FinExpert.e15.cz

Mateřská ve střední Evropě

Podmínky pro čerstvé rodiče se poměrně dost liší stát od státu. Podívejte se, jak je to s mateřskou v okolních státech.
Mateřská ve střední Evropě

Ve spojitosti s mateřskou dovolenou a peněžitými dávkami se u nás v roce 2012 událo několik změn ve snaze učinit ji pružnější. Přinášíme vám přehled, jak je to s mateřskou ve státech střední Evropy. Podmínky pro čerstvé rodiče se poměrně dost liší stát od státu.

Německo

Ženy, které hradí zákonné nemocenské pojištění, pobírají dávky v mateřství ve výši 13 euro za každý kalendářní den během mateřské dovolené a za den porodu, pokud mají nárok na dávky v nemoci v případě pracovní neschopnosti nebo pokud jim není během mateřské dovolené poskytována žádná odměna.

Zaměstnankyně, které nehradí zákonné nemocenské pojištění, např. ženy pojištěné u soukromé pojišťovny nebo ženy, které hradí zákonné nemocenské pojištění na základě odvozeného práva, pobírají dávky v mateřství v maximální celkové výši 210 EUR, přičemž tyto dávky hradí stát.

Dávky v mateřství se vyplácejí 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu (12 týdnů
v případě předčasného nebo vícečetného porodu). V případě předčasného porodu se
mateřská dovolená po porodu prodlužuje o dny, které nebylo možno vybrat před
porodem. Výše dávek závisí na výši mzdy, avšak nesmí přesáhnout 13 euro za jeden den. Případný rozdíl mezi výší těchto příspěvků a vaší mzdou hradí zaměstnavatel.

Polsko

Příspěvek v mateřství je vyplácen všem pojištěným osobám, které v době platnosti nemocenského pojištění nebo v době mateřské dovolené porodily dítě, převzaly do péče dítě mladší 7 let a předložily žádost o jeho osvojení, převzaly do pěstounské péče dítě mladší 7 let. Nárok na příspěvek v mateřství může být uplatněn i otcem dítěte v případě, že je pojištěn a že si matka dítěte vzala mateřskou dovolenou v délce nejméně 14 týdnů.

V takovém případě může matka převést zbytek své dovolené na otce, který má nárok na mateřskou dovolenou nebo který přerušil výdělečnou činnost, aby mohl o dítě osobně pečovat. V případě, že si otec nepřeje využít zbytek mateřské dovolené, matka dítěte nemůže svou dovolenou zkrátit a je povinna si ji vybrat až do konce.

Výše příspěvku v mateřství odpovídá 100 % vyměřovacího základu. U zaměstnaných osob je vyměřovacím základem průměrná základní mzda za posledních 12 kalendářních měsíců před vznikem pracovní neschopnosti.

Rakousko

Na dávky mají nárok pojištěné ženy (u zdravotní pojišťovny) a rodinní příslušníci pojištěnce ženského pohlaví mají nárok na věcné dávky, tj. hospitalizaci před porodem, během porodu a po porodu.

Výše mateřských dávek se odvíjí od průměrné čisté výše příjmu za posledních 13 týdnů. Pokud zaměstnavatel nepokračuje ve výplatě mzdy, dávky v mateřství jsou poskytovány po dobu 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm. Tato doba může být prodloužena na 12 týdnů v případě předčasného porodu, mnohočetného porodu či porodu císařským řezem. Ženy samostatně výdělečně činné mají nárok na paušální dávky poskytované po stejnou dobu. Pro osoby, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum pro povinné pojištění, dávky činí 8 euro za den.

Slovensko

Všechny pojištěné ženy, které jsou těhotné nebo pečují o novorozené dítě, i všechny ostatní pojištěné osoby, kterým je do péče svěřeno dítě (např. otec dítěte), mají nárok na dávku v mateřství, jestliže splnily karenční lhůtu v délce 270 dnů nemocenského pojištění v posledních 2 letech před narozením dítěte.

Příjemkyně mají nárok na dávku v mateřství od začátku 6. týdne nebo začátku 8. týdne předcházejícího předpokládanému datu porodu stanovenému lékařem nebo od data porodu, pokud nastal dříve. Nárok vzniká v den narození dítěte. Nárok v zásadě přetrvává po dobu 34 týdnů od jeho vzniku.

Matka, která porodí dvě či více dětí nebo která je osamělým rodičem, má nárok na dávku v mateřství po dobu 37 týdnů od vzniku nároku. Mateřská dovolená nemůže být kratší než 14 týdnů a musí zahrnovat prvních 6 týdnů po porodu. Obě podmínky musí být splněny současně. Tato dávka se vyplácí 7 dnů v týdnu a obecně činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Maďarsko

Dávky v těhotenství a po porodu náleží ženě, která byla považována za účastníka zdravotního pojištění během dvou let před narozením dítěte alespoň po dobu 365 dní a která porodí: v době, kdy je stále ještě pojištěna (pokud má například pracovní smlouvu) nebo do 42 dní následujících po datu konce pojištění, nebo do 42 dní následujících po datu konce pojištění během vyplácení dávky v nemoci v souvislosti s pracovním úrazem.

Matky mají nárok na dávky v těhotenství a po porodu po dobu mateřské dovolené, nejdéle však po dobu 168 dní. Maximální délka mateřské dovolené je 24 týdnů, z nichž musí být pokud možno 4 týdny vybrány před předpokládaným dnem porodu. Dávky v těhotenství a po porodu činí 70 % průměrné denní mzdy kalendářního roku předcházejícího prvnímu dni mateřské dovolené před porodem.

Porodné je jednorázová paušální platba ve výši 225 % minimálního starobního důchodu
nebo 300 % na dítě v případě dvojčat. Výplata porodného je podmíněna tím, že žena podstoupila nejméně 4 prenatální lékařská vyšetření (jedno v případě předčasného porodu).

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená