění transakce bude na účtu blokována marže (margin) ve výši 1% x 200 000 EUR x 25,00 EUR/CZK, čili 50 000 CZK. Investor na takovéto transakci vydělá, pokud bude kurz páru EUR/USD vyšší než 1,3400, a ztratí, bude-li nižší než 1,3400. Podívejme se tedy na stav našeho investičního účtu v závislosti na hypotetických změnách kurzu na trhu.

První den – uzavírací cena na páru EUR/USD byla 1,3300. Ztráta investora je vyhodnocena na: 200 000 EUR x (1,3300 – 1,3400) x 25,00 = -50 000 CZK. Investor se však rozhodne pozici držet a rolovat (posunout) ji do dalšího dne. Rolování probíhá automaticky. Otevřená pozice investora je nahrazena novou identickou pozicí, to znamená, že bude mít nakoupeno 200 000 EUR při kurzu 1,3400 a jeho účet bude zatížen swapovými body na jeden den. Hodnotu swapových bodů si určuje samotný broker. Například ve společnosti X-Trade Brokers činí swapové body za jeden lot -211 CZK, z účtu investora tedy bude odepsána částka: 2 x (-211)= - 422 CZK.

Druhý den – uzavírací kurz na páru EUR/USD byl 1,3420. Zisk investora je vyhodnocen na 200 000 EUR x (1,3420 - 1,3400) x 25,00 EUR/CZK = 10 000 CZK. Investor ovšem usoudí, že mu zisk ve výši 10 000 CZK nestačí a rozhodne se podržet pozici do následujícího dne. Roluje ji tedy, stejně jako předchozí den. Z jeho konta bude opět odečtena částka -422 CZK z titulu záporných swapových bodů.

Třetí den – v odpoledních hodinách činí kurz páru EUR/USD 1,3520. Investor usoudí, že tato úroveň kurzu je pro něj uspokojivá a rozhodne se pozici uzavřít a prodat ji při kurzu 1,3520. Zisk investora činí: 200 000 EUR x (1,3520 - 1,3400 ) x 25,00 EUR/CZK = 60 000 CZK. Investor ovšem zvedl náklady na swapové body za dva dny. Jeho čistý zisk z provedené operace tedy činí: Čistý realizovaný zisk = 60 000 CZK - (2 x 422 CZK) = 59 156 CZK.

Swapové body představují rozdíl mezi úrokovými sazbami dvou daných měn – měnového páru, který obchodujeme. Když nakupujeme určitou měnu, dostáváme úrok za držení této měny, je to v podstatě jako mít vklad v bance, kde taktéž za naše prostředky dostaneme úrok. Naopak pokud prodáváme měnu, je to jako mít úvěr, kdy musíme za půjčené prostředky platit úrok. Když držíme pozici na měnovém trhu, je to podobné jako účet s pozitivním saldem a negativním saldem, který je potřeba vyrovnat. Rozdíl mezi těmito dvěma sazbami se nazývá úrokový diferenciál, v tomto případě pro nás swapové body – čím větší úrokový diferenciál, tím vyšší dopad na naši pozici z rolování, a naopak.

Další možnosti na měnovém trhu

Měnový trh je součástí mezinárodního obchodu a mezinárodních financí a investic. Může to být výrobní společnost vyvážející do zahraničí, investiční fond nebo jiné společnosti, spousta z nich musí v určitém okamžiku projít měnovým trhem. Na trhu nejsou ale jen skuteční obchodníci, kteří projdou měnovým trhem díky jejich obchodním aktivitám, ale také spekulanti, kteří využívají měnový trh ke generaci zisku.

Pohyby měnových kurzů přinášejí obchodníkům zisky ale i ztráty. Pokud případné ztráty ovlivňují hospodaření firmy, lze se zajistit nebo je možné alespoň dané riziko ztrát z pohybů měnových kurzů eliminovat.

Zajištění neboli hedging

V Česku se exportní firmy nejčastěji zajišťují proti ztrátám z posilujícího kurzu koruny. Tržby z exportovaných výrobků se exportérům s posilováním koruny zmenšují. Klasickým příkladem je, když má podnik náklady v českých korunách – to znamená, že využívá českých dodavatelů, ovšem výrobky poté exportuje a tržby má v eurech. Když podnik očekává, že mu za 3 měsíce bude uhrazen milión eur, tak by částka dnes dělala 25,00 mil. CZK (kurz 25,00 EUR/CZK). Pokud ovšem koruna posílí, tedy euro bude stát méně než 25,00 CZK/EUR, dostane podnik na české koruny za 3 měsíce uhrazeno méně.

V tomto případě se podnik může zajistit proti posílení koruny a zajistit si příjem téměř stejný, jakého by dosáhl dnes i za 3 měsíce. Nejdostupnějšími nástroji, kterých můžou firmy využít, jsou například takzvané forwardové kontrakty, měnové opce, měnové swapy či CFD kontrakty.

Forwardový kontrakt, měnový swap či opci si může firma sjednat ve své bance. Jediným omezením je zde minimální částka sjednaného kontraktu. V případě forwardových kontraktů se tato částka pohybuje od 200 tis. CZK. Uzavřít měnový swap v bance lze přibližně od 250 tis. CZK, měnovou opci přibližně od 750 tis. CZK.

CFD kontrakty a opce pro menší firmy a investory

Pro menší firmy s vysokou mírou vystavení se měnovému riziku mohou být vhodné CFD kontrakty (kontrakty na vyrovnání cenového rozdílu) nebo měnové opce, které jsou dostupné již od 1000 EUR, asi tedy 25 000 CZK, a přitom kontroluje zajišťovatel částku 10 000 EUR, tedy přibližně 250 tis. CZK. CFD je druh derivátu, který je ve světě kapitálových trhů relativní novinkou a obchoduje se výhradně na mimobankovním trhu, přičemž je podstatou nejbližší forwardu.

CFD umožňují zachovat si svou původní pozici, například držet 1mil. CZK, a přitom se zajistit proti krátkodobému poklesu kurzu. Pokud očekáváme korekci kurzu, oslabení CZK vůči euru, je možno se zajistit prodejem CZK ve stejné částce na kontrakt CFD. Důležitou charakteristikou CFD kontraktu je, že jej můžeme velice jednoduše i prodat, bez toho aniž bychom jej předtím vlastnili, tedy spekulovat na pokles ceny. Pokud by tato strategie fungovala perfektně, neuskutečníme ani zisk ani ztrátu z držení těchto dvou pozic.

Na mimobankovním trhu je pro drobné investory také dostupná měnová opce, která nám dává právo, ne povinnost, prodat nebo nakoupit určité množství dané měny v určitém čase v budoucnu. Zajišťovatel má tedy právo k určitému datu využít nebo nevyužít sjednaného měnového kurzu. Nevyužije ho, pokud je aktuální kurz na měnovém trhu výhodnější než ten sjednaný.

Jak CFD, tak opce jsou finanční deriváty operující na základě finanční páky, to znamená, že ve skutečnosti kontrolujeme větší množství peněz, než bylo potřeba složit. Cenou CFD je tzv. spread neboli rozdíl mezi nabídkovou a poptávkou cenou kontraktu. Ten se liší společnost od společnosti, minimálně se většinou jedná o částku 500 CZK. Opce jsou odlišným instrumentem v tom, že marže se zde neskládá a cenou opce je tzv. opční prémie, která zároveň představuje horní hranici ztráty. Nevýhodou opce je, že jsou dražší než CFD, ale zase v případě opce můžeme na dané pozici i vydělat, zatímco u CFD se pouze vyrovná pozice zajišťovaná a zajišťující, tzn., že součet pozic by měl být co nejblíže nule. Oba instrumenty se liší také v dobách expirace, kdy opce jsou standardně dostupné s maximální expirací půl roku, CFD až jeden rok.

Jak funguje měnový forward a swap

Když uzavíráme měnový forward, sjednáváme nákup nebo prodej určité měny za dohodnutý kurz v budoucnu. Tedy exportér, který očekává přijatou platbu ve výši 1 mil. EUR za 3 měsíce, může jít do banky a sjednat prodej 1 mil. EUR za 3 měsíce za aktuální forwardový kurz, momentálně by to bylo asi 25,00 CZK/EUR. Tímto kontraktem si exportér zajistí, že dostane za svá eura 25,00 mil. CZK. Pokud by koruna posilovala stejným tempem jako v prvním pololetí letošního roku, kupovali bychom euro od teď za 3 měsíce za pouhých asi 23,50 CZK. To znamená, že exportér bez zajištění by kvůli pohybu měnového kurzu přišel za 3 měsíce o 1,5 mil. CZK, tedy že by za svá eura dostal místo 25,00 mil. jen 23,5 mil. CZK.

Pokud sjednáme měnový swap, směníme jednu měnu za druhou nejpozději ve dvou následujících dnech a zavážeme se k opačné transakci v určitém čase v budoucnosti. To znamená, pokud máme momentálně přebytečná eura a víme, že je budeme potřebovat například za tři měsíce a naopak teď momentálně potřebujeme koruny, uzavřeme měnový swap. Transakce v budoucnu je vlastně forwardovou transakcí a tak jako forward nám zároveň sníží riziko pohybu měnového kurzu v náš neprospěch.

Autorka je analytičkou společnosti X-Trade Brokers

Předchozí kapitola Další článek
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  7

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  3

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více