FinExpert.e15.cz

Měnové zajištění začíná být na obtíž

Měnově zajištěné korunové fondy zažily svůj zlatý věk do poloviny minulého roku, než koruna začala oslabovat.

Měnové zajištění je účinný nástroj, který zabraňuje krácení korunové výkonnosti cizoměnových investic v důsledku dlouhodobého posilování koruny. Podobné věty pomáhaly ještě před rokem prodávat podílové fondy, které zprostředkovávají lokální výkonnost vyspělých zahraničních trhů přímo v koruně. Skutečnost, že dolar, euro i japonský jen stály od roku 2001 stále méně českých korun, hrála měnově zajištěným fondům do karet. Domácí investiční společnosti proto využily situace a představily ucelené skupiny korunových fondů se zajištěním měnového rizika. Příkladem jsou česká rodina fondů Pioneer, nabídka podílových fondů investiční společnosti ČP Invest a většina fondů spravovaných ČSOB Investiční společností. V posledních dvou letech se objevily i měnově zajištěné korunové třídy zahraničních fondů. Nabízejí je Credit Suisse AM (dva fondy v kategoriích dluhopisy rozvíjející se trhy a akcie svět) a Société Générale AM (tři fondy na akcie z eurozóny, USA a Japonska).

Posilování koruny ale netrvalo věčně. Od července 2008, kdy se na světových trzích rozšířila obava z globální ekonomické recese, začala koruna výrazně oslabovat proti hlavním světovým měnám. Obrat trendu najednou zvýhodnil fondy s měnovým rizikem, které k lokální výkonnosti zahraničních trhů (byť aktuálně záporné) mohou nyní přičíst zhodnocení příslušných měn. Vyhovoval i těm tuzemským korunovým fondům, kterým statut umožňuje pružně zajišťovat měnové riziko podle potřeb (tzn. pouze v některých obdobích nebo jen u některých měn). Jedná se zejména o fondy Conseq Invest, IKS fondy a většinu fondů ISČS (profilové fondy fondů, měnové riziko zajišťují např. ČS korporátní dluhopisový a Top Stocks). Trvalé a plné zajištění měnového rizika se naopak při současném oslabování koruny ukazuje jako nepružná zátěž.

Cizoměnové dluhopisy je vhodné trvale zajišťovat

Trvalé měnové zajištění do koruny je však dobrým sluhou u cizoměnových konzervativních investic. Na příkladu v grafu 1 vidíme, že měnově nezajištěná investice v koruně do amerických státních dluhopisů ztrácí svůj konzervativní charakter a je mnohem více svázaná s vývojem měnového kurzu CZK/USD než s dolarovou výkonností příslušných dluhopisů, která by byla relevantní v případě měnového zajištění. Analogické sepětí s příslušným měnovým kurzem by se projevilo i u konzervativních investic denominovaných v jiných měnách než dolaru.

Klepněte pro větší obrázek

Na skutečnost, že měnové kurzy vykazují podstatně vyšší volatilitu než kurzy dluhových cenných papírů, reaguje většina korunových fondů pokrytím konzervativní složky portfolia pouze korunovými nástroji neboplným zajištěním měnového rizika u nekorunových konzervativních investic. Přesto existují korunové dluhopisové fondy zaměřené na východoevropské dluhopisy (vč. korporátních), které aktivně řídí měnové riziko, tzn. snaží se využít příležitosti posílení zahraničních měn za účelem dosažení vyšší korunové výkonnosti. Jedná se o Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, IKS Dluhopisový Plus a ISČS Trendbond. Vzhledem k větší svázanosti východoevropských dluhopisů s příslušnými měnovými kurzy by zde plné měnové zajištění přispělo jen k malému snížení volatility.

U akcií záleží na měně

U akciových investic zachovává měnové zajištění dynamický charakter, na jejich výkonnost přitom může mít výrazný kladný i záporný vliv. Příklad v grafu 1 ukazuje, že měnové zajištění investice do amerických akcií by se nevyplatilo před rokem 2000 (dolar posiloval z důvodu odpovědné rozpočtové politiky USA a růstu technologických akcií obchodovaných převážně na amerických burzách), ale výrazně by pomohlo po roce 2002 (dolar oslaboval kvůli větší toleranci k riziku a preferenci rozvíjejících se trhů). Dolarová volatilita měnově zajištěné investice do amerických akcií vychází na sledované periodě jen mírně pod úrovní korunové volatility stejné investice s měnovým rizikem.

U měnového kurzu CZK/USD docházelo v minulých 15 letech k dlouhodobějším trendům, kdy dolar převážně posiloval nebo převážně oslaboval. Jako téměř nepřerušené se jeví oslabování dolaru v letech 2001 až 2007 a zatím i posilování dolaru od poloviny minulého roku. Podobně jako dolar se proti české koruně vyvíjel i japonský jen a od roku 2004 i euro. Proti euru koruna převážně posilovala s výjimkou několika menších přerušení trendu, z nichž nejvýraznější je aktuální vývoj od července 2008. Vzhledem ke konvergenci středoevropských ekonomik k eurozóně má měnové zajištění eurových akcií do koruny smysl i jako dlouhodobá investiční strategie. Lze však předpokládat, že dlouhodobý efekt měnového zajištění eurových investic bude v následujících letech slabší, a to ze dvou důvodů. Prvním je současná globální averze investorů k riziku, která působí v neprospěch středoevropských měn. Druhým je skutečnost, že se již vyspělost české ekonomiky blíží vyspělosti mnohých ekonomik eurozóny.

Měnově zajištěné fondy na tříleté periodě horší

V grafech 2 až 4 srovnáváme výkonnost měnově zajištěných korunových fondů s vybraným měnově nezajištěným fondem ze stejné kategorie podle klasifikace v tabulkové části časopisu. Kritériem výběru kategorií byl dostatečný počet korunových fondů s plným zajištěním měnového rizika do koruny a významná expozice zahrnutých fondů na zahraniční finanční trhy. Ta je tradičně větší u fondů investujících převážně do akcií.

Klepněte pro větší obrázek

V grafu 2, který zachycuje kategorii AKCIE SVĚT, je vidět, že měnově zajištěné fondy předčily svou výkonností měnově nezajištěný fond KBC Index Fund World v roce 2004 a dále v období od roku 2006 do poloviny roku 2008. V obou zmíněných obdobích přitom dolar, euro i jen výrazně oslabovaly proti koruně, což měnově zajištěné investice zvýhodňovalo. Naopak od poloviny roku 2008 zažily měnově zajištěné fondy světových akcií daleko prudší korunové propady než KBC Index Fund World. Důvodem byla změna trendu na razantní posilování hlavních světových měn proti koruně.

Popsaný vývoj se projevil nejvýrazněji u fondu ČSOB akciový mix, který má 30% expozici na český akciový trh. Ta přispěla k jeho větší volatilitě a zvýraznila mu nárůsty i propady. Výkonnost fondů Pioneer – akciový a ČP Invest Fond globálních značek, které do korunových akcií investují minimálně, se od výkonnosti KBC Index Fund World odchylovala méně, přesto však zaujala podobné relativní pozice. V průměru dosáhly měnově zajištěné fondy mírně slabší korunové výkonnosti na pětileté i tříleté periodě než KBC Index Fund World.

Klepněte pro větší obrázek

Zajišťování měnového rizika se podepsalo i na výkonnosti dvou korunových fondů z kategorie AKCIE NEMOVITOSTI, jak je vidět v grafu 3. ČSOB realitní mix i ČP Invest Fond nemovitostních akcií klesaly od poloviny roku 2007 do poloviny následujícího roku pomaleji než měnově nezajištěný fond ESPA Stock Europe Property. Tehdy koruna proti světovým měnám výrazně posilovala. Poté začala oslabovat a následoval i relativně větší pokles obou měnově zajištěných fondů. Odchylky jejich výkonností ale nebyly tak výrazné jako u měnově zajištěných fondů z kategorie AKCIE SVĚT. Důvodem je převažující expozice obou sektorových fondů do eurových akcií, zatímco u globálních akciových fondů převažovala dolarová expozice. Měnový kurz koruny k euru přitom zaznamenal ve sledovaném období menší výkyvy než kurz koruny k dolaru. Na periodě společné historie od září 2006 zaznamenaly ČSOB realitní mix i ČP Invest Fond nemovitostních akcií horší výkonnost než měnově nezajištěný fond ESPA Stock Europe Property.

Měnové zajištění ovlivnilo i průběh korunové výkonnosti fondů z kategorie SMÍŠENÉ DYNAMICKÉ-ČR. Měnově zajištěný fond fondů ČSOB dynamický prokázal ve srovnání s měnově nezajištěným fondem fondů IKS – Fénix Dynamický lepší výkonnost v letech 2006 až 2007, kdy hlavní světové měny proti koruně oslabovaly (graf 4). Zaznamenal však také intenzivnější propady v druhé polovině roku 2008, kdy se trend na měnových trzích obrátil. Nutno podotknout, že rozdíly ve výkonnostech obou smíšených fondů jsou jen malé a více než v předchozích případech je ovlivňuje odlišná investiční strategie. Zatímco ČSOB dynamický fond má v neutrální alokaci portfolio složené z 80 % ze světových akcií a zbytek tvoří korunové dluhopisy, případně korunové nástroje peněžního trhu, IKS – Fénix Dynamický sleduje neutrální alokaci mezi akcie a dluhopisy v poměru 65:30 (v akciové složce dává větší prostor českým titulům). Díky větší zainvestovanosti do dluhopisů má IKS – Fénix Dynamický menší korunovou volatilitu, přestože je vystaven měnovému riziku.

Klepněte pro větší obrázek

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že měnové zajištění dynamických investic do koruny se v současném turbulentním období přestává vyplácet jako střednědobá strategie. Kdo chce však investovat alespoň na pět let, měl by měnové zajištění zvážit, a to zvláště u eurových akcií. U konzervativních investic nabízí většina podílových fondů expozici do korunových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, takže problém měnového rizika není nutné řešit.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 5/2009:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená