FinExpert.e15.cz

Mateřská v západní Evropě

Přinášíme vám další zajímavý přehled, jak je to s mateřskou v ostatních státech Evropy.
Mateřská v západní Evropě

Ve spojitosti s mateřskou dovolenou a peněžitými dávkami se u nás v roce 2012 událo několik změn ve snaze učinit ji pružnější. Přinášíme vám další zajímavý přehled, jak je to s mateřskou v ostatních státech Evropy. Podmínky pro čerstvé rodiče se poměrně dost liší stát od státu.

Belgie

V Belgii mají těhotné ženy právo na mateřskou dovolenou a na peněžitou pomoc. Mateřská dovolená trvá maximálně 6 týdnů před plánovaným termínem porodu, 8 týdnů před porodem v případě vícečetného těhotenství. 5 týdnů je volitelných – 7 v případě vícečetného těhotenství – a mohou být převedeny do období po porodu. Doba volna po porodu trvá 9 týdnů, a toto období může být doplněno o 5 nebo 7 týdnů. V případě vícečetného porodu může být 9 týdnů prodlouženo o 2 týdny.

Výše příspěvku je stanovena z výše platu, kromě výhod poskytovaných ženě po dobu prvních 30 dní mateřské dovolené. Zaměstnané ženy dostanou prvních 30 dní 82 % platu bez stropu, po 31 dnech – 75 %. Nezaměstnané ženy mají nárok na 60 % platu, dle stropu.  Invalidní ženy mají prvních 30 dnů nárok na 79,5 % maximálně 98,58 euro, od 31. dne 75 % výše mzdy ale nejvýše 93 euro. Abyste měli nárok na příspěvek, musíte mít zaplacenou určitou částku státu. V roce 2010 to bylo do 21 let 4 162 euro a nad 21 let 5 549 euro. 

Mateřská dovolená trvá nejdéle 15 týdnů, v případě vícečetného těhotenství 17 týdnů. V Belgii si v případě hospitalizace dítěte (delší než 7 dní po porodu) mohou protáhnout mateřskou na max. 24 týdnů.

Po narození dítěte mají otcové právo vybrat si 10 dnů volna.

Francie

Abyste měli nárok na mateřskou ve Francii, musíte být pojištěni min. 10 měsíců před plánovaným termínem porodu. Pojištění kryje všechny náklady spojené s těhotenstvím – léky, hospitalizace, apod.

Matka si musí vybrat alespoň 8 týdnů mateřské dovolené a má nárok na 16 týdnů.  Většinou si matky vyberou 6 týdnů před porodem a 10 týdnů po porodu. Otcové mají nárok na 11 denní dovolenou a v případě narození více dětí 18 dní.

Denní příspěvek se vypočítává z průměrného denního výdělku v předchozích 3 měsících.

Irsko

V Irsku musí matka odpracovat alespoň 39 týdnů za posledních 12 měsíců před prvním dnem mateřské dovolené.

Mateřský příspěvek je vyplácen 26 týdnů a minimálně 2 týdny musí žena vybrat před porodem a 4 týdny po porodu. Příspěvek je ve výši 80 % mzdy a je vyplácen týdně a to buď na účet nebo složenkou.

Lichtenštejnsko

Nárok na mateřský příspěvek mají všechny ekonomicky aktivní ženy a ženy s trvalým pobytem v Lichtenštejnsku.

Ze zdravotního pojištění je hrazena porodnická péče poskytovaná lékařem a porodní asistentkou a nezbytné zdravotní prohlídky během těhotenství a prvních 10 týdnů po porodu. Kromě toho není vyžadována žádná finanční spoluúčast pojištěnce v případě zdravotní péče v mateřství.

Povinné peněžité dávky v nemoci se tedy vyplácejí všem zaměstnaným ženám, které mají nárok na dávky vycházející z výše příjmu. Výše těchto dávek činí minimálně 80 % ušlé mzdy, včetně běžných doplňkových příspěvků. Osoby pojištěné u pojišťovny po dobu minimálně 270 dnů před datem porodu mají nárok na denní dávky v nemoci po dobu 20 týdnů. Z těchto 20 týdnů musí nejméně 16 následovat po porodu.

Výše dávek závisí na příjmu manžela a počtu dětí. Minimální výše dávek v mateřství činila 406 euro v roce 2011 a maximální částka v roce 2011 dosáhla na 3 657 euro.

Lucembursko

Pro nárok na mateřskou dávku musíte v Lucembursku platit příspěvek alespoň 6 měsíců v roce, který předcházel odchodu na mateřskou dovolenou. Ženám zaměstnaným i samostatně výdělečné činným se po dobu 16 týdnů poskytují peněžité dávky v mateřství, a to 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm za předpokladu, že byly během 12 měsíců předcházejících odchodu na mateřskou dovolenou povinně pojištěny po dobu nejméně 6 měsíců.

Nizozemsko

Pokud je osoba pojištěna v Nizozemsku jako zaměstnaná osoba, má v případě těhotenství nárok na peněžní dávky v mateřství.

Mateřská dovolená trvá 16 týdnů. Před porodem je povinné volno v délce 4 až 6 týdnů; po porodu zůstává 10 až 12 týdnů. V případě předčasného porodu je k volnu po porodu připočten počet dnů, o které se dítě narodilo předčasně. Pokud se dítě narodí později, je počet dnů „zpoždění“ připočítán k celkovému období volna. V tomto případě bude mateřská dovolená delší než 16 týdnů.

V průběhu těhotenství má žena nárok na dávky v mateřství, které odpovídají plné denní mzdě. V průběhu 16 týdnů mateřské dovolené vzniká prostřednictvím dávky nárok na 100 % mzdy, kterou bude vyplácet subjekt, u kterého je pojištěn zaměstnavatel. Maximální možná denní mzda činí 188,85 euro.

Velká Británie

Většina těhotných žen může mít nárok na mateřské dávky od svého zaměstnavatele. Tyto dávky jsou poskytovány až po dobu 39 týdnů, a to nejdříve 11 týdnů před předpokládaným termínem porodu.

Žena může pracovat po dobu až 10 dnů, aniž by ztratila jakékoli mateřské dávky vyplácené zaměstnavatelem. Tyto tzv. „dny udržení kontaktu“ umožňují zůstat ve spojení s pracovištěm a účastnit se před návratem do zaměstnání například odborné přípravy a školení. Aby žena měla nárok na tyto příspěvky, musí pro téhož zaměstnavatele odpracovat nepřetržitě 26 týdnů, a to do 15. týdne před týdnem předpokládaného porodu.

Aby žena měla nárok na mateřský příspěvek, musí být zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná alespoň 26 týdnů během zkušebního období v délce 66 týdnů. Toto období 26 týdnů nemusí být nepřetržité.

Prahová hodnota pro mateřské příspěvky je 33 euro týdně, tzn. musíte týdně vydělávat průměrně 33 euro. Pokud žena splňuje podmínky týkající se zaměstnání a příjmů, je mateřský příspěvek vyplácen, a to po dobu maximálně 39 týdnů.

Prvních 6 týdnů pobíráte 90 % průměrného hrubého týdenního platu bez omezení horní hranicí. Po zbývajících 33 týdnů jsou dávky vypláceny ve výši standardních příspěvků hrazených zaměstnavatelem 142 euro týdně nebo ve výši související s příjmem.

Švýcarsko

Na peněžité dávky v mateřství má nárok každá žena, která se účastní švýcarského povinného důchodového a pozůstalostního pojištění po dobu 9 měsíců bezprostředně předcházejících porodu, během této doby vykonává po dobu alespoň 5 měsíců výdělečnou činnost a v době porodu je zaměstnankyní nebo osobou samostatně výdělečně činnou. Kromě toho musí během mateřské dovolené skutečně přestat vykonávat výdělečnou činnost.

Nárok na mateřskou dávku vzniká dnem porodu a zaniká po 14 týdnech. Nárok zaniká dříve, pokud matka začne opět vykonávat výdělečnou činnost na plný nebo částečný úvazek nebo pokud zemře. Výše mateřské dávky je 80 % průměrného příjmu před vznikem nároku na dávku, a to až do výše 160 euro denně (v roce 2011).
 

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Je to tak trochu jako tarify mobilnich operatoru, ho...
sundialer
20. 4. 2013, 05:04
Je fakt,že u nás si stěžují všichni a na všechno..Bo...
Bohuš
19. 4. 2013, 08:50
Je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou ;-)...
Roman
19. 4. 2013, 07:28
A u nas si zeny se svymi 160 tydny stezuji :-))
Bono Bo
18. 4. 2013, 16:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená