FinExpert.e15.cz

Měnové riziko aneb postrach cizoměnových investic II

Vliv měnového kurzu na výnosnost cizoměnové investice se dá demonstrovat na konkrétním příkladě.
Měnové riziko aneb postrach cizoměnových investic II

První díl definoval měnové riziko v kontextu cizoměnových investic a ukázal jej na jednoduchém příkladě, a to v případě investic českého investora do dolarových aktiv. Dále se článek věnoval způsobu, jak poznat, jaký měnový kurz výnosnost investice do cizoměnového aktiva opravdu ovlivňuje a jak jej určit. Také se věnoval zajištění se proti měnovému riziku z pohledu drobného investora. V tomto článku se již zaměříme na konkrétní aspekty, jak měnový kurz ovlivňuje výnosnost investice do cizoměnového aktiva.

Trochu teorie musí být

Výnosnost investice do cizoměnového finančního aktiva je obecně dána výnosností investice do cizoměnového aktiva v měně jeho denominace, změnou příslušného měnového kurzu v období trvání investice (zjednodušeně -- od nákupu do prodeje) a dále součinem obou těchto faktorů. V některých případech se tento součin zanedbává, a to z toho důvodu, že obvykle nabývá menší hodnoty, někdy ovšem může být i relativně významný. Vzorec v případě českého investora investujícího do amerických akcií, kde měnové riziko je dáno měnovým kurzem CZK/USD, je poté následující: 

rCZK = rUSD + rCZK/USD + rUSD∙ rCZK/USD

kde:

  • rCZK – korunová výnosnost dolarového aktiva v relativním vyjádření
  • rUSD – dolarová výnosnost dolarového aktiva v relativním vyjádření
  • rCZK/USD – změna měnového kurzu v období trvání investice v relativním vyjádření

Hurá na praktický příklad

A nyní budeme uvedenou teorii aplikovat na následujícím velice jednoduchém a částečně i zjednodušeném praktickém příkladě. Uvažujme akcie společnosti Microsoft. Takřka před rokem, 11. prosince 2006, byl kurz akcií této společnosti na úrovni 29,54 USD a rok poté,  11. prosince 2007, byl kurz těchto akcií 34,10 USD. Během daného roku společnost vyplatila čtvrtletní dividendy v celkové výši 0,41 USD. Pokud kvantifikujeme jednoduchou výnosnost, zjistíme, že dolarová výnosnost investice do těchto akcií se pro toto období pohybovala na úrovni 16,82 % p.a. Pokud bychom uvažovali i reinvestice dividend, byl by tento výsledek o něco lepší, ale vzhledem k uvažovanému krátkému období a celkové výši dividend k počáteční ceně akcie lze tuto skutečnost opomenout bez nějakých fatálních důsledků. Ve stejném časové období došlo k posílení CZK vůči USD z 21,174 CZK/USD na 17,747 CZK/USD. Posílení koruny tedy činilo 16,18 % p.a. Pokud bychom kvantifikovali korunovou výnosnost investice do akcií společnosti Microsoft, použijeme výše uvedený vzorec a získáme následující hodnotu: 

rCZK = 0,1682 - 0,1618 - 0,1682 ∙ 0,1618 = - 2,08 % p.a.

Jak vyplývá z uvedeného příkladu, zhodnocení CZK vůči USD mělo za následek, že korunová výnosnost do uvedených akcií byla v uvedeném období záporná ve výši 2,08 % p.a. oproti dolarové výnosnosti v kladné výši 16,82 % p.a. Vliv měnového kurzu na korunovou výnosnost investice do akcií společnosti Microsoft byl v tomto případě významný, a to díky relativně silné apreciaci CZK vůči USD v daném období. Pokud se týká např. měnového kurzu CZK/EUR, který by se pravděpodobně týkal investic českého investora do eurových aktiv, tak zde CZK taktéž posiluje, ale v žádném případě ne tak silně jako vůči USD. 

Zhodnocení CZK vůči USD mělo sice negativní vliv na korunovou výnosnost investice do dolarových aktiv, ovšem posilování CZK, a to nejenom vůči USD, je v zásadě pozitivním jevem pro českou ekonomiku (i když má i dílčí negativní vlivy), a to z nejednoho důvodu, jejichž analýza přesahuje rozsah tohoto článku. Pokud by CZK vůči USD v uvedeném období naopak znehodnotila, mělo by to naopak pozitivní vliv na korunovou výnosnost investice do dolarových aktiv, ale celkově vzato negativní vliv na českou ekonomiku.

Vliv měnového kurzu na výnosnost investice do cizoměnového aktiva byl prezentován na relativně extremním případě, jelikož roční zhodnocení jedné měny vůči jiné měně o 16 % je dost silné a nelze očekávat, že by delší dobu docházelo k tak významnému zhodnocování. Měnové kurzy naopak v delším časových intervalech pohybujících se v řádů let či především desítek let vykazují nevýraznou trendovou složkou oproti např. vývoji akciových trhů. Příklad také užil některá zjednodušení, jako např. absenci reinvestování dividend a dále kvantifikaci výnosnosti investice do akciového titulu pro 1letý investiční horizont, i když investice do akcií jsou obecně spjaty s mnohem delším investičním horizontem. Obě zjednodušení jsou ale v tomto případě (jednoduchý ukázkový příklad) akceptovatelná. Vliv měnového kurzu na výnosnost cizoměnových investic je obecně jiný u různých druhů finančních aktiv a také u odlišných délek investičního horizontu, ale to by již bylo na samostatný a mnohem podrobnější článek.

Podrobněji v Osobních financích

Jak vyplynulo z příkladu, vliv měnového kurzu může pěkně „zamávat“ s výnosnosti investice do cizoměnového aktiva, a proto se nemusí vyplatit tento vliv u tohoto typu investic zanedbávat. Na výnosnost investic mají ovšem vliv i jiné faktory a výnosnost také není jediným kritériem investičního rozhodování. Mezi další kritéria patří rizikovost a likvidita, které společně s výnosností tvoří tzv. magický trojúhelník investičního rozhodování. A právě magickému trojúhelníku a tedy podrobné analýze faktorů investičního rozhodování se bude věnovat únorové číslo měsíčníku Osobní finance v sekci Investování.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená