FinExpert.e15.cz

Měnové riziko v podání finančního úřadu

Při obchodování s cennými papíry nemusí být zisk vždy nutně ziskem a ztráta nemusí být vždy nutně ztrátou…
Měnové riziko v podání finančního úřadu

Před několika měsíci jsem se zabývali ve dvou článcích (článek 1, článek 2) problematikou měnového rizika při investicích do cenných papírů (či obecně finančních aktiv), které jsou denominovány v jiné měně, než je referenční měna investora (obvykle jeho domácí měna).

V tomto případě podstupuje investor měnové riziko, které je, zjednodušeně řečeno, dáno změnou měnového kurzu (měna denominace finančního aktiva/referenční měna investora) v průběhu doby trvání této investice. Na konkrétním případě investice do akcií společnosti Microsoft jsme si ukázali, jak změna měnového kurzu může velice „zamávat“ s investicí do cizoměnového finančního aktiva.
 
Jak se ovšem dívá na tuto situaci správce daně? To si v tomto článku vysvětlíme na dvou příkladech. Pro zjednodušení budeme uvažovat pouze kapitálový výnos z této investice, neboli výnos, který je dán rozdílem prodejní a nákupní ceny finančního aktiva. Nebudeme tedy uvažovat výnos plynoucí z držby daného aktiva, neboli běžný výnos (např. dividendy). Z tohoto důvodu lze velice vhodně uvažovat investici do cizoměnových investičních certifikátů.
 

Šestiměsíční test platí vždy

V prvé řádě je nutno uvést, že v případě cizoměnových cenných papírů platí pro rezidenta ČR stejný šestiměsíční časový test jako v případě domácích cenných papírů. To znamená, že rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou je po šesti měsících držby daného cenného papíru osvobozen od daně z příjmů (při splnění dalších podmínek dle zákona o daních z příjmů).
 

Správné zdaňovací období

V případě, že držba cenného papíru je kratší než zmíněných šest měsíců, je nutno správně určit, za které zdaňovací bude rozdíl prodejní a nákupní ceny zdaněn (popř. bude uplatněna ztráta). Pokud např. dojde k nákupu cenných papírů v listopadu 2007 a k jejich prodeji v únoru 2008 se ziskem 3 000 Kč, bude tento zisk předmětem daně až za zdaňovací období 2008 a nikoliv za zdaňovací období 2007.
 
Nyní si ukážeme na dvou příkladech pohled správce daně na výsledek obchodování s cizoměnovými investičními certifikáty v případě, kdy tyto investiční certifikáty jsou drženy kratší dobu než šest měsíců.
 

Příklad 1 – Ztráta, která není ztrátou

Pan Novák nakoupil 10. března investiční certifikáty za 5 000 EUR při kurzu 28 CZK/EUR a byl je nucen prodat 10. srpna téhož roku za 5 200 EUR při kurzu 26 CZK/EUR. Pan Novák kvantifikuje výnosnost investice do tohoto aktiva v CZK, takže výnosnost za období 5 měsíců je rovna (135200/140000)-1= cca -3,43 %. Pan Novák tedy utrpěl v CZK ztrátu, a to díky tomu, že v uvedeném období došlo k relativně silnějšímu zhodnocení CZK vůči EUR, které převýšilo zvýšení kurzu investičního certifikátu v měně jeho denominace.
 
Z pohledu správce daně se ovšem jednalo zisk (200 EUR), který musí být zdaněn dle §10 zákona o daních z příjmů, jelikož jak nákupní cena cenného papíru, tak cena prodejní je přepočítána do CZK stejným kurzem CZK/EUR, který je po skončení příslušné zdaňovací období zveřejněn ve Finančním zpravodaji cca v polovině měsíce ledna následujícího zdaňovacího období. Po zdanění tedy bude výnosnost investice do cizoměnových investičních certifikátů (počítána v CZK) pro pana Nováka ještě více záporná než 3,43 %.
 
Každá mince má ovšem dvě strany a výše uvedený systém může být v určitých případech i výhodný.
 

Příklad 2 – Zisk, který není ziskem

Pan Novák si koupil 10. března investiční certifikáty za 5 000 EUR při kurzu 26 CZK/EUR a byl je nucen prodat 10. srpna téhož roku za 4 800 EUR při kurzu 28 CZK/EUR. Pan Novák kvantifikuje výnosnost investice do tohoto aktiva v CZK, takže výnosnost za období 5 měsíců je rovna (134400/130000)-1= cca 3,38 %. Pan Novák, počítáno v CZK, vydělal, a to díky tomu, že v uvedeném období došlo k relativně silnějšímu znehodnocení CZK vůči EUR, které převýšilo snížení kurzu investičního certifikátu v měně jeho denominace.
 
Z pohledu správce daně se ovšem jednalo ztrátu (200 EUR), která se nedaní, či která dokonce může být započtena vůči jiným ziskovým obchodům s cennými papíry zdaňovanými dle §10 zákona o daních z příjmů. Nákupní cena cenného papíru i jeho cena prodejní je totiž opět přepočítána do CZK stejným kurzem CZK/EUR zveřejněným ve Finančním zpravodaji.
 

Chcete vědět více?

Pokud byste se rádi dozvěděli více o zdaňování finančních investic, a to počínaje termínovaným vkladem až po finanční deriváty, nenechte si ujít březnové číslo Osobních financí, kde se této problematice v sekci Investování věnujeme mnohem podrobněji. Neváhejte a objednejte si ukázkové číslo tohoto periodika zdarma.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená