FinExpert.e15.cz

Mateřská v severní Evropě

Přinášíme přehled, jak je to s mateřskou ve státech severní Evropy.
Mateřská v severní Evropě

Ve spojitosti s mateřskou dovolenou a peněžitými dávkami se u nás v roce 2012 událo několik změn ve snaze učinit ji pružnější. Přinášíme vám přehled, jak je to s mateřskou v ostatních státech EU. Podmínky pro čerstvé rodiče se poměrně dost liší stát od státu.

Dánsko

V Dánsku mají nárok na podporu v mateřství ty ženy, které v zemi bydlí alespoň 6 týdnů. Ženě, která před otěhotněním odpracovala alespoň 13 týdnů a minimálně 120 hodin nebo jako OSVČ splnila požadované podmínky, vzniká v Dánsku nárok na mateřskou. Dánky mají nárok na bezplatnou mateřskou péči jako jsou těhotenská vyšetření, převoz na tato vyšetření, porod v nemocnici, a nebo přítomnost porodní asistentky v případě domácího porodu.

Mateřská se začíná vyplácet 4 týdny před plánovaným termínem porodu a pokračuje 46 týdnů po narození dítěte. Posledních 32 týdnů může být rozděleno mezi rodiče. Pokud se jeden z rodičů vrátí do práce na částečný úvazek, může být mateřská přiměřeně prodloužená. Prodloužit lze o 40 až 46 týdnů, ale příspěvek je zafixován na výši částky vyplácené po dobu 32 týdnů. Otcové mají právo na denní příspěvek po dobu 2 týdnů během 14 týdnů po narození dítěte.

Pracující rodiče si mohou odložit výběr části dovolené, ta musí být vybrána před 9. narozeninami dítěte. Pro výpočet mateřské se vychází ze základu týdenní mzdy zaměstnance, maximálně ale 504 euro nebo hodinové mzdy (14 euro) při 37 hodinovém pracovním týdnu.

Estonsko

Mateřská se v Estonsku vyplácí od kalendářního dne, kdy žena dostane potvrzení o nástupu na mateřskou. Příspěvek po narození dítěte činí 100 % platu a je vyplácen po dobu těhotenství a po porodu, nejdéle však 140 dní. Tato mateřská podléhá dani z příjmu.

Finsko

Aby matce nebo otci vznikl nárok na příspěvek, musí žít ve Finsku minimálně 180 dní před očekávaným termínem porodu.

Mateřský příspěvek je matce vyplácen prvních 105 dní. Nárok na příspěvek vzniká 30-50 dní před očekávaným porodem. Rodičovský příspěvek je vyplácen dalších 158 pracovních dní a může být vyplácen jak matce, tak otci, ale ne oběma zároveň.
Po narození dítěte si může otec požádat o vyplácení otcovského příspěvku a čerpat otcovskou dovolenou a to po dobu max. 18 pracovních dní.

Minimální výše příspěvku činí 22,13 euro na den. Prvních 56 pracovních dnů je mateřská ve výši 90 % do 51,510 euro ročně a 32,5% příjmu po vypršení této doby. Po zbytek mateřské dovolené – 49 dnů, je příspěvek 70 % z příjmu max. do 33,479 euro, 40 % z příjmu pokud se pohybuje  mezi 33,480 a 51,510 euro a 25 % z příjmů převyšující tuto částku.

Island

Na Islandu mají ženy prenatální péči zdarma, nové obyvatelky musí v této zemi žít alespoň půl roku, aby měly tyto výhody. Na příspěvek má nárok jak matka, tak otec, pokud pracovali alespoň 6 měsíců před narozením dítěte v poměru alespoň 25% měsíce. Oba rodiče, pokud nejsou výdělečně činní nebo studují, mají nárok na mateřskou 3 měsíce po narození dítěte s nástupem zhruba měsíc před plánovaným porodem a musí na Islandu žít alespoň rok před porodem. 

Rodiče mají společně nárok vybrat si ještě další 3 měsíce mateřské dovolené do 36 měsíců od narození dítěte. Ta může být vybrána vcelku jedním z rodičů nebo si ji mohou rozdělit. Matka musí být po porodu alespoň 2 týdny na mateřské dovolené.

Výše příspěvku je 80 % průměrné mzdy do výše 1,207 euro. Nezaměstnaní rodiče mají nárok na částku 324 euro za měsíc, rodiče ve vzdělávacích programech mají nárok na vyšší částku – 743 euro za měsíc. Mateřská je vyplácena 9 měsíců.

Litva

Dávky v mateřství, otcovské dávky a peněžité mateřské/otcovské dávky se vztahují na všechny pojištěnce, kteří byli za předcházejících 24 měsíců pojištěni alespoň 12 celých měsíců. Minimální doba pojištění není vyžadována u osob, jimž je maximálně 26 let, pokud ode dne, kdy dokončily studium, do dne, kdy se staly pojištěnci, uplynula doba kratší než 3 měsíce.

Dávka v mateřství se vyplácí v průběhu mateřské dovolené, která zahrnuje období 70 kalendářních dnů před porodem a 56 dní po něm. V případě komplikovaného porodu nebo v případě vícečetného porodu mohou být dávky vypláceny po dobu 70 dnů po porodu. Dávka odpovídá plnému kompenzačnímu platu a neměla by být nižší než je 1/3 pojištěného příjmu pro daný rok. 

Otcovská dávka je vyplácena otci až do konce prvního měsíce po narození dítěte ve výši 100 % kompenzačního platu otce. Mateřská/otcovská dávka je vyplácena rodiči, který přestane pracovat z důvodu péče o dítě, a to ve výši 100 % jeho kompenzačního platu. To platí pro období po uplynutí mateřské dovolené až do doby, než dítě dosáhne věku 1 roku. Po zbývající období až do dovršení 2. roku věku dítěte je dávka vyplácena ve výši 85 % kompenzačního platu rodiče.

Lotyšsko

Nárok na mateřskou mají v Lotyšsku všechny osoby s trvalým pobytem a v případě, že hradily daň z příjmů alespoň 6 měsíců.  Nárok na otcovské dávky trvá 10 dnů.
Dávky při mateřské dovolené jsou vypláceny po dobu 56 kalendářních dnů a při dovolené po porodu po dobu 56 kalendářních dnů. Dávky v mateřství jsou tedy vypláceny po dobu 112 kalendářních dnů.

Dávky v mateřství odpovídají 100 % průměrného základního platu, který je vypočítán na základě příjmu za 12 měsíců. Od 3. listopadu 2010 do 31. prosince 2012 se výše dávky v mateřství snížila na 80 % průměrného základního platu pojištěnce a část dávky převyšující 16 euro za den se vyplácí v poloviční výši.

Rodičovská dávka odpovídá 70 % průměrného základního platu, který je vypočítán na základě příjmu za 12 měsíců. Tato dávka však nesmí být nižší než 89 euro za měsíc.

Norsko

V případě mateřství mají pojištění rodiče, kteří v průběhu 10 měsíců předcházejících začátku placené mateřské dovolené pracovali v placeném zaměstnání po dobu alespoň 6 měsíců, nárok na denní peněžité dávky.

Matka je povinna vybrat si 3 týdny mateřské dovolené před plánovaným porodem a minimálně 6 týdnů po porodu. Dávky jsou vypláceny od 12. týdne před porodem.

Rodičovské dávky jsou stejné jako dávky v nemoci – 100 % pojištěním krytých příjmů z výdělečné činnosti, a vyplácejí se po dobu 47 týdnů. V souladu s přáním matky existuje možnost vybrat si mateřskou dovolenou delší, a to v délce 57 týdnů, avšak s dávkami o nižší sazbě (80 % pojištěním krytých příjmů z výdělečné činnosti.

V případě, že se matka vrátí do práce dříve, než vyprší celá placená mateřská dovolená, nárok na denní peněžité dávky na zbytek tohoto období vzniká otci. Otci je určeno 12 týdnů z celkového období, po které jsou vypláceny dávky. Aby dávky získal, musí za účelem péče o dítě zůstat doma. V daném případě musí otec splnit rovněž podmínku týkající odpracovaného období před porodem. Příspěvek v mateřství se vyplácí formou paušální částky ve výši 4528 euro.

Švédsko

Všechny ženy, které ve Švédsku trvale pobývají, mají nárok na zdravotní péči související
s těhotenstvím a porodem. Těhotné zaměstnankyně mají nárok na peněžité dávky v těhotenství, pokud vykonávají fyzicky náročnou práci, kterou nemohou nadále vykonávat z důvodu těhotenství, a pokud nemohou být přeřazeny zaměstnavatelem na méně náročnou práci. Dávky mohou být vypláceny nejdříve od 60. dne před předpokládaným dnem porodu.

Peněžité rodičovské dávky se vyplácejí rodičům po narození nebo adopci dítěte. Po narození dítěte se dávky vyplácejí po dobu celkem 480 dní na každé dítě. V případě vícečetného porodu se dávky vyplácejí po dobu dalších 180 dní za každé další dítě. Z toho se 390 dní vyplácí podle sazby peněžité dávky v nemoci, tj. ve výši 97 % z 80 % příjmu zakládajícího nárok na peněžitou dávku v nemoci. Minimální výše je 20 euro denně.

Aby rodič mohl pobírat peněžité rodičovské dávky vyšší než 20 euro denně, musel být po dobu alespoň 240 po sobě jdoucích dní před narozením dítěte pojištěn v tom smyslu, aby měl na peněžitou dávku v nemoci vyšší než 20 euro nárok. Tato podmínka se vztahuje na prvních 180 dní pobírání dávky, pro zbývající dny neplatí.

Dávky nemusí být nutně vypláceny nepřetržitě; mohou být rozděleny do několika období, dokud dítě nepřekročí věk 8 let, nebo až do konce prvního roku jeho školní docházky, pokud je mu v tom okamžiku více než 8 let.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená